facebook

Update over renseigneringsregeling - uitbetaalde bedragen derden

Webredactie
2 minuten
Bureaucratie
De KNMT wijst een nieuwe verzwaring van de administratieve lastendruk voor de zorg af. Samen met de medisch-specialisten (FMS) en huisartsen (LHV) dienen wij een verzoek in bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), om te bezien of er meer tijd is voor het verzamelen van de gegevens en over de passendheid van de verplichting. Omdat de uitkomst van dit verzoek erg onzeker is, adviseren wij om tijdig aan de nieuwe verplichting te voldoen.

Vooral grote impact in sector zorg

De uitbreiding van de verplichting om betalingen aan derden met wie een arbeidsrelatie bestaat en die factureren zonder btw te melden aan de Belastingdienst heeft vooral in de sector zorg een grote impact. Inmiddels wordt ook door grote accountantsorganisaties bevestigd dat de Belastingdienst van mening is dat de uitzonderingen op deze renseigneringsplicht, volgens art. 22a lid 6 Uitvoeringsbesluit IB 2001 letterlijk moeten worden gelezen: geen btw op de factuur = melden.

Melden van facturen zonder btw

Als je hebt betaald aan personen die buiten dienstbetrekking voor je werken en die zonder btw factureren, dan geldt de renseigneringsverplichting UBD. Je moet dan vóór 1-2-2023 op eigen initiatief aan de verplichting voldoen om gegevens van de betreffende personen via het gegevensportaal of Digipoort van de Belastingdienst aan te leveren.

Per persoon moet je het volgende aanleveren:

  • het bedrag dat je hebt uitbetaald (per betaling)
  • de datum waarop je hebt uitbetaald
  • naam, adres, geboortedatum en burgerservicenummer van de persoon aan wie je hebt uitbetaald.

Vragen?

Stel ze aan je accountant of adviseur of, bij voorkeur per mail, aan het team Ledenservice: ls@knmt.nl.