facebook

Voorwaarden continuïteitsbijdrage-regeling op komst

Hans Scholten
1 minuut
Overzicht krijgen
Naar verwachting maakt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) op korte termijn meer details bekend van haar continuïteitsbijdrage-regeling. Zodra die er zijn, informeert de mondzorgalliantie haar achterban daarover.

Voordat u vervolgens verdere actie onderneemt, raden wij u aan de inhoudelijke en juridische beoordeling af te wachten die de gezamenlijke mondzorgkoepels snel na de bekendmaking van de details van de regeling zal maken. Daarna kunt u een zorgvuldige afweging maken bij het aanvragen van de continuïteitsbijdrage.

Update 2 mei: Meer details bekend over continuïteitsregeling ZN

Met de door ZN ontwikkelde continuïteitsbijdrage-regeling beogen de zorgverzekeraars praktijkeigenaren tegemoet te komen die door minder inkomsten als gevolg van vraaguitval door de coronacrisis in financiële problemen komen.

Met de bijdrage kunnen volgens ZN de vaste lasten, zoals personeels- en huisvestingskosten, betaald worden. De bijdrage zal betrekking hebben op die zorg die op dit moment valt onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering (polisjaar 2020).

De regeling zal niet gelden voor zorgaanbieders die direct betrokken zijn bij hulp aan corona-patiënten en voor Wlz-gefinancierde langdurige zorg. Met deze zorgaanbieders maken zorgverzekeraars afzonderlijke afspraken.

Meer informatie in het Financieel Corona Loket

Wat we nu weten over de continuïteitsbijdrage-regeling

Namens KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT - 1 mei