facebook

Zzp-preventieassistent inhuren? Let op de risico’s!

Profile picture for user Pim Nugteren
Pim
Nugteren
3 minuten
Tandartsassistent
Steeds vaker krijgen praktijkhouders het voorstel om een tijdelijke, of zelfs langdurige, vacature voor een preventieassistent of ortho-assistent in te vullen door het sluiten van een overeenkomst van opdracht met een assistent die als zzp’er werkt. Wat zijn de risico’s?

Assisterenden zijn schaars, dus het is logisch dat er assistenten zijn die kans zien hun inkomen als zelfstandige te verhogen. En omdat die vacature er nu eenmaal niet voor niets is, ben je min of meer gedwongen om deze optie in overweging te nemen. Het inhuren van een assistent middels een overeenkomst van opdracht is echter niet zonder risico. Het is niet zonder reden dat de KNMT geen modelovereenkomst van opdracht voor de arbeidsrelatie tussen praktijk en assistent heeft.

Beoordeling arbeidsrelatie
Even terug naar de basis: wanneer een persoon voor een andere persoon of organisatie arbeid verricht en daarvoor een vergoeding ontvangt, dan ontstaat er een arbeidsrelatie. Degene die het werk verschaft, moet de aard van de arbeidsrelatie beoordelen. Daarbij moet getoetst worden of degene die het werk verricht dat persoonlijk moet doen, daarbij de aanwijzingen van de werkverschaffer moet opvolgen en voor de werkzaamheden een vergoeding ontvangt. De criteria persoonlijke prestatieplicht, gezagsverhouding en loon zijn een dwingende aanwijzing dat sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Een assistent heeft, ongeacht welke aanvullende cursus is gevolgd, geen zelfstandige behandelbevoegdheid en verricht zijn of haar werkzaamheden altijd in opdracht van een behandelaar die wel bevoegd is, bijvoorbeeld een tandarts. Die opdracht veronderstelt gezag en toezicht en daarmee is sprake van een gezagsverhouding. Dat de assistent behandelverantwoordelijk is, doet daar niets aan af.

Dan blijft als optie over om met elkaar af te spreken dat de zzp-assistent de werkzaamheden niet persoonlijk hoeft te verrichten, maar zich vrij kan laten vervangen door iemand die beschikt over dezelfde vaardigheden. Wanneer deze vrije vervanging reëel is (vooral als opdracht langer duurt en er daadwerkelijk wordt vervangen), dan ontbreekt een element voor het vaststellen van een arbeidsovereenkomst en zou je kunnen contracteren via een overeenkomst van opdracht. Bijvoorbeeld via de algemene modelovereenkomst die de Belastingdienst zelf beschikbaar stelt voor dit doel.

Let op: als een assistent de bestaande arbeidsovereenkomst opzegt om de werkzaamheden vervolgens als zzp-assistent te verrichten, dan is er feitelijk niets gewijzigd in de arbeidsrelatie en helpt ook het element vrije vervanging niet om buiten dienstbetrekking te kunnen werken.

Loonheffingen en andere werkgeversverplichtingen
Stelt de Belastingdienst achteraf vast dat sprake is van een arbeidsovereenkomst? Dan ben je als (fictief) werkgever inhoudingsplichtige voor de loonheffingen en andere verplichtingen die verband houden met het werkgeverschap. Houd er rekening mee dat het verhaalsrecht op de zzp-assistent zeer beperkt is.

BTW
Je moet er ook rekening mee houden dat het tarief dat de zzp-assistent in rekening brengt nog wordt verhoogd met BTW. De assistent verleent diensten aan jou en daarop is de medische vrijstelling niet van toepassing. Wel uiteraard op de werkzaamheden die de assistent in jouw opdracht uitvoert bij jouw patiënten. En let heel erg goed op algemene voorwaarden die worden gehanteerd. Die zijn doorgaans niet al te gunstig voor de opdrachtgever. Je kunt overwegen om deze voorwaarden niet van toepassing te verklaren.

personeelszaken
zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers)
overeenkomst van opdracht
preventieassistenten
tandartsassistenten

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen