Zorgen over nieuw wetsvoorstel zzp’ers: hoe zit het?

06 mei 2019

In de zorg zijn zzp’ers belangrijk voor de continuïteit en kwaliteit van zorg. Ze vervullen immers een smeeroliefunctie op het moment dat aanvullende of vervangende capaciteit nodig is. De KNMT is bezorgd dat deze smeeroliefunctie onder druk komt te staan als een nieuw wetsvoorstel wordt aangenomen. Namens de vereniging praat praktijkspecialist Harry Korver leden bij over de nieuwe wetgeving.

Harry spreekt op de ZZP-dag op zaterdag 23 november. Eerder was hij te gast op de Dag van de buitenslands gediplomeerde tandarts.

De bewuste wetgeving voor zzp’ers gaat waarschijnlijk in per 2020. De hoofdlijnen eruit kunt u hieronder lezen.

Opdracht beperkt tot duur van één jaar

In de eerste voorstellen van de wet van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staat het voornemen om de duur van een opdracht te beperken tot een jaar. Terwijl voor de continuïteit van de zorg het van groot belang is dat de termijn flexibel blijft. Een opdracht langer dan een jaar is in de zorg namelijk niet ongebruikelijk. Hierbij valt te denken aan vervanging bij ziekte of studie.

Duur opdracht van tevoren bepaald

Daarnaast wil het ministerie de duur van de opdracht van tevoren laten bepalen. In de praktijk is dit door de onvoorspelbare aard van de zorgvraag haast onmogelijk.

Zzp'er mag geen kernactiviteiten uitvoeren

Ook is het voornemen om in de wet op te nemen dat zzp’ers zich niet meer met kernactiviteiten zouden mogen bezighouden. Zorgverleners die als zzp’er werken beoefenen nu juist meestal de kernactiviteit, het verlenen van zorg, van de opdrachtgever uit en verrichten vergelijkbare werkzaamheden als de zorgverlener die zij vervangen. 

Opnieuw zorgen gedeeld bij ministerie

Eerder dit jaar heeft de KNMT samen met de LHV (huisartsen) en FMS (medisch specialisten) per brief haar zorgen geuit bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) vernieuwd

In januari 2016 ging de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) in, als vervanger van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). De handhaving van de wet is uitgesteld vanwege onduidelijkheden in de wet. Daarom is er nu een nieuwe, vervangende wet in de maak, die per 1 januari 2020 van kracht moet gaan. Doel van de wetgeving is om verkapte dienstverbanden, schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen.

Wat vindt u?

Stem op de poll op Facebook: 'Naar welke situatie gaat uw voorkeur uit?' 

3 reacties op Zorgen over nieuw wetsvoorstel zzp’ers: hoe zit het?