facebook

Wet BIG op verschillende punten gewijzigd

Profile picture for user Evert Berkel
Evert
Berkel
2 minuten
Big
Op 10 juli heeft de Eerste Kamer ingestemd met een aantal wijzigingen in de Wet BIG.Zo zullen hulpverleners, waaronder tandartsen, hun BIG-nummer bekend moeten maken.

De overheid wil het voor patiënten zo gemakkelijker maken om te controleren  of een hulpverlener BIG-geregistreerd is en of deze mogelijk een tuchtmaatregel opgelegd heeft gekregen.  In welke gevallen en hoe het BIG-nummer door de hulpverlener bekend moet worden gemaakt, wordt momenteel uitgewerkt.

Tuchtrecht aangepakt

Verder wordt het  tuchtrecht op verschillende punten aangepast. Zo kan een tuchtcollege voortaan direct een beroepsverbod aan een hulpverlener opleggen als er ernstig gevaar voor een patiënt dreigt. De hulpverlener wordt dan het recht  ontzegd om patiënten te behandelen. Nieuw is ook dat een verbod kan worden opgelegd om een bepaalde categorie van patiënten te behandelen.

Toepassingsbereik verruimd

Ook het toepassingsbereik van het tuchtrecht wordt verruimd. Hierdoor kan ook het gedrag van de BIG-geregistreerde hulpverlener in een ander beroep of in zijn privéleven onder het tuchtrecht vallen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) krijgt de mogelijkheid om een hulpverlener direct op non-actief stellen. Dit in afwachting van een uitspraak van de tuchtrechter bij ernstig gedrag.

Ook wijzigingen voor de patiënt

Ook voor de patiënt die een klacht indient verandert er het een en ander. Hij zal bijvoorbeeld vijftig euro griffierecht moeten gaan betalen. Als de klacht gegrond wordt verklaard, krijgt hij zijn geld terug. Een tuchtcollege kan bij een gegronde klacht ook beslissen dat de aangeklaagde hulpverlener de kosten moet betalen die de patiënt in verband met de behandeling van de klacht heeft moeten maken.

Denk daarbij aan kosten die voor een advocaat worden gemaakt. Daarnaast komt er een tuchtklachtfunctionaris die patiënten adviseert over het formuleren en indienen van een tuchtklacht. Naar verwachting zullen de wijzigingen begin 2019 van kracht worden.

 

tuchtrechtspraak
Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG)

Recent nieuws