facebook

Zorgkantoren geven voorschot "coronacompensatie" Wlz-mondzorg

Hans Scholten
2 minuten
Tandarts voor kwetsbare groepen
Mondzorgaanbieders die zorg bieden die gefinancierd wordt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) kunnen vanaf nu een voorschot op een definitieve coronacompensatieregeling aanvragen bij de zorgkantoren.

Compensatieregeling voor doorlopende kosten Mondzorg Wlz

Als gevolg van de corona-pandemie hebben mondzorgaanbieders in de Wlz te maken met een teruggang in productie terwijl kosten blijven doorlopen. Ter compensatie zal de bestaande SARS-CoV-2 virus beleidsregel door de NZa worden aangevuld. Dit wordt de komende periode verder uitgewerkt.

Vooruitlopend op regeling is voorschot mogelijk

Vooruitlopend op de regeling is een snelle uitbetaling van een voorschot mogelijk voor noodlijdende mondzorgaanbieders die substantiële effecten op hun omzet en daarmee op hun liquiditeit ervaren.

Toekenning voorschot via zorgkantoor

Tandartsen die Wlz-zorg leveren kunnen zich via de normale kanalen (telefoon, e-mail) melden bij het zorgkantoor waar ze een voorschot willen aanvragen. Om de aanvraag te doen is in elk geval de AGB-code nodig.

Het zorgkantoor zal een berekening maken op de wijze, zoals dat nu ook gebeurt met de continuïteitsbijdrage-regeling van de zorgverzekeraars, behalve dat er een andere referentieperiode is, namelijk de periode oktober 2018 tot september 2019.

Ieder zorgkantoor maakt alleen een berekening voor de mondzorgkosten die dat zorgkantoor heeft vergoed. Wie declaraties heeft bij meerdere zorgkantoren, kan zich ook bij meerdere zorgkantoren melden voor een voorschot.

Het voorschot zal, met inachtneming van een drempel van 2.000 euro, worden uitbetaald door het CAK. De zorgkantoren zetten zich in om nog deze maand het voorschot te berekenen, waarna het CAK overgaat tot uitbetaling.

Het voorschot gaat over de periode maart tot en met mei 2020.

Na 2020 volgt definitieve vaststelling van het compensatiebedrag

Begin 2021 wordt het definitieve bedrag vastgesteld waarop de mondzorgverlener recht heeft. Het is dus mogelijk dat ontvangers van het voorschot achteraf een deel moeten terug betalen. Ook kan het zijn dat iemand achteraf juist nog een bedrag tegoed heeft

Meer informatie in de brief van ZN: Bevoorschotting Compensatieregeling voor doorlopende kosten Mondzorg Wlz (pdf) 

Lees ook: Zorgkantoren ondersteunen mondzorgaanbieders langdurige zorg met voorschot