facebook

Vraag tot eind september subsidie aan voor het opleiden van je personeel

Mark Zwartkruis
4 minuten
Opleiding cursus school
Tot en met 30 september kun je als tandarts-praktijkhouder een aanvraag doen voor subsidie vanuit de SectorplanPlus-regeling. Deze subsidies zijn bedoeld voor opleidingen voor medewerkers in loondienst, zoals tandarts- en preventie-assistenten. De regeling moet een extra impuls geven aan opleidingsprojecten binnen zorg en welzijn die gericht zijn op instroom en opleiding van nieuw personeel, opscholing van huidig personeel, behoud van medewerkers en het opleiden van extra praktijk-/werkbegeleiders.

Binnen de SectorplanPlus-regeling kan voor 4 doelgroepen werknemers een subsidie voor scholing worden aangevraagd:

  • Nieuwe instroom: dit betreft werknemers die maximaal 2 jaar bij je in dienst zijn bij de aanvang van de opleiding; 
  • Opscholing: dit betreft werknemers die via een kwalificerende opleiding worden opgeschoold om ruimte te creëren voor nieuwe instroom;
  • Praktijkbegeleiding: dit betreft werknemers die worden opgeleid tot praktijk-/werkbegeleider om leerlingen te kunnen begeleiden;
  • Behoud: zittende medewerkers (niet vallend onder bovenstaande groepen werknemers) die deelnemen aan een opleiding gericht op behoud van medewerkers.

Mbo BBL- of derde leerweg opleiding tandartsassistent

Voor de werknemers onder de definities van nieuwe instroom of opscholing vallen kan bijvoorbeeld subsidie worden aangevraagd voor de mbo BBL- of derde leerweg opleiding tot tandartsassistent. De subsidie bedraagt bij deelname van 1 jaar tussen de € 2.000 en € 2.500. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal contracturen in de arbeidsovereenkomst van de werknemer.

Deze subsidie is te combineren met de regelingen Stagefonds Zorg en Praktijkleren. Stapeling met andere scholingssubsidies, zoals de SLIM-regeling, is niet toegestaan.

Overzicht van alle subsidiemogelijkheden tandarts- en preventieassistenten

Hbo Mondzorgkunde, management in de zorg en overig

Voor de werknemers onder de definities van nieuwe instroom of opscholing vallen kan bijvoorbeeld subsidie worden aangevraagd voor de hbo-opleiding Mondzorgkunde en management in de zorg (mogelijk interessant voor praktijkmanagers). De subsidie bedraagt bij deelname van 1 jaar tussen de € 2.000 en € 2.500. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal contracturen in de arbeidsovereenkomst van de werknemer. Bij opleidingen die formeel vallen onder hbo deeltijd geldt dat er sprake dient te zijn van een praktijkcomponent van de opleiding op de werkvloer.

Training en ontwikkeling algemeen

Voor de werknemers die onder de definities van nieuwe instroom, praktijkbegeleiding of behoud vallen kan subsidie worden aangevraagd voor training en ontwikkeling die zijn gericht op het stimuleren van competenties en vaardigheden van nieuwe medewerkers en huidig personeel om zo het gewenste niveau voor toekomstige inzetbaarheid te bewerkstellingen. Denk hierbij aan vakinhoudelijke (bij)scholing, scholing gericht op duurzame inhoud van medewerkers, het toerusten van (nieuwe) praktijkbegeleiders (gericht op begeleiden nieuwe medewerkers). Deze scholing moet zijn gericht op het werken in de zorg- en welzijnssector. Of scholing aan de voorwaarden voldoet, wordt beoordeeld door een speciale commissie die daarvoor in het leven is geroepen.

De subsidie bedraagt in beginsel 50% van de kosten met een maximum van € 2.000 per deelnemer per activiteit, maar kan afhankelijk van omvang van de praktijk en de omzet/balanstotaal stijgen naar 60 tot 70% van de kosten.

De KNMT heeft het subsidieverlenend orgaan gevraagd of de opleiding tot tandartsassistent en cursus tot preventie-assistent onder training en ontwikkeling valt en daardoor ook in aanmerking komt voor subsidie. Het orgaan geeft aan dat dit, na het indienen van een individuele aanvraag, door de commissie AMR zal worden beoordeeld. De minister van VWS heeft, in een reactie op de brief van de KNMT, aangegeven dat de opleiding tot tandartsassistent subsidiabel kan zijn. 

Terugbetalingsregeling

Indien je afspraken maakt met een deelnemer over een eventuele terugbetalingsregeling bij het niet-afronden van de opleiding, geldt dat je deze terugbetalingsregeling met het indienen van een aanvraag niet van toepassing verklaart voor zover het betrekking heeft op het deel van de kosten dat wordt betaald vanuit subsidie.

(Pro forma) aanvraag uiterlijk 21 augustus

Het ministerie van VWS heeft lang gedaan over de goedkeuring voor deze subsidieregeling, meldt RegioPlus. Daardoor is er nu maar weinig tijd voor het aanvragen. Je dient uiterlijk 21 augustus een pro forma aanvraag in te dienen, maar daarna heb je nog tot en met 30 september 2022 de tijd om de aanvraag nader te onderbouwen.  

Inmiddels is bekend geworden dat er ook nog een 2e aanvraagtermijn komt. Deze loopt van 22 augustus tot en met 17:00 op 30 september 2022. Voor ingediende aanvragen in deze periode zijn uitsluitend opleidingstrajecten subsidiabel die op zijn vroegst zijn gestart op 30 september 2022. Voor opleidingen die gestart zijn in de periode van 22 augustus tot en met 29 september wordt dan geen subsidie afgegeven.

Aanvragen kan via het portal van SectorplanPlus. Daar vind je ook het programma van eisen (alle voorwaarden die verbonden zijn aan het aanvragen van subsidie), een handleiding om de subsidie aan te vragen en meer handige informatie.

Op donderdag 15 september om 10:00 wordt een bijeenkomst georganiseerd waarin wordt ingegaan op het systeem van Sectorplanplus 2022-2023 en het op de juiste wijze indienen van de verschillende verantwoordingsdocumenten. 

Meer informatie

Voorlichtingsbijeenkomst SectorplanPlus terugkijken

Voorwaarden voor subsidie (pdf)

Veel gestelde vragen (pdf)