facebook

[Update] Tweejaarsregel bij herregistratie vervalt per 1 december 2022!

Mark Zwartkruis
2 minuten
Vrouw juicht achter computer
Er werd al lang over gesproken en de knoop is nu dan eindelijk doorgehakt: de tweejaarsregel bij herregistratie komt officieel per 1 december 2022 te vervallen en aanvragen kunnen per heden al worden ingezonden. Dit goede nieuws volgt uit het gewijzigde Besluit periodieke herregistratie Wet BIG dat afgelopen dinsdag gepubliceerd is. Voor langdurig zieke tandartsen zal het hierdoor eenvoudiger worden om zich opnieuw te laten registreren in het BIG-register. 

[Update]: In een eerdere versie van dit bericht hebben we gemeld dat de tweejaarsregel per 1 januari 2023 zou komen te vervallen, maar inmiddels is bekend geworden dat het een maand eerder dan verwacht zal plaatsvinden, namelijk op 1 december 2022. Het CIBG heeft de KNMT laten weten, in het licht van dit besluit, aanvragen die per heden binnenkomen al te beoordelen alsof de tweejaarsregel niet meer geldt. Dit is goed nieuws, vooral voor de groep zorgverleners die zich, naar aanleiding van het hervatten van de herregistratieplicht, vóór 1 januari 2023 dient te herregistreren. Het was namelijk de vraag of de afschaffing van de tweejaarsregel voor deze groep op tijd in werking zou treden.  

De minister geeft hiermee gehoor aan de terugkerende verzoeken vanuit zowel de Tweede Kamer als de belangenbehartigers van verschillende zorgdisciplines. De KNMT schaarde zich enkele jaren geleden al, samen met de brancheorganisaties van artsen, psychotherapeuten en fysiotherapeuten, achter het voorstel om de herregistratieregel af te schaffen. 

Al langer onderwerp van discussie

De tweejaarsregel was sindsdien meer dan eens onderwerp van discussie en het besluit om de regel op te heffen, komt dan ook niet uit de lucht vallen. De steun voor de regel nam steeds verder af en voormalig minister De Jonge gaf in november 2021 al aan de tweejaarswerkonderbrekingseis onder de loep te willen nemen. Hij stelde toen dat de regel in de praktijk vaak onevenredig hard uitpakt voor langdurig zieke zorgprofessionals, dat dit mogelijk zelfs tot uitstroom uit de zorg kon leiden en beloofde hierop actie te ondernemen. Die belofte zet de huidige minister Kuipers nu voort. 

Rechtlijnige tweejaarsregel bleek problematisch

Artikel 3-beroepsgroepen benadrukten al langere tijd het belang van maatwerk bij herregistratie, omdat zij door de rechtlijnige regel vaak onnodig in de knel kwamen. De tweejaarsregel houdt in dat de gewerkte uren voorafgaand aan een werkonderbreking van meer dan 2 aaneengesloten jaren niet meetellen bij de herregistratie in het BIG-register. Aan de roep om meer maatwerk wordt nu dus gehoor gegeven.

Lees de kamerbrief van minister Kuipers