facebook

Wat we nu weten van de nieuwe 'zzp-wet' DBA

Hans Scholten
3 minuten
Opheldering vraag nadenken
Op 1 januari 2021 treedt de opvolger van de wet DBA, de huidige zzp-wetgeving, in werking. Stukje bij beetje wordt er al meer over bekend. Wat we al weten zetten we op een rij.

Per 2021 aanvullende wetgeving gepland

In januari 2016 ging de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) in, als vervanger van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). De handhaving van de wet is uitgesteld vanwege onduidelijkheden in de wet. Daarom is er nu aanvullende wetgeving in de maak, die per 1 januari 2021 van kracht moet gaan.

'Oneigenlijk' ondernemerschap tegengaan en zekerheid voor ondernemers

Doel van de wetgeving is om verkapte dienstverbanden, schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen en aan echte ondernemers meer zekerheid te verschaffen.

Duidelijk is dat ‘oude’ wet DBA de basis vormt voor haar opvolger. Zo blijven de door de Belastingdienst goedgekeurde zzp-modelovereenkomsten ook in de nieuwe wet geldig. Met zo’n modelovereenkomst leggen zzp’ers en opdrachtgevers vast hoe ze samenwerken en kunnen ze aantonen dat er geen sprake is van loondienst.

Nieuwe onderdelen zoals minimumtarief, opt-out en webmodule voorzien

De nieuwe wet kent ook nieuwe onderdelen:

  1. Om de onderkant van de arbeidsmarkt te beschermen komt er een minimumtarief van € 16 per uur.
  2. Voor zelfstandigen die ingehuurd worden boven een tarief van 75,- komt er een opt-out-regeling. Die moet het makkelijker maken om zaken te doen. De opt-out-regeling geldt voor opdrachten van maximaal een jaar. Na dat jaar geldt de opt-out niet meer en verlenging onder de opt-out is ook niet mogelijk.
  3. Zzp-tandartsen vallen meestal in het gebied met uurtarieven tussen de € 16,- en € 75,-. Voor deze groep ontwikkelt de overheid een webmodule die de opdrachtgever kan gebruiken om de aard van de arbeidsrelatie te bepalen. Aan de uitkomst kan beperkte zekerheid worden ontleend. Het gebruik van de webmodule wordt niet verplicht. Tandartsen kunnen in plaats van de webmodule de door de KNMT ontwikkelde en door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomsten blijven gebruiken.

Beperking ‘reguliere bedrijfsactiviteiten’ vervalt

Aanvankelijk was het ministerie ook van plan in de wet op te nemen dat zzp’ers geen ‘reguliere bedrijfsactiviteiten’ zouden mogen uitvoeren. Zou dat wel het geval zijn, dan zou een tandarts-zzp’er die tandheelkundig werk doet in een praktijk niet als zzp’er gezien kunnen worden. De KNMT maakte het ministerie eerder samen met FMS, LHV en VvAA duidelijk kenbaar dat dit een onwerkbaar criterium is in de zorg. De KNMT is blij dat deze beperking nu toch vervallen is en niet in de wet komt.

Waarnemen met een duur tot één jaar blijft mogelijk, mogelijkheid om langer waar te nemen nog onduidelijk

De plannen betekenen dat de KNMT verwacht dat er ook na 1 januari 2021 geen problemen ontstaan samenwerkingscontracten met een lengte tot een jaar. Wat betreft dat punt is onze aanvankelijke (grote) zorg dus gelukkig weggenomen.

Het is nu nog niet duidelijk welke mogelijkheden er blijven om langer dan een jaar voor dezelfde opdrachtgever te werken. Vanuit de zorgkwaliteit vinden wij het zeer onwenselijk wanneer exact één jaar het afkappunt wordt. Wat al wel duidelijk is, dat langdurige opdrachten voor meerdere jaren voor meerdere dagen per week lastiger gaan worden.

Internetconsultatie op komst

De plannen van minister Koolmees worden momenteel vertaald naar een wetsvoorstel. Naar verwachting worden deze nog komende maand bekend, waarna een internetconsultatie volgt waarbij iedereen op de plannen kan reageren.

Update 30 oktober 2019: De internetconsultatie 'wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring' is intussen van start.

De KNMT gaat reageren op wetsvoorstel

De KNMT doet dat zeker, zoals ze dat gedurende het gehele traject steeds gedaan heeft. Belangrijk punt daarin is dat rekening moet worden gehouden met de specifieke situatie in de zorg. De KNMT heeft steeds een actieve lobby gevoerd met andere veldpartijen (FMS, LHV en VvAA), onder andere in gesprekken bij de ministeries van VWS en SZW en met de politiek.

We gaan daarbij steeds uit van uitgangspunten uit ons gezamenlijke position paper over de wet DBA (pdf):

  • Zzp’ers zijn essentieel voor de continuïteit en kwaliteit van zorg. Ze vervullen een smeeroliefunctie op het moment dat aanvullende of vervangende capaciteit nodig is; zet daarom het belang van de patiënt voorop in de duur van de opdracht;
  • zorg dat de nieuwe wet DBA aansluit bij specifieke wetgeving die in de zorg geldt; 
  • voorkom extra administratielast.

We vinden het van groot belang dat de nieuwe wetgeving aansluit op wat er in de gezondheidszorg nodig is. Zzp’ers hebben immers een belangrijke rol in het borgen van de continuïteit van zorg.

Advertorial

Align Benelux Summit 2022 op 8 juli in Huis ter Duin

Align Summit Benelux 2022

Dit evenement is een geweldige kans om te luisteren naar toonaangevende sprekers zoals Kenji Ojima en Raman Aulakh, met hosts Rick Nieman en Michiel Vos. Begin of verbeter tijdens deze summit uw vaardigheden met het Invisalign systeem. Ook interesse?