facebook

Verkiezingen ledenraad van start

Laura van Gool
1 minuut
Image
Vote-studentlid 2
Vanaf maandag 13 november vinden er verkiezingen plaats voor de ledenraad van de KNMT. Binnen de kiesgroepen zzp-tandartsen en studenten Tandheelkunde zijn er verschillende kandidaten op wie gestemd kan worden. De 27 leden van de ledenraad denken na over de koers van de KNMT. Zo geeft de ledenraad vorm aan de mondzorg en het beroep van tandarts - nu en in de toekomst.

Wat zijn de taken van een zzp-lid?

Het zzp-lid vertegenwoordigt de belangen van alle zzp-tandartsen in Nederland. De nieuwe 3 raadsleden denken samen met de 24 andere leden van de raad mee over de koers van de KNMT.  

Wat zijn de taken van een studentraadslid?

Het studentlid vertegenwoordigt de belangen van alle studenten Tandheelkunde in Nederland. Daarnaast bepaalt het studentlid samen met 26 andere leden mede de koers van de KNMT. Dit jaar heeft Ayça Siner, student in Nijmegen, als studentlid zitting in de ledenraad. In 2024 neemt het nieuwe studentlid uit Amsterdam het stokje van haar over. 

Studentleden hebben een zittingstermijn van 1 jaar, waarbij de 3 tandheelkundefaculteiten om en om een lid afvaardigen.

Stemmen per mail

De stemming verloopt via e-mail. Alle studentleden en zzp-tandartsen ontvangen op 13 november een e-mail om te stemmen. 

Mocht je als studentlid of zzp-tandarts geen stemformulier hebben ontvangen, stuur dan een mail naar secretariaatledenraad@knmt.nl

Kijk voor meer informatie over de verkiezingen op knmt.nl/ledenraad. 

Kijk voor een toelichting op de procedure en het verloop van het stemmen bij de ledenraadsverkiezing