facebook

Update: brief ZN over ondersteuning zorgaanbieders

Mariska de Beijer
2 minuten
Horden lopen
Zorgverzekeraars Nederland heeft zojuist in een brief aan branche- en beroepsverenigingen duidelijkheid verschaft over de ondersteuning van zorgaanbieders als gevolg van het coronavirus.

In de brief wordt bevestigd dat er een continuïteitsbijdrage-regeling komt die open staat voor alle zorgaanbieders. De eerste uitbetaling vindt plaats in de maand mei, maar zorgaanbieders die vanwege financiële problemen niet tot mei kunnen wachten, kunnen een vooruitbetaling in april aanvragen.  

De gezamenlijke mondzorgkoepels ANT, NVM-mondhygiënisten, ONT en KNMT beschouwen de brief van ZN als een duidelijke boodschap voor de gehele mondzorgsector. Gedurende deze week hebben de mondzorgkoepels zich gezamenlijk hard gemaakt voor het voortbestaan van de sector. Er zijn veel en intensieve gesprekken gevoerd met VWS, NZa en ZN en er is publiekelijk (Hart van Nederland) door ANT-voorzitter Jan Willem Vaartjes en KNMT-voorzitter Wolter Brands een noodoproep gedaan voor steunmaatregelen. Onze inspanningen hebben vandaag geleid tot een artikel op NOS-nieuws en een item in het NOS-journaal (20.00). De brief van ZN is in reactie op het gezamenlijke voorstel voor specifieke maatregelen voor de mondzorg voorlopig dan ook een eerste resultaat in de juiste richting. 

Komende dagen zullen ANT, NVM-mondhygiënisten, ONT en KNMT gezamenlijk de lijn doortrekken om het voortbestaan van de mondzorgsector veilig te stellen. Onze eerste stap daartoe is het herbezinnen op de concrete betekenis van deze brief voor de mondzorgsector. Op basis hiervan gaan wij onze gesprekken met VWS, NZa en ZN vervolgen. Daarbij onderstrepen wij de gezamenlijke doelstelling van ZN om goede mondzorg voor iedereen die daarop is aangewezen te realiseren en beschikbaar te houden. 

NOW-regeling

Omdat deze ondersteuning alleen het verzekerde deel (basis en aanvullend) van de zorg betreft, blijft er voor de meeste praktijken een stuk omzet over dat buiten deze ondersteuning valt. Daarvoor kan waarschijnlijk de NOW worden benut. Het is daarom van belang dat u wel morgen een aanvraag hiervoor indient.

Namens de mondzorgkoepels ANT, NVM-mondhygiënisten, ONT en KNMT