facebook

Visitatie tandarts-zzp’ers op KNMT-kantoor

Karel Gosselink
2 minuten
zzp-dag
12 tandarts-zzp’ers zijn op vrijdag 30 september gevisiteerd door 6 KNMT-hoofdvisiteurs. Dit alles vond plaats op het kantoor van de KNMT tijdens een speciaal hiervoor gehouden zzp-dag. De volgende zzp-visitatiedag is op 9 december.

Tandarts-zzp'ers doen voorafgaand aan visitatie de nodige voorbereidingen

De tandarts-zzp’ers die zich hadden aangemeld voor de visitatie hadden voorafgaand aan de zzp-dag al de nodige voorbereidingen gedaan, waaronder het invullen van vragenlijsten over de visitatie-onderwerpen en het invullen van het dossieronderzoek in het online visitatiesysteem Speculio. Als extra voorbereiding hadden ze een filmpje of foto's van hun werkplek meegenomen en een aantal geanonimiseerde patiëntendossiers.

Zzp-dag verloopt open, geanimeerd en gezellig

Enkele tandarts-zzp'ers gaven vóór de visitatie-interviews aan wat gespannen te zijn. Maar achteraf gezien was dat niet nodig was geweest, lieten ze weten. De interviews hebben geen controlerend of beoordelend karakter, maar zijn erop gericht dat je reflectief naar je eigen handelen kijkt. De sfeer was dan ook open, geanimeerd en gezellig met een lunch en een afsluitende borrel.

Visitatie op KNMT-kantoor heeft voordeel

Groot voordeel van de visitatie op het kantoor van de KNMT is dat de zzp’ers geen toestemming nodig hebben van een opdrachtgever om hun praktijk te bezoeken voor een  visitatie. Verder kunnen ze samen met een KNMT-hoofdvisiteur meteen een collega zzp’er visiteren, wat als leerzaam wordt ervaren.

De volgende zzp-dag met visitaties wordt gehouden op vrijdag 9 december. 
Meld je aan voor de zzp-dag op 9 december!

 

Wil je meer weten over wat visitatie inhoudt en wat er van je wordt verwacht? Volg dan het webinar KNMT-visitatie op 12 oktober.
Meld je aan voor het webinar KNMT-visitatie op 12 oktober!