facebook

Versie 6.3 Leidraad Mondzorg Corona verschenen

Hans Scholten
2 minuten
Mondzorg voor mensen met een handicap
Er is een nieuwe versie verschenen van de Leidraad Mondzorg Corona. In versie 6.3 is 'Patiëntengroep B', de groep die een verhoogd infectierisico loopt, iets uitgebreid ten opzichte van versie 6.2. Ook is de definitie van 'overige nauwe contacten' aangepast.

'Patiëntengroep B' uitgebreid

Nieuw in versie 6.3 (die de vorige versie 6.2 vervangt) is dat mensen met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen in de leidraad nu vanaf 12 jaar onder 'Patiëntengroep B' vallen. Dit was 18 jaar. 'Patiëntengroep B' is de risicogroep met een verhoogde kans op infectie en die daardoor alleen behandeld kan worden in spoedeisende gevallen. 

Als gevolg van deze aanpassing zijn ook het triageschema behorend bij de Leidraad en het Addendum Triage Bijzondere Doelgroepen geactualiseerd. Dat document bevat informatie over te nemen aanvullende maatregelen voor mondzorgverlening aan cliënten in verpleeghuizen en binnen de instellingen voor gehandicaptenzorg.

Deze wijziging is tot stand gekomen in overleg met de Vereniging Mondzorg voor Bijzondere Zorggroepen (voorheen VBTGG), de Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie en het RIVM.

Nieuwe definitie 'overige nauwe contacten'

Een andere wijziging in versie 6.3 van de Leidraad is de definitie van zogenaamde overige nauwe contacten. Als overige nauwe contacten worden nu beschouwd: "Personen die bij elkaar opgeteld binnen 24 uur langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de patiënt tijdens diens besmettelijke periode EN personen waarbij er een hoogrisicoblootstelling was van korter dan 15 minuten (bijvoorbeeld in het gezicht hoesten, of direct fysiek contact zoals zoenen)."

De nieuwste versie van de Leidraad Mondzorg Corona

Addendum Triage Bijzondere Doelgroepen