facebook

Voldoe vóór 1 februari aan de renseigneringsverplichting UBD!

Karel Gosselink
2 minuten
Uitputtende bureaucratie
Tandartsen die bedragen betalen aan derden die geen btw op de factuur vermelden, krijgen te maken met de renseigneringsverplichting Uitbetaalde Bedragen aan Derden (UBD). Een verplichting waaraan ze vóór 1 februari moeten voldoen en die naast de Wtza wederom extra administratieve last oplevert.

Waar gaat het om?

In het Belastingplan 2022 staat - enigszins verborgen - een nieuwe verplichting waarmee tandartsen mogelijk te maken krijgen: de renseigneringsverplichting UBD. Het gaat bij de renseigneringsverplichting UBD om bedragen die je betaalt aan anderen dan werknemers. Wanneer in het boekjaar 2022 in jouw praktijk waarnemers of praktijkmedewerkers werkzaam zijn (geweest) op basis van een overeenkomst van opdracht, dan heb je met deze verplichting te maken. Het gaat dan om personen die:

  • niet in dienstbetrekking werken en
  • een factuur uitreiken zonder vermelding van btw, bijvoorbeeld omdat de prestatie valt onder de medische vrijstelling.

Wat moet ik doen in het kader van de nieuwe verplichting?

Als je hebt betaald aan personen die buiten dienstbetrekking voor je werken en die zonder btw factureren, dan geldt de renseigneringsverplichting UBD. Je moet dan vóór 1-2-2023 op eigen initiatief aan de verplichting voldoen om gegevens van de betreffende personen via het gegevensportaal of Digipoort van de Belastingdienst aan te leveren. 
Per persoon moet je het volgende aanleveren:

  • het bedrag dat je hebt uitbetaald (per betaling)
  • de datum waarop je hebt uitbetaald
  • naam, adres, geboortedatum en burgerservicenummer van de persoon aan wie je hebt uitbetaald.

Verzamelen persoonsgegevens 

Het valt op dat met name de persoonsgegevens die de Belastingdienst verlangt verder gaan dan dezelfde Belastingdienst eigenlijk toestaat bij de beoordeling van de modelovereenkomsten van opdracht in het kader van de Wet DBA. Uiteraard ervaart de KNMT deze verplichting als het alvast verzamelen van informatie die in 2024 of 2025 zou kunnen worden gebruikt bij een hervatting van de handhaving van de Wet DBA. 

Lees aanvullende informatie vanuit Belastingdienst (pdf)