facebook

Voorwaarden behandelen bijzondere doelgroepen aangepast

Hans Scholten
1 minuut
Tandarts voor kwetsbare groepen
Er is een nieuwe versie verschenen van het addendum bij de Leidraad Mondzorg Corona. De nieuwste versie van het addendum heeft een nieuw triageschema en extra toelichting over de uitgangspunten voor het verlenen van zorg aan kwetsbare ouderen en gehandicapten uit instellingen.

In het nu verschenen addendum versie 1.3 staan de voorwaarden voor het kunnen behandelen van patiënten uit het verpleeghuis en de gehandicaptenzorg, de zogenaamde 'bijzondere doelgroepen'. De wijzigingen ten opzichte van de eerdere versie 1.2 zijn beperkt.

Mondzorg patiënten verpleeghuis en gehandicaptenzorg tijdens corona-pandemie

Naast het addendum gelden momenteel de Leidraad Mondzorg Corona 5.0 (en het bijbehorende triageschema) en de Werkinstructie Spoedzorg 4.0.