facebook

Vragen naar een vaccinatie, dat mag

Hans Scholten
2 minuten
Mondkapje in de wachtkamer
Praktijkhouders mogen hun medewerkers wel degelijk vragen of ze gevaccineerd zijn. Medewerkers zijn vervolgens niet verplicht om antwoord te geven. Dat zei minister De Jonge van VWS dinsdag op de coronapersconferentie. Eerder bestond over deze kwestie veel onduidelijkheid bij werkgevers en werknemers.

In de zorg moeten werkgevers niet alleen een veilige werkplek borgen maar ze hebben ook de verantwoordelijkheid voor veilige patiëntenzorg. Daarom gaat de minister bestuderen of het wenselijk zou zijn om het werkgevers in de zorg toe te staan om een vaccinatieregister bij te houden. Daarin zou dan kunnen worden vastgelegd of medewerkers al dan niet gevaccineerd zijn.

Hij wil ook onderzoeken of medewerkers die niet gevaccineerd zijn of niet in het vaccinatieregister staan gevraagd kan worden om een coronatoegangsbewijs te tonen voor ze patiëntenzorg gaan verlenen. 

Beide zaken zijn nu wettelijk niet mogelijk. 

Of er daadwerkelijk nieuwe wetgeving komt en of deze dan ook voor de mondzorg gaat gelden, moet de komende periode duidelijk worden.

Lees ook: vraag en antwoord personeelszaken en corona
Hoe zit het precies? Kijk op Rijksoverheid.nl: Mag een werkgever vragen of een werknemer is gevaccineerd? 

Tijdens de persconferentie werd verder duidelijk dat de basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ van zaterdag 25 september verandert in een dringend advies om afstand te houden. Ook het advies om zoveel mogelijk thuis te werken wordt aangepast: werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is. En er komt op drukke plekken – in de horeca, bij evenementen en in de kunst en cultuur - een coronatoegangsbewijs. 

Overzicht coronamaatregelen per 25 september 2021

Geactualiseerde Leidraad Mondzorg Corona?

De Commissie Leidraad Mondzorg Corona bestudeert de nieuwe maatregelen en komt zonodig binnenkort met een daarop aangepaste Leidraad Mondzorg.

Er is ook een aantal maatregelen dat ongewijzigd van kracht blijft: regelmatig handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten bij de GGD en regelmatig zorgen voor frisse lucht in binnenruimtes.