facebook

Wet DBA: non-handhaving verlengd tot oktober 2021

h.scholten@knmt.nl
2 minuten
Vertraging
De periode waarin de wet DBA, die schijnzelfstandigheid van zzp’ers beoogt tegen te gaan, niet wordt gehandhaafd wordt verlengd tot oktober 2021. Daarmee is het voor opdrachtgevers mogelijk om bestaande overeenkomsten van opdracht voort te zetten zonder toename van het risico op naheffingen van de Belastingdienst.

Het besluit op verlenging van het handhavingsmoratorium staat in de 6e voortgangsbrief ‘Werken als zelfstandige’, die minister Koolmees van Sociale Zaken op 16 november aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. 

Het besluit hangt samen met de ontwikkeling van de zogenaamde webmodule. Die is bedoeld om opdrachtgevers vooraf duidelijkheid te bieden over de aard van een arbeidsrelatie. Ofwel: werkt een zzp’er zelfstandig of toch in dienst? Is de uitkomst dat de zzp’er zelfstandig werkt, dan ontvangt die opdrachtgever een zogenaamde opdrachtgeversverklaring. De opdrachtgever hoeft dan geen loonheffing voor de zzp’er in te houden, mits uiteraard gewerkt wordt zoals aangegeven in de webmodule.

Webmodule kan pas vanaf 1 oktober worden ingevoerd

De pilot waarin de zzp-webmodule wordt getest op toepasbaarheid start naar verwachting op 11 januari 2021 en duurt zes maanden. Na de evaluatie in de zomer kan het instrument dan vanaf 1 oktober dan daadwerkelijk worden ingezet. Gelijktijdig kan dan de non-handhaving geleidelijk worden afgebouwd.

De regering slaagt er met het uitstel niet in om de huidige impasse die is ontstaan met het afschaffen van de VAR in 2016 op te lossen. Dat laat zij over aan de nieuwe regering. Die kan dan eventueel verder bouwen op de eerder dit jaar verschenen rapporten over de toekomst van de arbeidsmarkt van de Commissie Regulering van Werk (ook wel bekend als de commissie Borstlap) en van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid. Beiden nemen overigens het standpunt in dat  een arbeidsrelatie een arbeidsovereenkomst is wanneer de functie een wezenlijk onderdeel van de organisatie betreft. 

De Hoge Raad is op 6 november een stukje in die richting opgeschoven door te bepalen dat wanneer er objectief wordt voldaan aan de criteria voor het vaststellen van een arbeidsovereenkomst, er vervolgens geen rekening hoeft te worden gehouden met de bedoeling van contractspartijen. 

Modelovereenkomsten blijven van toepassing

Hoewel er in de media mogelijk een andere indruk wordt gewekt, wijzigt er op dit moment niets. De modelovereenkomsten van opdracht blijven ook in 2021 van toepassing en de contractspartijen werken buiten dienstbetrekking samen. In combinatie met het verlengen van de non-handhaving leidt dat tot zekerheid voor opdrachtgevers.

Consequenties voor zzp'ers? 

Let op: het niet handhaven van de Wet DBA betekent niet dat de Belastingdienst zzp’ers automatisch als ondernemers ziet