facebook

Vaccinatie mondzorg verwacht vanaf 2e kwartaal 2021

Hans Scholten
1 minuut
Vaccinatie
Net als andere zorgverleners krijgen mondzorgverleners voorrang met de vaccinatie tegen het coronavirus. Op basis van de huidige vaccinatiestrategie zou inenting verwacht mogen worden vanaf het tweede kwartaal van 2021.

De Mondzorgalliantie is tevreden met de voorrang die verleend zal worden aan (mond)zorgverleners. Ze vindt het tegelijkertijd billijk dat zorgverleners die intensiever werken met coronapatiënten en kwetsbare patiënten eerst nog aan de beurt zijn.

De Mondzorgalliantie heeft momenteel minimaal wekelijks contact met het ministerie van VWS over het vaccineren. De komende periode overleggen de partijen verder over de planning en de aanpak voor de mondzorg.

De alliantie heeft in de contacten met VWS extra aandacht voor de positie van mondzorgverleners die verbonden zijn aan een Wlz-instelling en studenten (tandheelkunde, tandprothetiek en mondzorgkunde). Deze laatste groep zou wanneer er sprake is van patiëntencontact voor wat betreft vaccinatie volgens de alliantie ook aangemerkt moeten worden als zorgverlener.

Alles over coronavaccins en de mondzorg

Rijksoverheid.nl: volgorde vaccinatie zorgmedewerkers en vaccinatiestrategie (versie 5 februari)