Veel vragen bij zzp’ers door zaak Groningse tandarts

10 oktober 2019

De KNMT ledenservice kreeg donderdag veel vragen over een petitie naar aanleiding van een oordeel van de Belastingdienst. In deze zaak wordt een tandarts die dacht zelfstandig te werken niet aangemerkt als ondernemer.

Als gevolg van dat oordeel valt diegene (deels) onder een ander belastingregime. De KNMT begrijpt dat deze zaak vragen oproept.

Waar moet je als ondernemer aan voldoen?

Om door de Belastingdienst als zzp'er te worden gezien, is het volgende van belang:

  • Je moet daadwerkelijk zakelijke risico's dragen: investeer in bedrijfsmiddelen en draag werkelijk betalingsrisico's.
  • Werk volgens een overeenkomst van opdracht (OVO).
  • Doe dat voor een bepaalde tijd, maximaal een jaar. Verleng je toch na een jaar? Leg dan in de OVO expliciet de reden vast.
  • Wil je langer dan een jaar (samen)werken in een praktijk? Denk dan na over andere vormen van samenwerking.

Vragen over het werken als zzp’er

KNMT leden die vragen hebben over het werken als zzp’er kunnen terecht bij de ledenservice via 030 6076 380 of ls@knmt.nl. Zij hebben ook toegang tot de online longread die meer uitleg geeft over waar je moet aan voldoen om als ondernemer aangemerkt te worden.

Update wetgeving op jaarlijkse zzp-dag

Senior praktijkadviseur Harry Korver informeert tijdens de zzp-dag op 23 november 2019 over de verschillende vormen van beroepsuitoefening. Hij kijkt alvast vooruit naar de mogelijke wijzigingen in de regels voor zzp’ers en bespreekt de toekomstige mogelijkheden om te werken in de praktijk van een collega. De zzp-dag is gratis toegankelijk voor leden. Niet-leden zijn ook welkom, zij betalen € 295.

Meer informatie en aanmelden voor de zzp-dag

Total votes: 26

1 reactie op Veel vragen bij zzp’ers door zaak Groningse tandarts