Website Staat van de Mondzorg vernieuwd

09 september 2019

De website staatvandemondzorg.nl heeft na 8 jaar een vernieuwing ondergaan. De navigatiestructuur, grafische presentatie en overzichtelijkheid zijn verbeterd. Ook is de site nu geschikt voor gebruik op tablet en smartphone.

In vogelvlucht actuele onderzoeksinformatie over mondzorg

Staat van de mondzorg bestaat sinds 2011 en is een initiatief van de KNMT. De site biedt in vogelvlucht een zo actueel mogelijk beeld van de mondzorg in Nederland. Dit gebeurt op basis van registratie- en onderzoeksgegevens van de KNMT, maar ook op basis van gegevens uit andere bronnen, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Staat van de mondzorg biedt infographics, samenvattingen en publicaties

De informatie op Staat van de mondzorg geeft een aantal thema’s weer in infographics, samenvattingen van onderzoeksuitkomsten en publicaties. Daarnaast wordt de uitvoering van het KNMT-onderzoek binnen het project Peilstations toegelicht. Staat van de mondzorg is bedoeld voor tandartsen, studenten tandheelkunde en andere geïnteresseerden.

Total votes: 44

0 reacties op Website Staat van de Mondzorg vernieuwd