facebook

Zwarte lijst met namen van artsen moet van rechter offline

Hans Scholten
1 minuut
Geschrokken
De website zwartelijstartsen.nl, die namen van artsen, tandartsen, verpleegkundigen en psychologen bevat die medische fouten zouden hebben gemaakt, moet offline worden gehaald. Dat heeft de rechter geoordeeld in een zaak die was aangespannen door Stichting Stop Online Shaming (SOS).

De website tast het recht op eer en goede naam aan volgens de rechter. Ook is de verwerking van persoonsgegevens op de website in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Op zwartelijstartsen.nl, dat al meer dan 10 jaar bestaat, staan bijna 900 zorgverleners, veelal met foto, die medische missers zouden hebben begaan.

Het gaat daarbij onder andere om artsen die na een tuchtrechtelijke procedure een aantekening in het publiekelijk en online raadpleegbare BIG-register bij hun naam hebben staan. "Maar in deze gevallen betreft het grotendeels artsen waarvan het medisch tuchtcollege oordeelde dat zij gewoon hun beroep kunnen uitoefenen en waar patiënten veilig terecht kunnen", aldus Stichting Stop Online Shaming, die stelt dat de meeste artsen en zorgverleners op de lijst geen aantekening in het BIG-register hebben.

Lees bij NOS.nl: Zwarte lijst met namen van artsen verboden door rechter