facebook

Update: corona-compensatie voor studenten

Hans Scholten
2 minuten
studente collegezaal
Het kabinet verlengt de bestaande compensatieregeling voor studenten met betrekking tot het collegegeld en het aflopen van de studiebeurs. Check of je recht hebt op compensatie.

De huidige regeling, waarmee studenten in het mbo, hbo en wo een tegemoetkoming krijgen voor de studievertraging wordt tot het einde van het studiejaar 2020/2021 verlengd.

Compensatie voor studievertraging

Het kabinet compenseert studenten die vlak voor hun afstuderen zitten met een generieke maatregel voor eventuele studievertraging.

Alle studenten die in de periode van september 2020 tot en met 31 augustus 2021 een masterdiploma in het hbo of wo behalen (en in het studiejaar 2019/2020 én 2020/2021 minimaal 1 maand stonden ingeschreven bij een door de overheid betaalde opleiding), kunnen aanspraak maken op eenmalig een bedrag ter compensatie ter hoogte van drie maanden collegegeld (circa € 535). 

  • Behaal je het diploma vóór 1 februari 2021? Dan wordt de tegemoetkoming eind maart 2021 op je rekening gestort.
  • Behaal je het diploma op 1 februari 2021 of later? Dan wordt de tegemoetkoming later uitbetaald, nadere berichtgeving van DUO volgt. 

Tegemoetkoming voor aflopen beurs in juni, juli of augustus 2021

Studenten waarvan de laatste maand van de basisbeurs (mbo-bol) of aanvullende beurs (mbo-bol en hoger onderwijs) lag of ligt in de periode juni 2020 tot en met augustus 2021 ontvangen een eenmalige tegemoetkoming. Voor studenten in het hoger onderwijs gaat het om een tegemoetkoming van € 1.500. De betaaldatum is nog niet bekend. 

Beide tegemoetkomingen zijn een gift en hoef je niet aan te vragen, je ontvangt daar automatisch bericht over van DUO. Het is wel belangrijk om ervoor te zorgen dat de contactgegevens in Mijn DUO juist zijn. 

DUO.nl: maatregelen voor studenten  

Door corona geen of minder werk

Als student met een bijbaan heb je doorgaans een arbeidsovereenkomst gesloten met je werkgever. Uit uitspraken van rechters blijkt inmiddels dat je werkgever, ongeacht of je tijdens de corona-uitbraak werkt/hebt gewerkt, veelal het loon moet doorbetalen over de uren die in de arbeidsovereenkomst staan vermeld. Veel studenten zijn werkzaam op basis van een nul-urencontract (oproepcontract) en zijn de afgelopen periode (tijdelijk) niet meer opgeroepen. Ook in die gevallen moet een werkgever soms het loon doorbetalen. 

WW-uitkering aanvragen na verlies bijbaan

Als je jouw bijbaan (gedeeltelijk) bent kwijtgeraakt, dan kan je een werkloosheidsuitkering aanvragen bij het UWV. Je moet dan wel in de afgelopen 36 weken voorafgaand aan het verlies van je bijbaan minstens 26 weken hebben gewerkt. Daarnaast moet je beschikbaar zijn voor nieuw werk en heb je een sollicitatieplicht.

TONK-regeling op komst

Het kabinet voorziet met de Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) in een regeling voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen (en beroep op andere regelingen niet mogelijk is). De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021.