facebook

Update 2 mei: coronavirus

Mariska de Beijer
86 minuten
Coronavirus
Het coronavirus COVID-19 waart rond in Nederland. Wat betekent dit voor mondzorgpraktijken en de mensen die er werken?

Dit blog is gesloten en wordt niet meer geactualiseerd. Je vindt de meest recente nieuwsberichten over het coronavirus in het speciale coronanieuwsoverzicht. Alle naslaginformatie staat op www.knmt.nl/coronavirus.

Brief op komst over definitieve vaststelling NOW

Het UWV verwacht dat in de loop van de maand mei voor alle zorgverleners de definitieve continuïteitsbijdrage is vastgesteld. Vervolgens kan het UWV de hoogte van de tegemoetkoming NOW definitief berekenen. Tandarts-praktijkhouders krijgen op korte termijn een brief van het UWV waarin staat welke stappen zij moeten ondernemen om de NOW definitief vast te laten stellen.
(Geplaatst op 2-5, 9.30 uur)

Inzetbaarheidsschema opnieuw aangepast: quarantaine vervalt

Vlak nadat we donderdag 21 april de nieuwe versie van de Leidraad Mondzorg Corona (versie 11.1) publiceerden, paste het RIVM het testbeleid en de inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis aan. Voor zorgmedewerkers zonder klachten die huisgenoot of overig nauw contact zijn van een positief geteste persoon geldt nu het volgende:

 • Zorgmedewerkers mogen werken (quarantaine is komen te vervallen).
 • Deze zorgmedewerkers nemen een zelftest af op dag 0 en dag 5 en als zij klachten krijgen. Een negatieve zelftest bij klachten dient altijd geconfirmeerd te worden door een PCR test.
 • De zorgmedewerkers dragen in de eerste 10 dagen na blootstelling met de positief geteste persoon tijdens het werk steeds een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II.
 • Zij houden in de eerste 10 dagen na blootstelling met de positief geteste persoon zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van patiënten en collega’s.
 • Indien de uitslag van de zelftest op dag 0 of dag 5 positief is, blijft de positief geteste zorgmedewerker thuis in isolatie in elk geval tot en met de 5e dag na de testafname.

Het inzetbaarheidsschema (nu geldt versie 5.1) is aangepast.
(Geplaatst op 22-4, 10.15 uur)

Versie 11.1 Leidraad Mondzorg Corona verschenen; stroomschema inzetbaarheid aangepast

De Commissie Leidraad Mondzorg Corona heeft het stroomschema waaruit je de inzetbaarheid van medewerkers kunt afleiden iets aangepast. Zorgmedewerkers die niet in contact komen met kwetsbare personen mogen voortaan gebruikmaken van een zelftest. Ook de Leidraad Mondzorg Corona (nu geldt versie 11.1) zelf heeft enkele kleine aanpassingen ondergaan. De Commissie drukt praktijken op het hart dat de maatregelen uit de Leidraad noodzakelijk blijven, ook al volgen de versoepelingen elkaar momenteel in rap tempo op.
(Geplaatst op 21-4, 13.20 uur)

Nieuwe leidraad: coronatriage vervallen

De speciale coronatriage die mondzorgpraktijken deden behoort, in elk geval voorlopig, tot het verleden. Vanaf nu worden patiënten weer zelf geacht om het aan te geven als ze niet op hun afspraak kunnen komen - bijvoorbeeld omdat ze in quarantaine zitten of corona hebben. Dat staat in de nieuwe versie 11.0 van de Leidraad Mondzorg Corona, die vanaf nu geldt. Een andere wijziging is dat er minder aanvullende maatregelen zijn, en dat ze vanaf nu gelden als advies. 
(Geplaatst op 22-3, 15.30 uur)

Uiterlijk dinsdag nieuwe coronaleidraad

De Commissie Leidraad Mondzorg Corona (CLMC) komt uiterlijk volgende week dinsdag 22 maart met een nieuwe versie van de Leidraad Mondzorg Corona. Ze verwerkt daarin de ontwikkelingen van de afgelopen weken, waaronder de 15 maart door minister Kuipers aangekondigde algemene versoepelingen van de coronamaatregelen. Naar verwachting zal in de mondzorg de triage versimpeld worden, en de aanvullende maatregelen voortaan gelden als advies. Voor wat betreft de inzetbaarheid van zorgmedewerkers volgt de CLMC nauwlettend de richtlijnen daarover van het RIVM.
(Geplaatst op 16-3, 10.15 uur)

Subsidie op komst in de zorg voor langdurig zieken door corona

Er komt een subsidieregeling voor werkgevers in de zorg om medewerkers die twee jaar na hun coronabesmetting nog steeds klachten hebben langer in dienst te houden. De regeling zal een deel van kosten dekken die zijn gemoeid met het herstel en re-integratie van de werknemer, zo heeft minister Helder van Langdurige Zorg en Sport laten weten aan de Tweede Kamer. De subsidieregeling is bedoeld voor werknemers die in het begin van de pandemie (maart 2020 – december 2020) ziek zijn geworden, en dat langer dan 2 jaar blijven. Normaalgesproken stopt na die termijn de doorbetaling van het loon. Dankzij de regeling kunnen werkgever medewerkers nog minimaal zes maanden langer in dienst houden, zodat die kan werken aan herstel en re-integratie.
(Geplaatst op 4-3, 10.40 uur)

Nieuwe wachtkamerposter: houd 1,5 meter afstand

Er is een nieuwe deur- of wachtkamerposter beschikbaar waarmee praktijken patiënten kunnen aangeven dat hun gevraagd wordt om in de praktijk anderhalve meter afstand van anderen te houden. De boodschap op de poster is in lijn met de meest recente versie van de Leidraad Mondzorg Corona.
(Geplaatst op 1-3, 16.50 uur)

Ook versoepelingen in de mondzorg, maar niet alle coronamaatregelen vervallen

Ook in de mondzorg is met ingang van vrijdag 25 februari 2022 een aantal coronamaatregelen geschrapt. Patiënten hoeven niet langer een mondkapje te dragen in de praktijk. Ook hoeven ze niet meer hun handen te wassen of desinfecteren. Voor mondzorgverleners en medewerkers in de praktijk blijven deze twee maatregelen wel gelden. De 1,5 meter afstand blijft voor iedereen gehandhaafd. Dat staat in versie 10.4 van de Leidraad Mondzorg Corona, die per direct ingaat.
(Geplaatst op 25-2, 11.05 uur)

Nu geen wijzigingen in Leidraad Mondzorg Corona

Het versoepelen van de coronamaatregelen door de rijksoverheid heeft voorlopig nog geen gevolgen voor de mondzorg. Dat betekent dat de huidige versie 10.3 Leidraad Mondzorg Corona geldig blijft. Ook de stroomschema's voor de triage en inzetbaarheid van medewerkers veranderen nu niet. Pas vanaf vrijdag 25 februari vervallen er maatregelen die mogelijk ook voor de mondzorg gevolgen hebben. De Commissie Leidraad Mondzorg Corona weegt deze maatregelen en komt te zijner tijd met een nieuwe versie van de Leidraad Mondzorg Corona en bijbehorende documenten.
(Geplaatst op 16-2, 11.40 uur)

Vanaf maart definitieve berekening NOW voor ontvangers continuïteitsbijdrage 

Het UWV gaat vanaf maart de definitieve berekening bepalen van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voor de periode maart tot en met mei 2020 voor de groep zorgaanbieders die tijdens de coronacrisis een voorlopige continuïteitsbijdrage (cb) van de zorgverzekeraars én een voorschot op de NOW hebben aangevraagd. Dit zou aanvankelijk in het najaar van 2021 gebeuren, maar toen waren nog niet alle cb-regelingen definitief vastgesteld. Voor maart 2022 zal dit wel het geval zijn. Op dat moment gaat het UWV de definitieve hoogte van de NOW-subsidie bepalen. Zorgaanbieders hoeven zelf op dit moment niks te doen.
(Geplaatst op 1-2, 12.00 uur)

Verdere quarantaineversoepelingen leiden tot versie 10.3 van coronaleidraad

De tijdens de corona-persconferentie van 25 januari bekendgemaakte verdere versoepelingen van de regels rondom quarantaine zijn doorgevoerd in een nieuwe versie (10.3) van de Leidraad Mondzorg Corona. Ook de triage is erop aangepast, net als het inzetbaarheidsschema.
(Geplaatst op 26-1, 8.50 uur)

Quarantaineversoepelingen in versie 10.2 Leidraad Mondzorg Corona

De door de overheid doorgevoerde quarantaineversoepelingen zijn nu ook verwerkt in de Leidraad Mondzorg Corona. Datzelfde geldt voor de stroomschema's voor de triage en de inzetbaarheid van medewerkers die horen bij de nieuwe versie 10.2. Voortaan geldt dat zorgmedewerkers zonder klachten die huisgenoot (categorie 1) of overig nauw contact (categorie 2) zijn van een positief geteste persoon niet in quarantaine hoeven als zij een boostervaccinatie hebben ontvangen of minder dan 8 weken geleden COVID-19 infectie hebben doorgemaakt. Wel gelden er aanvullende maatregelen:

 • Zorgmedewerkers laten zich testen op dag 0 en dag 5 en als zij klachten krijgen.
 • Bij werkzaamheden met kwetsbare patiënten wordt geadviseerd om dagelijks voor start van de werkzaamheden een zelftest te doen.
 • Zorgmedewerkers dragen tijdens het werk steeds een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II en houden zoveel mogelijk afstand van patiënten en collega’s.

Deze aanvullende maatregelen gelden t/m 10e dag na het laatste contact met de positief geteste persoon.

Zorgmedewerkers die geen boostervaccinatie hebben ontvangen en niet minder dan 8 weken geleden COVID-19 infectie hebben doorgemaakt (of met onbekende status) gaan wel in quarantaine. Bij personeelstekort kan de instelling besluiten om hiervan af te wijken en de zorgmedewerkers te laten werken onder bepaalde voorwaarden.

De aangepaste quarantaineregels voor medewerkers zijn verwerkt in het stroomschema 'Inzetbaarheid medewerkers'. Die voor patiënten zijn verwerkt in het triage-schema.
(Geplaatst op 21-1, 10.50 uur)

Quarantaine-regels ook in mondzorg versoepeld

In lijn met de aankondiging van de overheid komen er ook in de mondzorg quarantaine-versoepelingen. Dit heeft gevolgen voor zowel teams als patiënten. De Mondzorgalliantie raadt aan de aangepaste regels voor quarantaine alvast door te voeren, ondanks dat er nog geen nieuwe Leidraad Mondzorg Corona is gepubliceerd. De alliantie neemt bij hoge uitzondering een voorschot op een nieuwe versie van de leidraad om de continuïteit van zorg niet in de weg te staan.
(Geplaatst op 19-1, 14.50 uur)

Coronaleidraad toe aan versie 10.1 

Versie 10.1 van de Leidraad Mondzorg Corona is verschenen. Er is daarnaast een nieuw stroomschema om te bepalen of een patiënt naar de praktijk kan komen voor een behandeling. In de nieuwe versies is het onderscheid tussen personen die immuun en niet-immuun vervallen. Daardoor zijn de regels voor de eerste groep iets strenger geworden. Ook het document met antwoorden op veelgestelde vragen is geactualiseerd.
(Geplaatst op 5-1, 10.30 uur)

Nieuwe versie inzetbaarheidsschema door omikronvariant

Er is een nieuwe versie (4.3) beschikbaar van het stroomschema waaruit je kunt afleiden of je wel en niet naar het werk kunt komen en welke andere maatregelen je eventueel moet nemen als jij, een huisgenoot of iemand anders met wie je in contact bent geweest corona heeft. Het schema is in lijn gebracht met de meest recente landelijke richtlijnen van het RIVM. De quaraintaineregels zijn in de nieuwste versie iets strenger geworden vanwege de besmettelijkheid van de omikronvariant van het coronavirus. De meest recente versie van het schema 'Inzetbaarheid medewerkers' is altijd te vinden op de pagina met de Leidraad Mondzorg Corona: www.knmt.nl/leidraad
(Geplaatst op 4-1, 10.45 uur)

Lockdown heeft geen gevolgen voor mondzorg

De op zaterdag 18 december aangekondigde lockdown heeft geen gevolgen voor de mondzorg. Mondzorg blijft op de gebruikelijke manier en op de gebruikelijke tijden mogelijk. 
(Geplaatst op 19-12, 11.37 uur)

Instructie handen desinfecteren

Nu ook poster met instructie handdesinfectie

Het arsenaal aan coronavoorlichtingsmaterialen is nog iets verder uitgebreid. Er is nu ook een poster beschikbaar waarop staat hoe je je handen goed desinfecteert. Daarnaast is de modeltekst om te gebruiken voor het bevestigen van afspraken geactualiseerd.  
(Geplaatst op 10-12, 14.35 uur) 

Nieuwe posters met coronamaatregelen beschikbaar

Zijn de posters met corona-informatie in jouw praktijk ondertussen ook weer eens toe aan vervanging? Maak dan gebruik van de nieuwe deur- en wachtkamerposters. Daarmee kun je patiënten informeren over de nu geldende coronamaatregelen in de praktijk. Er zijn 3 varianten om te printen en op te hangen.
(Geplaatst op 8-12, 12.20 uur) 

3 veelgestelde vragen over de leidraad beantwoord

De Commissie Leidraad Mondzorg Corona heeft een drietal vragen beantwoord die veel zijn gesteld naar aanleiding van de meest recente versie van de coronaleidraad (versie 10.0). Het gaat om: 

 1. Voor kinderen (tot 4 jaar én van 4 tot en met 12 jaar) zijn in de mondzorg de quarantaineregels gelijk aan die voor iedereen van 13 jaar en ouder gelden waarom is dat? 
 2. Waarom is geen uitzondering gemaakt voor 0 tot 3-jarigen bij de triage?
 3. Waarom moet in de mondzorgpraktijk bij verplaatsing een mondneusmasker gedragen worden?

Bekijk ook het overzicht van alle veelgestelde vragen
(Geplaatst op 7-12, 11.40 uur)

Strengere maatregelen in Leidraad Mondzorg Corona 10.0

De Leidraad Mondzorg Corona is aangescherpt. Zo wordt patiënten van 13 jaar en ouder in de praktijk geadviseerd een mondkapje te dragen en wordt de triage voor kinderen gelijkgesteld aan die voor volwassenen. Zoals gebruikelijk bij nieuwe versies is deze ook dit keer per direct van kracht.
(Geplaatst op 3-12, 18.40 uur)

Corona in je omgeving? Kijk in het vernieuwde stroomschema of je naar het werk kunt

Het stroomschema 'Inzetbaarheid medewerkers' is geactualiseerd. Nieuw is dat je voortaan (in de meeste gevallen) in quarantaine moet als een van je huisgenoten is besmet met corona. In het stroomschema kun je altijd zien of je wel en niet naar het werk kunt komen en welke andere maatregelen je eventueel moet nemen als jij, een huisgenoot of iemand anders met wie je in contact bent geweest corona heeft. De meest recente versie van het schema is altijd te vinden op de pagina met de Leidraad Mondzorg Corona: www.knmt.nl/leidraad.
(Geplaatst op 22-11, 9.20 uur)

Geen voorrang voor mondzorg bij boostershot

De mondzorg behoort niet tot de groep zorgverleners die met voorrang in aanmerking komt voor een boostervaccinatie. Dat heeft het ministerie van VWS laten weten na vragen daarover van de Mondzorgalliantie. De alliantie van KNMT, NVM-mondhygiënisten en ONT heeft begrip voor de keuze van het ministerie maar vindt wel dat er erg ongelukkig over gecommuniceerd is.
(Geplaatst op 19-11, 17.05 uur)

Vervroegde sluitingstijden gelden niet voor de mondzorg

De vervroegde, verplichte sluitingstijden die momenteel als gevolg van de coronapandemie voor sommige branches en bedrijfstakken gelden, gelden niet voor instellingen waar zorg verleend wordt, en daarmee ook niet voor de mondzorg. Tandartspraktijken die 's avonds patiënten ontvangen kunnen dat dus blijven doen.
(Geplaatst op 16-11, 11.00 uur)

Scholingsactiviteiten mogen doorgaan

Praktijken die 'in huis' scholingsactiviteiten organiseren hoeven die niet af te zeggen als gevolg van de meest recente coronabeperkingen. Ook niet als daarbij externe gasten zoals trainers langskomen. Wel is het belangrijk om 1,5 meter afstand van elkaar te houden tijdens de cursus of training in de praktijk. Uitstellen mág overigens vanzelfsprekend wel.
(Geplaatst op 16-11, 11.00 uur)

In quarantaine of niet? Pak het stroomschema erbij 

Team Ledenservice krijgt momenteel vaak de vraag of je in quarantaine moet als je een huisgenoot hebt met COVID-19. Het antwoord op die vraag is altijd te vinden door het stroomschema 'Inzetbaarheid medewerkers' erbij te pakken. Daarin staat of je wel en niet naar het werk kunt komen en welke andere maatregelen je eventueel moet nemen als jij, een huisgenoot of iemand anders met wie je in contact bent geweest corona heeft. Het RIVM is momenteel wel bezig met het herzien van de quarantaine- en testregels, zoals vrijdag door minister De Jonge is aangekondigd in de coronapersconferentie. Of de herziening ook effect heeft op de mondzorg is nog niet bekend. De Commissie Leidraad Mondzorg Corona monitort dit en past als dat nodig is het stroomschema aan. De meest recente versie van het schema is altijd te vinden op de pagina met de Leidraad Mondzorg Corona: www.knmt.nl/leidraad.
(Geplaatst op 16-11, 10.15 uur)

Er is 'iets' met corona; kun je naar het werk?

Er speelt 'iets' met corona en de vraagt rijst: kan een medewerker wel of niet komen werken? Dat kun je bepalen met behulp van het speciale stroomschema. Dit schema is nu iets versimpeld: er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen medewerkers die terugkomen uit een hoogrisicogebied en een zeer hoogrisicogebied. In plaats daarvan verwijst het schema naar reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl om vast te stellen of je al of niet in quarantaine moet. Je vindt de meest recente versie van het stroomschema 'Inzetbaarheid medewerkers' altijd op de pagina met de Leidraad Mondzorg Corona.
(Geplaatst op 10-11, 14.55 uur)

Eén wijziging in nieuwe versie Leidraad Mondzorg Corona 9.1

Er is weer een nieuwe versie van de Leidraad Mondzorg Corona, versie 9.1. Er is één wijziging ten opzichte van de vorige versie: kinderen in de basisschoolleeftijd mogen naar analogie met kinderopvang/schoolbezoek de mondzorgverlener bezoeken, als zij verkoudheidsklachten hebben, af en toe hoesten, of astma of hooikoorts hebben. Bij koorts, benauwdheid of veel hoesten mogen zij de mondzorgverlener niet bezoeken. Deze wijziging is ook doorgevoerd in het triage-schema. Vergeet dus niet voortaan dit aangepaste stroomschema te gebruiken. 
(Geplaatst op 8-11, 16.45 uur)

Update coronapersconferentie dinsdag 2 november

Mondkapjes zijn vanaf zaterdag 6 november weer een 'must' op veel meer plekken, waaronder publiek toegankelijke gebouwen. Mondzorgpraktijken vallen daar niet onder. Patiënten mogen daar een mondneusmasker dragen, maar dat is niet verplicht. Tijdens de meest recente coronapersconferentie werd behalve over 'heruitbreiding' van de mondkapjesplicht ook gesproken over 'social distancing', een 'boostervaccin' voor ouderen en de zorg en het coronatoegangsbewijs op het werk.
(Geplaatst op 5-11, 14.55 uur)

Te laat met aanvraag NOW 1.0? Mogelijk toch nog een laatste kans

Het UWV meldt dat nog circa 7% van de werkgevers die de loonkostensubsidie NOW 1.0 hebben aangevraagd geen definitieve aanvraag hebben ingediend op de uiterste datum 31 oktober. Deze werkgevers ontvangen van het UWV een formele laatste herinnering en gelegenheid om alsnog, uiterlijk 9 januari 2022, hun definitieve aanvraag in te dienen. Daarna zet het UWV de subsidie op nul en moeten werkgever het ontvangen voorschot terug betalen, in maximaal 5 jaar. Dit geldt niet voor de praktijken die een derdenverklaring of accountantsverklaring moeten indienen. Zij hebben automatisch een verlenging van de termijn in afwachting van de definitieve vaststelling van de continuïteitsbijdrage. 
(Geplaatst op 2-11, 9.05 uur)

Alleen deze week nog definitieve aanvraag NOW 1.0

Alleen nog deze week kunnen praktijkhouders de definitieve berekening aanvragen van de eerste aanvraagperiode van de coronasubsidie NOW (maart, april en mei 2020). Doe dat uiterlijk zaterdag 31 oktober, ook als je nog geen uitsluitsel hebt over de continuïteitsbijdrage (CB). Heb je NOW 1.0 én CB ontvangen maar géén brief van het UWV? Neem dan contact op met de uitkeringsinstantie via tel. 088 - 898 20 04.
(Geplaatst op 26-10, 13.45 uur)

Nieuwe Leidraad Mondzorg Corona: versoepelingen maar 1,5 meter blijft

Net als op veel andere plekken in de zorg blijft ook in de mondzorg de maatregel van kracht om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Dat staat in de nieuwe versie van de Leidraad Mondzorg Corona. Een aantal andere maatregelen wordt wel versoepeld, zo is te lezen in versie 9.0 van het document. Er wordt onder andere in de triage geen onderscheid meer gemaakt tussen wel en niet-gevaccineerden. Lees hier over de nieuwe versie van de Leidraad Mondzorg Corona.
(Geplaatst op 12-10, 15.25 uur)

UWV biedt oplossing voor problemen met NOW-aanvraag

Voor veel werkgevers in de zorg geldt dat de continuïteitsbijdrage nog niet bekend is voor 31 oktober. Als gevolg daarvan kan het UWV voor deze werkgevers dus nog geen definitieve tegemoetkoming voor de eerste aanvraagperiode NOW (maart – mei 2020) berekenen. Op aandringen van de KNMT heeft het UWV nu aangegeven de definitieve berekening van de NOW pas te doen als de definitieve continuïteitsbijdrage voor alle werkgevers is vastgesteld. Lees wat je moet doen als praktijkhouder die zowel NOW als een continuïteitsbijdrage hebt ontvangen.
(Geplaatst op 12-10, 13.55 uur)

Toch uitstel mogelijk voor alle ontvangers NOW-subsidie

Op aandringen van de KNMT kunnen ook praktijkhouders die minder dan 20.000 euro aan NOW-subsidie hebben gekregen in de eerste aanvraagperiode toch uitstel krijgen bij het aanvragen van de definitieve vaststelling. Eerder was dat al het geval voor praktijkhouders met een hoger subsidiebedrag. Het uitstel is nodig vanwege het ontbreken van de definitieve afrekening van de continuïteitsbijdrage (CB).
(Geplaatst op 8-10, 15.05 uur)

Publicatie nieuwe versie Leidraad Mondzorg Corona duurt langer

De nieuwe versie van de Leidraad Mondzorg Corona laat langer op zich wachten. In de nieuwe versie van de Leidraad worden de relevante wijzigingen opgenomen uit de landelijke coronarichtlijn van het RIVM, de LCI-richtlijn COVID-19. De leidraad loopt daarmee zo veel mogelijk in de pas. De aanpassingen in de bewuste RIVM-richtlijn, die de laatste medische inzichten en algemene landelijke maatregelen volgen, werden al eerder verwacht maar zijn er nog niet. Pas na aanpassing van de landelijke richtlijn kan de Commissie Leidraad Mondzorg Corona haar nieuwe versie definitief maken, vandaar de vertraging. De verwachting is dat maandag 11 oktober de commissie die de leidraad opstelt met een geactualiseerde versie komt.
(Geactualiseerd op 8-10, 15.05 uur)

Niet vergeten: vraag uiterlijk 31 oktober vaststelling NOW 1.0 aan

Heb je een beroep gedaan op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voor de eerste aanvraagperiode (maart, april en mei 2020)? Vraag dan uiterlijk 31 oktober de definitieve berekening van de tegemoetkoming aan. Ook als je nog geen uitsluitsel hebt over de continuïteitsbijdrage.
(Geplaatst op 6-10, 13.35 uur)  

Nieuwe versie Leidraad Mondzorg Corona op komst

Uiterlijk medio volgende week komt er een gewijzigde versie van de Leidraad Mondzorg Corona beschikbaar. In de nieuwe versie worden ook de relevante wijzigingen opgenomen uit de landelijke coronarichtlijn van het RIVM, de LCI-richtlijn COVID-19. De leidraad loopt daarmee zo veel mogelijk in de pas. De aanpassingen in de bewuste RIVM-richtlijn, die de laatste medische inzichten en algemene landelijke maatregelen volgen, worden donderdag bekend gemaakt. Pas daarna kan de Commissie Leidraad Mondzorg Corona de nieuwe versie definitief maken.
(Geplaatst op 22-9, 15.05 uur) 

Definitie van immuun in de Leidraad, hoe zit dat?

In de Leidraad Mondzorg Corona (LMC) wordt de term immuun gebruikt. De Ledenservice van de KNMT krijgt regelmatig de vraag waarom er van die term gebruik wordt gemaakt. Volledige immuniteit tegen Coronavirus SARS-CoV-2 bestaat tenslotte niet. De Commissie Leidraad Corona Mondzorg (CLMC) volgt de LCI-richtlijn COVID-19 van het RIVM, ook voor wat betreft de gebruikte terminologie.

In de LCI-richtlijn staat het als volgt omschreven: 

Natuurlijke immuniteit

De mate en duur van natuurlijke immuniteit na een doorgemaakte infectie is nog niet bekend en hangt mogelijk samen met de ernst van de doorgemaakte infectie (ECDC 2020d). 

Op basis van eerste onderzoeksresultaten lijkt het mogelijk om opnieuw geïnfecteerd te kunnen raken met SARS-CoV-2, in analogie met andere humane coronavirussen (Iwasaki 2020, Tilett 2020, ECDC 2020e). (...) Op dit moment is het niet mogelijk om vast te stellen of (en in welke mate) personen bij een herinfectie besmettelijk zijn. (...).

Bij bron- en contactopsporing wordt een persoon als immuun voor SARS-CoV-2 beschouwd als deze:

 • 14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond van Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna) of Vaxzevria (AstraZeneca); OF
 • 14 dagen of langer geleden 1 dosis van een van deze vaccins heeft gekregen na een doorgemaakte SARS-CoV-2-infectie; OF
 • 28 dagen of langer geleden het Janssen-vaccin heeft gekregen; OF
 • COVID-19 heeft doorgemaakt minder dan 6 maanden geleden.
 • Dit geldt in het kader van BCO voorlopig ook voor immuungecompromitteerde personen, totdat er specifiekere adviezen geformuleerd kunnen worden voor patiëntencategorieën waarbij vaccinatie onvoldoende beschermend effect blijkt te hebben.

Iedereen die niet voldoet aan de criteria van immuun, wordt als niet-immuun beschouwd.

De Commissie gebruikt voorgaande omschrijving een-op-een in de Leidraad, de triage en de inzetbaarheidsmatrix zorgmedewerkers. Dit is logisch omdat de term 'Immuniteit' wordt gebruikt bij het vaststellen of iemand geadviseerd wordt om te bewegen in de maatschappij (i.r.t. bron- en contactonderzoek) en daarmee ook vrij is om naar de praktijk te komen.
(Geplaatst op 22-9, 14.55 uur)

Vragen naar vaccinatie mag, antwoorden hoeft niet

Praktijkhouders mogen hun medewerkers wel degelijk vragen of ze gevaccineerd zijn. Medewerkers zijn vervolgens niet verplicht om antwoord te geven. Dat zei minister De Jonge van VWS dinsdag op de coronapersconferentie. De minister wil onderzoeken of het wenselijk zou zijn om het werkgevers in de zorg toe te staan om een vaccinatieregister bij te houden. Ook wil hij onderzoeken of medewerkers gevraagd kan worden om een coronatoegangsbewijs te tonen voor ze patiëntenzorg gaan verlenen.
(Geplaatst op 16-9, 15.00 uur)

Update: vaststellen NOW 1 versus afrekening continuïteitsbijdrage

Wie gebruik heeft gemaakt van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 1) moet vóór 31 oktober een verzoek tot definitieve vaststelling indienen. Maar wat als je je omzetderving niet kunt berekenen omdat je nog geen afrekening van de continuïteitsbijdrage hebt ontvangen? De KNMT is erover in gesprek met betrokken instanties; lees wat er nu bekend is.
(Geplaatst op 14-9, 12.55 uur)

Overheid stopt op 1 oktober met financiële coronasteun

De overheid stopt per 1 oktober 2021 met de financiële steunmaatregelen die ze heeft ingesteld in reactie op de coronapandemie. Dat betekent dat onder andere de regelingen NOW, de TVL, de Tozo en fiscale regelingen vanaf die datum niet meer worden verlengd. Van ondernemers wordt verwacht dat zij vanaf 1 oktober weer gewoon belasting gaan betalen. De datum waarop ondernemers gaan terugbetalen, schoof eerder al op naar 1 oktober 2022 en hiervoor is vijf jaar de tijd. Bekijk ook het overzicht met belangrijke deadlines voor het aanvragen en vaststellen van de voornaamste steunmaatregelen voor de mondzorg in de coronapandemie.
(Geplaatst op 1-9, 8.05 uur)

Kleine aanvulling in nieuwe versie 8.1 van Leidraad Mondzorg Corona

Er is een nieuwe versie (8.1) van de Leidraad Mondzorg Corona beschikbaar. Het verschil met de vorige versie 8.0 is gering. In de actuele versie is er een toevoeging gekomen aan de definitie van wanneer iemand als immuun voor het coronavirus beschouwd kan worden: bij wie het Janssen-vaccin heeft gehad, is dat na 28 dagen het geval. Ook in het stroomschema om de inzetbaarheid van medewerkers te bepalen is de toevoeging opgenomen. De Commissie Leidraad Mondzorg Corona heeft daarnaast antwoord gegeven op de vraag hoe je moet omgaan met een patiënt die net uit het buitenland is teruggekeerd:

 • Voor reizigers die terugkeren uit een land met een groene kleurcode gelden geen beperkingen.
 • Voor reizigers die terugkeren uit een land met een gele of oranje kleurcode geldt dat zij een coronabewijs (bewijs van vaccinatie, herstel en/of een negatieve testuitslag) moeten hebben. In dat geval gelden geen beperkingen. Bij mensen die geen coronabewijs hebben geldt het advies dat zij een coronatest doen op dag 2 en dag 5 na aankomst in Nederland. Je kunt overwegen de behandeling bij deze mensen uit te stellen tot na dat moment.
 • Voor reizigers die terugkeren uit een land met een rode kleurcode geldt een verplichte quarantaine van 10 dagen. Deze patiënten vallen onder categorie B uit de Leidraad.

Zie ook op Rijksoverheid.nl: Checklist inreizen Nederland
(Geplaatst op 31-8, 11.25 uur)

Definitieve aanvraag NOW 1.0 en afrekening CB

Als je de loonkostensubsidie NOW 1.0 hebt aangevraagd en een voorschot hebt ontvangen, dan moet er nog een definitieve vaststelling van het subsidiebedrag plaats vinden. De aanvraag daarvoor kan tot 31 oktober worden ingediend bij het UWV. Mogelijk heb je recent een herinnering ontvangen.

Wanneer je ook de continuïteitsbijdrage (CB) hebt aangevraagd, is er een samenloop tussen beide regelingen. De CB wordt voor de NOW 1.0 aangemerkt als omzet. De zorgverzekeraars moeten het uiteindelijke bedrag aan CB nog vaststellen. Na herhaalde navraag informeert Zorgverzekeraars Nederland (ZN) ons dat de zorgverzekeraars er naar streven om de definitieve vaststelling van de CB uiterlijk eind september af te ronden. Als er al herberekeningen van de voorlopige CB hebben plaatsgevonden verwacht ZN geen grote verschillen met de definitieve vaststelling, zodat je al voorbereidingen kunt treffen voor de definitieve aanvraag NOW 1.0.

Dat antwoord stelt ons niet helemaal gerust en in samenwerking met de accountantsorganisaties SRA en NBA overleggen we met het UWV over de opties bij een late definitieve vaststelling van de CB. Vragen? Stel ze, bij voorkeur per mail, aan team Ledenservice LS@knmt.nl.
(Geplaatst op 28-7, 12.06 uur)

Aanvragen zorgbonus kan nog tot dinsdag 27 juli 18.00 uur

Mensen die in de mondzorg werken en die in coronatijd uitzonderlijk hebben gepresteerd, kunnen aanspraak maken op de zorgbonus van de overheid. Het is aan werkgevers om te beoordelen of er in hun praktijk medewerkers zijn die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd. De bonus kan nog tot dinsdag 27 juli 18.00 uur worden aangevraagd
(Geplaatst op 26-7, 11.15 uur)

Begrippen immuun en niet-immuun aan Leidraad Mondzorg Corona 8.0 toegevoegd

Vanaf nu wordt er in de nieuwe Leidraad Mondzorg Corona een persoon als immuun voor SARS-CoV-2 beschouwd als deze:

 • 14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond of 
 • 14 dagen of langer geleden 1 vaccinatie heeft gekregen na een doorgemaakte SARS-CoV-2-infectie of 
 • COVID-19 heeft doorgemaakt minder dan 6 maanden geleden. 

Iedereen die niet voldoet aan de bovenstaande criteria van immuun, wordt als niet-immuun beschouwd. De Commissie Leidraad Mondzorg Corona volgt hierin de LCI-richtlijn COVID-19 van het RIVM en de daarin gebruikte terminologie.
Als gevolg hiervan is er een nieuwe Leidraad Mondzorg Corona (versie 8.0) en zijn er nieuwe stroomschema's voor de triage en de inzetbaarheid gepubliceerd.
(Geplaatst: 20-7, 14.11 uur)

Update antwoorden op vragen over vaccinaties en personeelszaken

Het overzicht met antwoorden op veel door leden gestelde vragen over personeelszaken, arbeidsrecht en het coronavirus is uitgebreid. Er zijn vragen en antwoorden toegevoegd rondom vaccinatiekwesties, zoals verplichte vaccinatie, het vragen naar iemands vaccinatiestatus en hoe je kunt omgaan met medewerkers die (nog) niet gevaccineerd zijn.
(Geplaatst: 12-7, 14.00 uur)

Mijnhartvoordezorg

Campagne ‘Mijn hart voor de zorg’ wint bronzen Esprix Award

De mede door de KNMT ondersteunde campagne #mijnhartvoordezorg heeft de derde prijs gewonnen bij de Esprix Awards voor beste marketingcommunicatiecampagne in de categorie goede doelen. De campagne, die maart 2020 van start ging, beoogde om de steun van mensen in Nederland aan zorgverleners tijdens de eerste onzekere tijd van de coronapandemie zichtbaar te maken in het straatbeeld. De campagne deed een oproep aan het publiek om een t-shirt met een rood hart voor het raam te hangen. Dat leverde door heel Nederland een kleurrijk beeld op van zichtbare steun voor de zorgprofessional. De KNMT steunde de door de KNMG gelanceerde campagne samen met KNOV, KNGF, KNMP en FBZ. Bureau Wefilm ontwikkelde de campagne.
(Geplaatst: 9-7, 14.00 uur)

Kleine aanpassingen in coronaleidraad en -triage

Er is een kleine aanpassing gedaan in de Leidraad Mondzorg Corona en het bijbehorende triageschema. In de patientengroep B is een verduidelijking aangebracht bij de groep mensen die in (thuis)quarantaine zit. Ook het stroomschema om te bepalen of iemand in de praktijk kan werken is licht gewijzigd.
(Geplaatst: 8-7, 10.55 uur)

Uitstel van belasting betalen verlengd tot 1 oktober 2021

Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 oktober 2021. Dit was eerder 1 juli 2021. Voor diegenen die al uitstel hadden gekregen, geldt automatisch de nieuwe deadline. Wie nog niet eerder uitstel of verlenging heeft aangevraagd, kan dit alsnog doen. Vanaf 1 oktober 2021 moeten ondernemers weer gewoon belasting gaan betalen. Terugbetalen van de uitgestelde belastingen moet vanaf 1 oktober 2022 binnen vijf jaar. Het kabinet heeft ook de NOW-regeling iets aangepast ten opzichte van een maand geleden. Ze doet dit vanwege het versneld aantrekken van de economie.
(Geplaatst: 30-6, 10.55 uur)

Mondkapjesadvies Mondzorgalliantie ingetrokken vanaf zaterdag 26 juni

Vanaf zaterdag 26 juni vervalt bijna overal de verplichting om een mondkapje te dragen. Er komt dan ook een einde aan het dringende advies van de Mondzorgalliantie om patiënten en bezoekers te vragen mondneusmaskers te dragen in de mondzorgpraktijk. Ook medewerkers hoeven buiten de behandelingen om geen mondkapjes meer op.
(Geplaatst: 24-6, 9.45 uur)

Je kunt nu kiezen voor het Janssen-vaccin

18-plussers kunnen vanaf nu een afspraak maken voor vaccinatie met het Janssen-vaccin. Ze moeten daarvoor een speciaal telefoonnummer bellen, tel. 0800-1295. Ook wie al een afspraak heeft staan voor een prik met het Pfizer- of Moderna-vaccin, kan van deze mogelijkheid gebruik maken. Wie naar het speciale nummer belt, kan de GGD vragen de bestaande afspraak om te zetten. De voorraad Janssen-vaccins is overigens beperkt. Als er geen prikplek meer vrij is, kunnen mensen op een wachtlijst worden geplaatst. Van een Janssen-vaccin is er maar eentje nodig om volledig beschermd te zijn, wat bijvoorbeeld prettig kan zijn voor mensen met prikangst. Het vaccin wordt niet aanbevolen voor zwangere vrouwen.
(Geplaatst: 23-6, 10.35 uur)

Versie 7.0 van de Leidraad Mondzorg Corona verschenen

De triage van patiënten in de mondzorgpraktijk wordt vanaf nu vereenvoudigd. De Commissie Leidraad Mondzorg Corona heeft een nieuwe, kortere triage opgesteld. Voortaan is in 3 eenvoudige stappen duidelijk of een patiënt behandeld kan worden. De nieuwe triagestappen horen bij de vernieuwde versie 7.0 van de Leidraad. Ook de FAQ bij de Leidraad zijn geactualiseerd.
(Geplaatst: 16-6, 8.05 uur)

Zorgbonus 2021 ook opengesteld voor mondzorg

Ook mensen die in de mondzorg werken en tijdens de coronapandemie een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd kunnen aanspraak maken op de zorgbonus van de overheid. Dat blijkt uit de details van de bonusregeling voor 2021 die het ministerie van VWS bekend heeft gemaakt.
(Geplaatst: 15-6, 17.30 uur)

Janssen-prik voor alle 18-plussers die dat willen

Iedereen van 18 jaar en ouder die nog niet is gevaccineerd, kan zich in de week van 21 juni melden voor een prik met het Janssen-vaccin. Eén Janssen-prik geldt als volledige vaccinatie. Geïnteresseerden kunnen bellen met een speciaal telefoonnummer, dat binnenkort bekend wordt gemaakt. De mogelijkheid om het Janssen-vaccin te kiezen staat zowel open voor wie (dan) nog geen uitnodiging heeft gehad om zich te laten vaccineren als mensen die al een afspraak hebben voor een ander vaccin en toch liever een Janssen-prik willen. In elke GGD-regio is er een locatie waar een afspraak gemaakt kan worden; het is dus niet op alle GGD-locaties mogelijk om een vaccinatie met Janssen te krijgen. De voorraad Janssen-vaccins is overigens voorlopig beperkt. 
(Geplaatst: 15-6, 11.00 uur)

Nu ook coronasteun voor startende ondernemingen

Er is nu ook subsidie beschikbaar voor startende ondernemers om hun vaste lasten tijdens de coronacrisis te financieren. Het gaat om bedrijven die zich hebben ingeschreven bij de KVK tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020.
(Geplaatst: 9-6, 17.15 uur)

KNMG-congres 'Coping met crisis' ook voor tandartsen

Ook tandartsen zijn van harte welkom op het KNMG-congres 'Coping met crisis'. Artsen en bestuurders vertellen over hun ervaringen en aanpak van de coronacrisis: wat doet deze crisis met jou als mens, als arts en bestuurder? Hoe houd je regie? Onder leiding van wetenschapsjournalist Diederik Jekel gaan we het gesprek aan met onder andere Damiaan Denys, Piet-Hein Buiting en Marcel Levi. Het congres is op woensdag 16 juni van 19 - 21 uur. Deelname is kosteloos.
(Geplaatst: 8-6, 16.55 uur)

Kabinet verlengt coronasteunpakket met 3 maanden

Het kabinet gaat het coronasteunpakket voor banen en economie voortzetten in het derde kwartaal van 2021. Ook mogen ondernemers later beginnen en langer doen over het aflossen van de belastingschuld die zij vanwege de coronacrisis hebben opgebouwd.
(Geplaatst: 3-6, 15.20 uur)

Onrechtvaardige afrekening NOW 1.0? Zo maakt je bezwaar kans

Heb je te maken met een onrechtvaardige afrekening van de NOW-subsidie 1.0? Minister Koolmees heeft aangegeven in welke gevallen het zinvol is om bezwaar aan te tekenen tegen de definitieve afrekening en wat de mogelijkheden zijn om terugbetalingsregelingen met het UWV af te spreken. Ook is duidelijk geworden dat het kabinet de berekening van de NOW-subsidie bij een loonsomdaling niet aanpast.
(Geplaatst: 2-6, 12.10 uur)

Nieuwe vragen (en antwoorden) toegevoegd aan FAQ leidraad

De Commissie Leidraad Mondzorg Corona (CLMC) heeft nieuwe vragen over de leidraad beantwoord. De vragen en antwoorden zijn toegevoegd aan de veelgestelde vragen. Dit zijn de nieuwe toevoegingen in het kort:

Bekijk de antwoorden op alle veel gestelde 'coronavragen'

(Geplaatst: 18-5, 16.12 uur)

Zorgbonus nu waarschijnlijk ook voor de mondzorg

Ook mensen die in de mondzorg werken kunnen dit jaar waarschijnlijk aanspraak maken op de bonus voor zorgmedewerkers die in coronatijd uitzonderlijk hebben gepresteerd. Dat volgt uit de brief die minister De Jonge woensdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd over de stand van zaken in de bestrijding van de coronapandemie.(Geplaatst: 12-5, 18.15 uur)

Kamer stemt tegen vaccinatievoorrang mondzorg

De Tweede Kamer heeft tegen het versneld aanbieden van een coronavaccin aan mensen die werken in de mondzorg en kno-zorg gestemd. Een Kamermeerderheid was tegen een motie van die strekking van PVV-Kamerlid Fleur Agema.
(Geplaatst: 12-5, 18.15 uur)

Korting op inhaalzorg van de baan

Zorgverzekeraars gaan bij de vaststelling van de definitieve continuïteitsbijdrage de zogenaamde inhaalzorg op ‘nul euro’ stellen. Dit betekent dat de korting op inhaalzorg van tafel is en deze volledig wordt vergoed. Een goede beslissing, vindt de Mondzorgalliantie van KNMT, NVM-mondhygiënisten en ONT.
(Geplaatst: 4-5, 15.20 uur)

Tandarts in gelijk gesteld in bezwaar tegen NOW

Een tandarts die aan de hand van tips van de KNMT zelf bezwaar aantekende tegen de definitieve vaststelling van de aan hem toegekende NOW-subsidie is door het UWV in het gelijk gesteld.
(Geplaatst: 4-5, 15.20 uur)

Coronatesten: er zijn steeds meer opties

Er zijn steeds meer verschillende soorten testen beschikbaar om te ontdekken of er sprake is van een besmetting met corona. Welke test gebruikt wordt of geschikt is, verschilt per situatie. We hebben de soorten coronatesten voor je op een rijtje gezet.
(Geplaatst: 12-4, 9.50 uur)

Moet je in de triage vragen naar vaccinatie?

De Commissie Leidraad Mondzorg Corona heeft antwoord gegeven op de vraag of het bij triage zin heeft om te vragen of iemand gevaccineerd is. Dat is niet het geval omdat op dit moment niet bekend is of iemand die gevaccineerd is besmettelijk kan zijn. En dan heeft het geen zin de vraag ‘bent u gevaccineerd?’ op te nemen in de triage. Bekijk de antwoorden op alle veel gestelde 'coronavragen'
(Geplaatst: 1-4, 16.00 uur)

Kleine aanpassing in schema inzetbaarheid medewerkers

De Commissie Leidraad Mondzorg Corona heeft een kleine aanpassing aangebracht aan het schema waarin je kunt zien of iemand naar het werk kan komen. Een zorgmedewerker zonder klachten met positief getest ‘overig niet nauw contact’ (RIVM contact categorie 3) werd in de vorige versie geadviseerd om in quarantaine te gaan en zich zo spoedig mogelijk te laten testen. Nu is dat: de bewuste medewerker is inzetbaar maar moet zich 5 dagen na de laatste blootstelling laten testen. De meest actuele versie van het inzetbaarheidsschema is te vinden op de pagina met de Leidraad Mondzorg Corona.
(Geplaatst: 1-4, 16.00 uur)

VWS reageert op vragen rond vaccinaties mondzorgverleners 

Het ministerie van VWS trekt de eerder gecommuniceerde voorrang bij het vaccineren voor de groep ‘overige zorgverleners’ voorlopig in. Daaronder vallen ook mondzorgverleners. Ze doet dat omdat ze verwacht dat het vaccineren zo sneller kan gaan omdat het opsplitsen in groepen vertragend zal werken. De Mondzorgalliantie betreurt deze wijziging. Het schrappen van de voorrang voor ‘overige zorgverleners’ wordt bevestigd door het ministerie in reactie op de brief van de Mondzorgalliantie. Daarin vroeg die om opheldering over de planning en aanpak van de coronavaccinatie voor haar leden.
(Geplaatst: 25-3, 14.00 uur)

Onrechtvaardige afrekening NOW 1.0: definitieve aanvraag uitstellen?

De definitieve vaststelling van de NOW 1.0-regeling kan zeer onrechtvaardig uitvallen en toch in overeenstemming zijn met de regeling. In sommige gevallen kunt u overwegen de definitieve aanvraag tot vaststelling van deze loonkostensubsidie nog even uit te stellen.
(Geplaatst: 24-3, 16.40 uur)

Aanpassinkjes in documenten bij Leidraad Mondzorg Corona

De Commissie Leidraad Mondzorg Corona heeft een aantal kleine aanpassingen doorgevoerd in 2 documenten:

Ook is er een nieuwe versie van het document dat de opdracht, doelstellingen en werkwijze van de Commissie Leidraad Mondzorg Corona beschrijft (pdf te vinden onderaan de pagina met de Leidraad Mondzorg Corona).
(Geplaatst: 16-3, 10.40 uur)

Wat is de impact van 1 jaar corona op de studie Tandheelkunde?

NT/Dentz vroeg een aantal studenten Tandheelkunde in Amsterdam, Nijmegen en Groningen naar de gevolgen van één jaar studeren in de coronapandemie. “Onze studie is voor een groot deel gebaseerd op praktijkonderwijs, daarom denk ik dat studenten Tandheelkunde nog net wat harder worden getroffen dan studenten die een andere opleiding volgen.”
(Geplaatst: 16-3, 10.40 uur)

Mondzorgalliantie vraagt opheldering over coronavaccinaties

De Mondzorgalliantie wil van het ministerie van VWS opheldering over de aanpak en de planning van coronavaccinaties voor de mondzorg. In een brief stellen KNMT, NVM-mondhygiënisten en ONT dat de informatievoorziening van het ministerie hapert en onduidelijk is.
(Geplaatst: 5-3, 14.15 uur)

Onrechtvaardige eindafrekening NOW 1.0? Maak bezwaar!

De NOW-regeling heeft als doel om werkgevers financieel te ondersteunen om zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden voor de uren die zij werkten voordat sprake was van de coronapandemie Er kunnen zich echter situaties voordoen, waarin ondanks dat aan alle verplichtingen van de regeling wordt voldaan, de NOW (gedeeltelijk) moet worden terugbetaald. Uit beantwoording van kamervragen door minister Koolmees blijkt dat het zinvol kan zijn om in die gevallen bezwaar aan te tekenen tegen de definitieve berekening van de NOW 1.0.
(Geplaatst: 4-3, 18.05 uur)

Aanvragen definitieve vaststelling NOW 1.0 kan tot 31 oktober

De uiterste datum voor het indienen van een definitieve aanvraag voor de loonkostensubsidie NOW 1.0 is verlengd tot 31 oktober. Dat betekent dat tandartsen nu niet in de problemen komen bij de aanvraag omdat ze nog niet weten hoe hoog hun continuïteitsbijdrage uitvalt.
(Geplaatst: 23-2, 12.15 uur)

Versie 6.3 Leidraad Mondzorg Corona verschenen

Er is een nieuwe versie verschenen van de Leidraad Mondzorg Corona. In versie 6.3 is 'Patiëntengroep B', de groep die een verhoogd infectierisico loopt, iets uitgebreid ten opzichte van versie 6.2. Ook is de definitie van 'overige nauwe contacten' aangepast.
(Geplaatst: 16-2, 16.15 uur)

Documenten bij coronaleidraad aangepast

De Commissie Leidraad Mondzorg Corona heeft een aantal documenten aangepast:

(Geplaatst: 5-2, 16.30 uur)

Nieuw: pagina over coronavaccinatie

We hebben een pagina aan het coronadossier toegevoegd over vaccinatie. De komende periode krijgen zo veel mogelijk mensen in Nederland een inenting tegen het coronavirus. Een vaccinatie zorgt ervoor dat je geen COVID-19 (of: corona) krijgt. Op de nieuwe vaccinatiepagina zetten we steeds de laatst bekende informatie op een rij.
(Geplaatst: 5-2, 16.20 uur)

Update: corona-compensatie voor studenten

Het kabinet verlengt de bestaande compensatieregeling voor studenten met betrekking tot het collegegeld en het aflopen van de studiebeurs. Check of je recht hebt op compensatie.
(Geplaatst: 26-1, 11.30 uur)

Kabinet past financieel steunpakket opnieuw aan

Vanwege de verlengde lockdown past het kabinet het financieel steunpakket opnieuw aan. Daarnaast komt er een compensatieregeling voor ondernemingen die tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020 zijn gestart en eerder geen beroep konden doen op financiële coronasteun van de overheid. Bekijk het overzicht met de belangrijkste maatregelen.
(Geplaatst: 26-1, 9.30 uur)

Vaccinatie mondzorg verwacht vanaf 2e kwartaal 2021

Net als andere zorgverleners krijgen mondzorgverleners voorrang met de vaccinatie tegen het coronavirus. Op basis van de huidige vaccinatiestrategie zou inenting verwacht mogen worden vanaf het tweede kwartaal van 2021.
(Geplaatst: 22-1, 20.35 uur)

Avondklok: gevolgen voor de mondzorg (update)

Met ingang van zaterdag 23 januari geldt in Nederland een avondklok. Wat zijn de gevolgen voor de mondzorg?
(Geplaatst: 22-1, 20.35 uur)

Terugkijken: webinars over COVID-19-vaccins

Het webinar over COVID-19-vaccins van het ministerie van VWS, RIVM, NHG en LHV is nu terug te kijken. Deze nascholing is speciaal gericht op iedereen die in de zorg werkt. Vragen die onder andere worden behandeld zijn:

 • Welke vaccins zijn door het RIVM en VWS ingekocht en wat is het verschil in werkingsmechanisme per type?
 • Moet een gevaccineerde collega met klachten nog getest worden nadien?
 • Wat is de verwachte effectiviteit van de vaccins?
 • Is er al meer bekend of de vaccins ook werken tegen gemuteerde COVID-19-varianten?
 • Zijn er platforms of websites met betrouwbare informatie waar ik patiënten en/of bekenden als zorgprofessional naar kan verwijzen?
 • Hoe zit het met de vaccins en zwangerschap?

Ook het door de KNMG georganiseerde vaccinatiewebinar staat nu online. Dit webinar bestaat uit drie blokken, waar deskundigen uitleg gaven over de medisch-inhoudelijke vragen rondom vaccins, over de vaccinatiestrategie en uitvoering, en handvatten gaven voor de praktijk.
(Geplaatst: 21-1, 9.45 uur)

Onderzoek VS: covid-19-prevalentie onder tandartsen beperkt

Onder tandartsen in de VS is een prevalentie van covid-19 van 0,9% vastgesteld, blijkt uit in juni 2020 gedaan onderzoek van de American Dental Association. In Nederland lijken de cijfers vergelijkbaar, vertelde KNMT-bestuurder Henk Donker aan Dental Tribune.
(Geplaatst: 20-1, 14.55 uur)

Mondzorgalliantie onderschrijft oproep Patiëntenfederatie

In navolging van Patiëntenfederatie Nederland roept de Mondzorgalliantie haar leden op door te gaan met het actief benaderen van patiënten voor nazorg- en controleafspraken.
(Geplaatst: 15-1, 14.50 uur)

Minieme update van Leidraad Mondzorg Corona

Er is een nieuwe versie verschenen van de Leidraad Mondzorg Corona, versie 6.2. Er is slechts één kleine wijziging gedaan ten opzichte van de vorige versie (6.1). In de nieuwe versie is een verwijzing aangebracht naar informatie over mondspoelmiddelen in het document met antwoorden op veelgestelde vragen over de leidraad. Ook in het inzetbaarheidsschema voor medewerkers, waarop je kunt zien wanneer je wel en niet kunt werken, is een kleine correctie doorgevoerd, bij voetnoot 4.
(Geplaatst: 14-1, 9.50 uur)

Gezocht: casuïstiek verrekening continuïteitsbijdrage

Graag komt de Mondzorgalliantie in contact met praktijkhouders die door deze tussentijdse verrekening van de continuïteitsbijdrage in liquiditeitsproblemen komen. Deze casuïstiek is belangrijk om dit vraagstuk verder op te kunnen pakken met Zorgverzekeraars Nederland.
(Geplaatst: 11-1, 11.35 uur) 

Samenhang NOW en continuïteitsbijdrage: hoe zit dat?

Hoe beïnvloedt de continuïteitsbijdrage de definitieve berekening van de NOW-subsidie? De Mondzorgalliantie informeert je over deze vraag - en over de tussentijdse afrekeningen van de continuïteitsbijdrage.
(Geplaatst: 5-1, 10.50 uur) 

Vaccinatiestrategie COVID-19 beperkt gewijzigd

De landelijke overheid heeft de vaccinatiestrategie COVID-19 op onderdelen gewijzigd. We zetten de hoofdpunten, en de positionering van de mondzorg, voor je op een rij.
(Geplaatst: 4-1, 17.00 uur) 

Definitieve aanvraag NOW 1.0: het vervolg

Sinds 7 oktober kan de definitieve aanvraag voor de loonkostensubsidie NOW 1.0 worden ingediend. Inmiddels is er een aantal aandachtspunten gesignaleerd waarmee je rekening moet houden.
(Geplaatst: 23-12, 18.00 uur) 

Mondzorgalliantie over de uitwerking vaccinatiestrategie COVID-19

Maandag 21 december heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge de Kamer geïnformeerd over de verdere uitwerking van de vaccinatiestrategie. Naar aanleiding van vragen bij de ledenservices heeft de Mondzorgalliantie de kern van voornoemde uitwerking en de betekenis ervan voor de mondzorg uitgewerkt.
(Geplaatst: 23-12, 18.00 uur) 

Update FAQ personeelszaken in tijden van corona

De FAQ over personeelszaken met betrekking tot het coronavirus zijn vernieuwd en uitgebreid. Er zijn onder andere antwoorden gekomen op vragen over vakanties, vaccinatie, kinderopvang, zwangerschap en meer.
(Geplaatst: 23-12, 15.25 uur) 

Zo werk je nog nét even veiliger

Mondzorg is teamwork – zeker tijdens de coronapandemie. Je volgt samen de Leidraad Mondzorg Corona en iedereen is scherper dan ooit op hygiënemaatregelen. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje en de gevolgen van één besmette collega kunnen groot zijn. Team Ledenservice heeft 4 tips om je te helpen de puntjes op de i te zetten in coronatijden.
(Geplaatst: 23-12, 15.25 uur) 

Tussentijdse afrekeningen continuïteitsbijdrage, hoe zit dat?

Van verschillende zorgverzekeraars ontvangen leden brieven waarin een gedeelte van de voorlopige continuïteitsbijdrage wordt teruggevorderd. Hoe zit dat?
(Geplaatst: 23-12, 15.20 uur)

Advies: ga bij ketenzorg in gesprek over de continuïteitsbijdrage

Als een tandarts-implantoloog een continuïteitsbijdrage heeft aangevraagd en tandprothetische zorg gedurende de referentieperiode via hem werd gedeclareerd, moeten tandarts-implantoloog en tandprotheticus daarover met elkaar in gesprek gaan. Dat adviseert de Mondzorgalliantie. 
(Geplaatst: 23-12, 15.20 uur)

FAQ bij Leidraad Mondzorg Corona geactualiseerd

Het document met antwoorden op veel gestelde vragen over de Leidraad Mondzorg Corona (pdf) is geactualiseerd. Met name vragen over wel of niet aan het werk gaan, vragen over zwangerschap en vragen rond het spoelen bij aerosolvormende behandelingen zijn geactualiseerd of toegevoegd. 
(Geplaatst: 18-12, 14.00 uur) 

Versie 6.1 Leidraad Mondzorg Corona is er

Er is een nieuwe versie beschikbaar van de Leidraad Mondzorg Corona. In versie 6.1 is het stroomschema voor inzetbaarheid van medewerkers geactualiseerd. Daarnaast is het 'spoeladvies' met waterstofperoxide veralgemeniseerd.
(Geplaatst: 15-12, 14.00 uur) 

'Lockdown-vragen' patiënten beantwoord op Allesoverhetgebit.nl

Patiënten die twijfelen of ze bij hun tandarts terecht kunnen tijdens de 'harde lockdown' vinden op Allesoverhetgebit.nl informatie over de gang van zaken in de mondzorg. Praktijken met een Facebook-account kunnen de update van Allesoverhetgebit.nl in hun netwerk delen
(Geplaatst: 14-12, 21.05 uur) 

Kabinet past financieel steunpakket aan

Het kabinet bouwt de steun- en herstelpakketten in het eerste kwartaal van 2021 niet af, zoals ze eerder van plan was. Ook treft ze aanvullende maatregelen - maar vooralsnog niet een om werkgevers te compenseren voor de financiële gevolgen van personeel dat in quarantaine moet.
(Geplaatst: 14-12, 21.05 uur) 

Tandartsen blijven open tijdens 'harde lockdown'

Tandartsen kunnen tijdens de 'harde lockdown' hun zorg blijven leveren en hoeven niet te sluiten. Dit heeft minister-president Rutte gezegd tijdens zijn toespraak over de 'harde lockdown'. 
(Geplaatst: 14-12, 20.40 uur) 

Eerste beschikkingen NOW 1.0 de deur uit

In de loop van deze week ontvangen de eerste werkgevers een beschikking van het UWV met de definitieve vaststelling van het bedrag waarop ze recht hebben in het kader van de NOW 1.0-regeling. Minister Koolmees van Sociale meldt dat het UWV coulant zal omgaan met terugbetaling van de subsidie.
(Geplaatst: 8-12, 10.35 uur)

BTW en invoerrechten soms vrijgesteld bij import persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) als handschoenen en mond-neus-maskers, die van buiten de EU worden geïmporteerd, zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van btw en invoerrechten. Dit heeft de Europese Commissie besloten. De vrijstelling is alleen van toepassing wanneer het gaat om directe invoer met een vergunning die vooraf door de Douane is verstrekt. De Douane interpreteert de vrijstelling vervolgens in enge zin: de persoonlijke beschermingsmiddelen moeten gratis ter beschikking worden gesteld (geschonken) aan of worden ingezet voor slachtoffers van een ramp. De Covid-19 crisis wordt als ramp aangemerkt, maar de pbm's moeten dan uitsluitend voor de behandeling van Covid-19 slachtoffers worden ingezet. De vrijstelling geldt dus niet wanneer de pbm's (ook) voor reguliere zorg worden ingezet. Of dit ook in de overige EU-lidstaten het geval is, is onduidelijk. De vrijstelling van btw en invoerrechten geldt met terugwerkende kracht vanaf 30 januari 2020 en loopt tot en met 30 april 2021. Het geldt voor alle instellingen die vallen onder de Wet Toelating Zorginstelling (WTZi) en alle BIG-geregistreerde solistisch werkende zorgverleners.
(Geactualiseerd: 8-12, 10.30 uur)

Nu soms ook zonder klachten testen op corona

Met ingang van 1 december is het in sommige gevallen ook mogelijk om je te laten testen op het coronavirus zonder dat je klachten hebt. Maar alleen als de GGD je benadert vanwege bron- en contactonderzoek of als je een melding krijgt via de CoronaMelder app. Word je benaderd door de GGD of via de app dan kun je je laten testen op de 5e dag na het risicovolle contact (tot die tijd ga je in quarantaine, net als nu). Bij een negatieve testuitslag hoef je niet meer in quarantaine te blijven. De GGD of de app laten je weten hoe het testen zonder klachten in zijn werk gaat. Je moet je onder andere via een speciaal telefoonnummer aanmelden.
(Geplaatst: 1-12)

Geen directe gevolgen mondkapjesplicht 1 december in mondzorg

Per 1 december is het dragen van een mondkapje verplicht in alle publieke binnenruimten. De wachtkamer van de tandartspraktijk is geen publieke binnenruimte en is daarmee uitgezonderd van de plicht. Praktijken kunnen patiënten en bezoekers echter wel vragen een mondkapje te dragen, bijvoorbeeld op weg naar de wachtkamer. Zij dienen de regels van de praktijk altijd op te volgen. 
(Geplaatst: 30-11)

Tegemoetkoming Vaste Lasten Q4 van start

In de periode van 25 november 2020 tot en met 29 januari 2021 kan er bij RVO een aanvraag worden ingediend voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL Q4 2020). De TVL Q4 voorziet in een bijdrage in de vaste lasten (niet zijnde loonkosten) voor de periode van 1 oktober tot 31 december 2020. De belangrijkste voorwaarde is minimaal omzetverlies van 30%.
(Geplaatst: 24-11, 13.10 uur)

Antigeen(sneltesten) ook voor de mondzorg?

Het ministerie van VWS stelt vanaf nu sneltesten voor het coronavirus beschikbaar. De bedoeling is dat de zorgsector deze antigeentesten zo snel als mogelijk kan inzetten. De Mondzorgalliantie is in gesprek met het ministerie over de manier waarop de mondzorg gebruik kan maken van dit type testen.
(Geplaatst: 17-11, 10.10 uur)

Pluim van VWS voor mondzorg tijdens coronapandemie

In een brief aan de Mondzorgalliantie spreekt het ministerie van VWS haar grote waardering uit aan de mondzorg in Nederland voor de manier waarop de sector de zorgverlening tijdens de coronapandemie aanpakt.
(Geplaatst: 17-11, 10.10 uur)

Overzicht belangrijke data steunmaatregelen

Er zijn verschillende steunmaatregelen voor de mondzorg om tegemoet te komen aan de financiële gevolgen van de coronapandemie. De deadlines voor het aanvragen en vaststellen van bijdragen uit de belangrijkste regelingen hebben we voor je op een rijtje gezet.
(Geplaatst: 9-11, 11.45 uur)

Geactualiseerde versie addendum bij Leidraad uit 

Er is een nieuwe versie (1.4) uit van het addendum bij de Leidraad Mondzorg Corona. Ten opzichte van de vorige versie zijn de triagevragen aangepast, zodat ze in lijn zijn met de formulering door het RIVM van symptomen.
(Geplaatst: 9-11, 8.05 uur)

Herziening WW-premie bij overwerk ook in 2021 opgeschort

Het kabinet heeft toegezegd dat de lage WW-premie (2,7%) voor vaste contracten met een vast aantal uren ook in 2021 niet met terugwerkende kracht wordt herzien naar de hoge WW-premie (7,7%) als parttimers 30% meer dan hun contracturen werken. Eerder was dat al het geval voor 2020. Deze opschorting voorkomt dat tandarts-praktijkhouders worden geconfronteerd met het betalen van 5% meer WW-premie bij (forse) extra inzet van het personeel.
(Geplaatst: 5-11, 16.00 uur)

Definitief aanvragen NOW 1.0 – de scenario’s

Ontvangers van een voorschot op de NOW-subsidie kunnen sinds 7 oktober 2020 een verzoek indienen bij het UWV om de subsidie definitief vast te laten stellen. Lees de stand van zaken, gemaakt op basis van de eerste ervaringen van een aantal KNMT-leden en overleg met financieel adviseurs van Van Helder.
(Geplaatst: 5-11, 12.15 uur)

Patiënteninformatie geactualiseerd: nu met 'mondkapjesverzoek'

De communicatiemiddelen om patiënten te wijzen op de coronamaatregelen in de praktijk zijn vernieuwd. Het verzoek om binnen een mondkapje te dragen is toegevoegd aan de deurposter, de wachtkamerposter, de video (voor wachtkamer-tv's) en de powerpoint.
(Geplaatst: 5-11, 11.25 uur)

Nieuwe versie (6.0) Leidraad Mondzorg Corona verschenen

Er is een nieuwe versie verschenen van de Leidraad Mondzorg Corona.  Nieuw is onder andere een appendix waarin voor verschillende situaties de inzetbaarheid van mondzorgverlener(s)/medewerker(s) als gevolg van eigen gezondheid/situatie staat beschreven. Ook zijn er nieuwe antwoorden op veel gestelde vragen. 
(Geplaatst: 30-10, 17.15 uur)

Sneller testen, sneltesten en zelftesten...

Sinds 21 september krijgen zorgverleners uit de mondzorg voorrang bij het testen op klachten die passen bij het coronavirus. De verenigingen in de Mondzorgalliantie krijgen nog steeds veel vragen over testen. We zetten een en ander over alle soorten en maten testen voor je op een rijtje. 
(Geplaatst: 30-10, 17.15 uur)

Kan de mondzorg helpen de ziekenhuizen open te houden?

Meer en meer wordt duidelijk dat een belangrijke reden voor het vastlopen van de zorg het tekort aan personeel is en niet de beschikbare apparatuur of ruimte voor de Covid-19 patiënten. De overheid staat open om alle mogelijke wegen om (tijdelijk) personeel aan te trekken voor de zorg te verkennen. Mondzorgverleners, zoals tandartsen en mondhygiënisten, zijn gewend om steriel en hygiënisch te werken en hebben een adequate medische achtergrond. Hierdoor zou de inzetbaarheid van hen onder leiding en ondersteuning van een arts mogelijk zijn. En bovendien iets wat relatief snel geïmplementeerd kan worden, wat in de komende maanden van het grootste belang is. Zou je hieraan willen meehelpen? Laat het de Mondzorgalliantie van KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT weten. Wij onderzoeken de animo voor dit initiatief: belangstelling mondzorgverleners helpen ziekenhuizen doorgeven
(Geplaatst: 30-10, 16.05 uur)

NZa verlengt coronatoeslag niet

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft besloten om de toeslagprestaties C88 en F902 niet te verlengen. Een verlenging tot het einde van het jaar was door de Mondzorgalliantie aangevraagd vanwege het feit dat de omstandigheden die in de eerste plaats noodzakelijk waren voor het instellen van de coronatoeslagcodes, nauwelijks gewijzigd zijn. De Mondzorgalliantie is teleurgesteld over het besluit en zal de vinger aan de pols houden rondom de zorgvraaguitval in de mondzorg. Indien noodzakelijk komen we naar buiten met acties om de sector verder te ondersteunen. De codes vervallen met ingang van 1 november.
(Geplaatst: 30-10, 13.10 uur)

Definitieve vaststelling NOW 2 vanaf april 2021

De definitieve vaststelling van het bedrag aan loonkostensubsidie voor de maanden juni, juli, augustus en september, de regeling NOW 2, start vanaf april 2021. Tot deze tijd zal het loket van de UWV belast zijn met de definitieve vaststelling van NOW 1. In de maanden waarin NOW 2 van toepassing was is de reguliere mondzorg weer redelijk op gang gekomen. Bovendien heeft een deel van de continuïteitsbijdrage betrekking op deze periode. Daarmee zullen er veel minder praktijken te maken hebben met een omzetderving van tenminste 20%. Wanneer je NOW 2 hebt aangevraagd en ontvangen, duurt het dus nog even voordat je de definitieve vaststelling in gang kunt zetten.
(Geplaatst: 29-10, 13.15 uur)

COVID-19 module RI&E erkend

In juni hebben de KNMT en de ANT een speciale COVID-19 module voor de branche-RI&E tandheelkundige praktijken ontwikkeld. Recent stelde de Inspectie SZW, in tegenstelling tot vakbonden en het Steunpunt RI&E, zich op het standpunt dat COVID-19 modules in een RI&E afzonderlijk moeten worden erkend. Het ontbreken van erkenning zou ertoe leiden dat iedere praktijk de module moet laten toetsen door een gecertificeerde kerndeskundige met extra administratieve lasten en kosten tot gevolg. Om die reden hebben de KNMT en ANT de COVID-19 module, met goedkeuring van de vakbonden CNV, FNV en VCP, laten erkennen door het Steunpunt RI&E en is een individuele toetsing niet nodig. De mondzorg is daarmee een van de eerste sectoren met een erkende coronamodule. 
(Geplaatst: 29-10, 12.50 uur)

De griepprik: antwoorden op veelgestelde vragen

Veel mondzorgverleners overwegen een griepprik maar hebben er, mede onder invloed van de 'tweede coronagolf', vragen over. Ted van Essen, huisarts en voorzitter van de Nederlandse Influenza Stichting, geeft op de website van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen antwoord op de belangrijkste vragen over de griepprik. Met zo'n prik loop je als zorgverlener minder kans op besmetting door een patiënt en voorkom je dat jij anderen aansteekt.
(Geplaatst: 27-10, 10.25 uur)

Update financiële pagina's met informatie over 3e steun- en herstelpakket

De webpagina's van het Financieel Coronaloket zijn geupdate met informatie over het derde steun- en herstelpakket. Dit steunpakket loopt van oktober 2020 tot juli 2021 en bestaat onder andere uit verlening van de:

(Geplaatst: 23-10, 10.31 uur)

TVL 1.0 uiterlijk 30 oktober aanvragen

Nog tot en met 30 oktober 2020 17:00 uur kunnen ondernemers een aanvraag indienen voor de eerste periode waarop de coronacompensatieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) betrekking heeft. De TVL (opvolger van de 'TOGS') voorziet in een subsidie ter dekking van de doorlopende praktijkkosten,  met uitzondering van de loonkosten. De TVL 1.0 heeft betrekking op de periode juni tot en met september 2020. Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet sprake zijn van een omzetverlies in die periode van tenminste 30%. Aanvragen van de TVL 1.0 kan via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Vanaf 1 oktober geldt de TVL 2.0.
(Geplaatst: 20-10, 17.10 uur)

Niet vergeten: coronatesten doorgeven aan het meldpunt

Werk je in de mondzorg en ben je getest op het coronavirus? Vergeet niet de uitslag door te geven, of die nu positief of negatief is. Als je via www.meldpuntmondzorgcorona.nl doorgeeft dat je getest bent op COVID-19, wordt je gevraagd naar de testuitslag en jouw werkomstandigheden. Je hoeft géén identificeerbare persoonlijke gegevens door te geven; het meldpunt is volledig anoniem. Via het Meldpunt Mondzorg Corona wordt de impact van de coronapandemie op mondzorgpraktijken gemonitord. Kennis uit het meldpunt moet helpen bij het treffen van adequate tegenmaatregelen. Het is belangrijk dat gedurende langere tijd testen te blijven melden, zodat er geleerd kan worden van verschillende fases in de pandemie.
(Geplaatst: 20-10, 17.10 uur)

Allesoverhetgebit.nl informeert over blijvend toegankelijke mondzorg

Ook na het afkondigen van de nieuwe maatregelen blijven mondzorgpraktijken voor iedereen open. Patiënten die daarover twijfelen vinden op Allesoverhetgebit.nl informatie over de huidige gang van zaken in de mondzorg. In een nieuwsbericht op de voorlichtingswebsite staat dat iedereen welkom blijft en wordt opgesomd welke extra hygiënemaatregelen mondzorgverleners nemen en met welke zaken bezoekers rekening moeten houden. Praktijken kunnen het bericht in hun netwerk delen via Facebook.
(Geplaatst: 14-10, 10.10 uur)

Tandartsassistent nu ook op beroepenlijst voorrangstesten

Ook tandartsassistenten staan - zoals vorige week beloofd door het ministerie van VWS - sinds vrijdag 10 oktober op de lijst met beroepen die voorrang krijgen bij het testen op het coronavirus. Eerder stonden tandartsen, orthodontisten, mka-chirurgen, mondhygiënisten en tandprothetici er al op. Het werken met de beroepenlijst zorgt ervoor dat alle GGD’s dezelfde criteria hanteren bij het toekennen van voorrangstesten voor zorgverleners.
(Geplaatst: 12-10, 7.50 uur)

Vaststelling definitieve subsidie NOW 1.0 gestart

Een aantal tandarts-praktijkhouders heeft in maart, april of mei een voorschot op de NOW-subsidie ontvangen. Vanaf 7 oktober 2020 kunnen zij een verzoek indienen bij het UWV om de NOW 1.0-subsidie definitief vast te laten stellen. Het is belangrijk dat tijdig te doen om te voorkomen dat het volledige voorschot moet worden terugbetaald.
(Geplaatst: 7-10, 13.45 uur)

Testen met voorrang verbeterd; ook voor assistenten

Om ervoor te zorgen dat de juiste groep zorgverleners met voorrang getest kan worden op het coronavirus werkt de GGD sinds deze week met beroepenlijsten. Daarop staan de beroepen die in aanmerking komen voor de zogenoemde ‘fast lane’ voor de zorg. Tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici staan er al op; tandartsassistenten komen op verzoek van de Mondzorgalliantie vrijdag op de lijst.
(Geplaatst: 6-10, 18.15 uur)

BTW-tarief van 0% op mondkapjes verlengd

De tijdelijke verlaging van de BTW op de levering van mond-neusmaskers naar 0% is verlengd tot 31 december 2020. Tijdens de eerste periode van schaarste is de BTW-verlaging ingezet om de prijzen voor de zorgaanbieders enigszins te matigen. Met de huidige partiële verplichtingen en het dringende advies om een mondkapje te dragen in openbare ruimten is de regeling verlengd tot einde van dit jaar. Het 0%-tarief biedt de leverancier de mogelijkheid om betaalde BTW in aftrek te brengen, waardoor de prijzen theoretisch laag kunnen blijven.
(Geplaatst: 6-10, 10.55 uur)

Mondzorgalliantie onderschrijft mondkapjesadvies

In lijn met het mondkapjesadvies van de overheid raadt de Mondzorgalliantie mondzorgpraktijken aan bezoekers en patiënten te vragen een niet-medisch mondkapje te dragen. Ook medewerkers zouden buiten de behandelingen een dergelijk mondkapje kunnen dragen, afhankelijk van de omstandigheden in de praktijk. Belangrijk als maatstaf is en blijft de ‘1,5 meter-afstandsregel’: kun je je niet overal in de praktijk permanent aan die regel houden - tussen patiënten onderling, tussen patiënten en zorgverleners, dan wel zorgverleners onder elkaar - dan kun je als zorgaanbieder dan wel als werkgever (arbowet, veilig werken personeel) ervoor kiezen het dringende advies op te volgen.
(Geplaatst: 6-10, 10.50 uur)

VWS: mondzorg is zorg, geen contactberoep

Het ministerie van VWS heeft bevestigd aan de Mondzorgalliantie dat de mondzorg geclassificeerd wordt als zorg en niet als contactberoep. Eerder deze week werd op de website van  de Rijksoverheid het beroep van tandarts per abuis vermeld als contactberoep in het kader van een nieuwe registratieplicht voor die categorie beroepen. Ook in de media is het voorgekomen dat tandartsen – en andere mondzorgverleners – onder contactberoepen geschaard zijn. Voor de mondzorg geldt echter een geheel ander wettelijk kader dan voor contactberoepen, met een professionele standaard waarin de zorg voor patiënten leidend is. Onder de contactberoepen geschaard worden is daarnaast vervelend omdat het verwarring kan opleveren bij patiënten over welke ‘coronaregels’ wel en niet gelden bij mondzorgverleners.
(Geplaatst: 2-10, 15.15 uur)

De griepprik voor zorgverleners: waarom zou je?

Met een griepprik loop je als zorgverlener minder kans op besmetting door een patiënt en voorkom je dat jij anderen aansteekt. Juist nu een samenloop van corona en griep de gezondheidszorg hard dreigt te gaan raken, leven er veel vragen over de prik, merkt ook KNMT Ledenservice. Om die te bespreken heeft de Nederlandse Influenza Stichting speciaal voor zorgverleners het webinar 'Een griepprik, waarom zou ik?' georganiseerd. Tijdens dit webinar bespreken deskundigen en medewerkers uit diverse sectoren in de zorg de feiten, fabels en overwegingen met betrekking tot de griepprik.
(Geplaatst: 30-9, 9.55 uur)

Let op: informeer patiënten vooraf over coronatoeslag

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft aan veel signalen te krijgen van patiënten die vooraf niet zijn geïnformeerd over de coronatoeslag door hun tandarts. Dat is wel de bedoeling. De NZa en de beroepsgroepsorganisaties in de mondzorg roepen daarom mondzorgaanbieders op patiënten hier vooraf over te informeren.
(Geplaatst: 25-9, 14.20 uur)

FAQ Leidraad Mondzorg Corona 5.0 online

De antwoorden op veel gestelde vragen over de Leidraad Mondzorg Corona zijn geactualiseerd. Dat betekent dat de FAQ gebaseerd zijn op de voorschriften en adviezen in versie 5.0 van de leidraad. 
(Geplaatst: 25-9, 14.20 uur)

Mondzorgalliantie monitort voorrang testen op corona

De afgelopen dagen ontvangen de ledenservices van de diverse verenigingen signalen dat leden niet met voorrang getest kunnen worden. Niet in beginsel omdat de zorgverleners in de mondzorg geen voorrang hebben maar doordat medewerkers van de GGD criteria toe lijken te voegen om beschikbare plaatsen toe te delen. De mondzorgalliantie monitort de signalen die binnenkomen bij de ledenservices van de diverse verenigingen
(Geplaatst: 24-9, 9.45 uur)

Ook voorrang voor mondzorg bij testen op corona

Zorgmedewerkers, ook uit de mondzorg, krijgen tijdelijk prioriteit bij de coronatesten. Het gaat om een tijdelijke maatregel omdat er landelijk te weinig testcapaciteit is. Testen met voorrang kan onder voorwaarden vanaf maandag 21 september.
(Geplaatst: 18-9, 16.00 uur)

Oproep: blijf coronatests doorgeven aan Meldpunt Mondzorg Corona

De Mondzorgalliantie roept haar achterban op meldingen van coronatests te blijven doen bij het Meldpunt Mondzorg Corona. Het maakt daarbij niet uit of testen negatief of positief uitvallen. Sinds de opening op 14 juli zijn er al meer dan 700 meldingen gemaakt. De laatste weken neemt het aantal meldingen echter wat af. Dit staat haaks op de landelijke groei aan het aantal afgenomen tests.
(Geplaatst: 17-9, 14.21 uur)

Voorwaarden behandelen bijzondere doelgroepen aangepast

Er is een nieuwe versie verschenen van het addendum bij de Leidraad Mondzorg Corona. De nieuwste versie van het addendum heeft een nieuw triageschema en extra toelichting over de uitgangspunten voor het verlenen van zorg aan kwetsbare ouderen en gehandicapten uit instellingen.
(Geplaatst: 15-9, 17.35 uur)

Twee knelpunten coronatoeslag nader uitgelegd

Zorgverzekeraars komen naar aanleiding van de nieuwsberichten over de coronatoeslag met twee knelpunten die nadere uitleg behoeven. Het betreft de declaratie van de F902 (toeslag orthodontie) en onduidelijkheid over afwijzingen.
(Geplaatst: 15-9, 17.35 uur)

Aandacht gevraagd voor testen mondzorgverleners

De Mondzorgalliantie dringt er bij het ministerie van VWS op aan dat het voorrangsbeleid voor eerstelijns zorgverleners bij het testen op het coronavirus ook voor de mondzorg gaat gelden. Als mondzorgverleners lang moeten wachten op een test, brengt dat de continuïteit van de zorg en daarmee de gezondheid van patiënten in gevaar, zo stellen KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT in een brief aan het ministerie.
(Geplaatst: 9-9, 17.35 uur)

Gezocht: mondzorgverleners voor onderzoek naar corona-medicijn

Onderzoekers uit Melbourne, Nijmegen en Utrecht gaan onderzoeken of een vaccin tegen tuberculose ook helpt bij een besmetting met COVID-19. Van dit Bacillus Calmette-Guérin (BCG)-vaccin is namelijk bekend dat het kan beschermen tegen infecties aan de luchtwegen. Ze zoeken daarvoor 10.000 proefpersonen die werken in de gezondheidszorg, omdat die een verhoogd risico hebben op besmetting met het coronavirus. Ook mondzorgverleners en andere medewerkers in mondzorgpraktijken die contact hebben met patiënten zijn van harte uitgenodigd mee te doen. Deelnemers wordt gevraagd gedurende een jaar 3 keer 2 buisjes bloed te doneren, wekelijks luchtwegklachten en koorts te rapporteren en online enquêtes invullen na 3, 6, 9, en 12 maanden. Het zogenaamde BRACE-onderzoek vindt plaats in ziekenhuizen in Alkmaar, Arnhem, Breda, Nieuwegein, Nijmegen en Utrecht. Meer informatie over het BRACE-onderzoek
(Geplaatst: 9-9, 9.45 uur)

Zo houd je de coronaregels in de tandartspraktijk langer vol

Mondzorgpraktijken hebben inmiddels al zo’n half jaar te maken met regels om de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV 2 te voorkomen. Het is niet altijd makkelijk om de regels steeds te blijven volgen. Deze 5 tips kunnen je helpen om het beter vol te houden.
(Geplaatst: 9-9, 9.20 uur)

Zorgverzekeraars kunnen coronatoeslag nu ook 'los' verwerken

Zorgverzekeraars Nederland heeft laten weten dat zorgverzekeraars zeer binnenkort alle declaraties met de prestatiecodes C88 en F902 voor de coronatoeslag kunnen verwerken. Dat betekent dat deze tijdelijke codes vanaf maandag 7 september zowel in combinatie met andere codes als los kunnen worden gedeclareerd.
(Geplaatst: 4-9, 15.15 uur)

Hoe zit het met de verlenging van de economische coronamaatregelen?

In het Financieel Corona Loket is informatie toegevoegd over het (verlengde) steun- en herstelpakket voor de economie en werkgelegenheid, dat ingaat op 1 oktober 2020:

 • Tozo (steun voor ondernemers bij wegvallen inkomsten)
 • NOW 3.0 (steun werkgevers voor doorbetalen loon)
 • TVL (tegemoetkoming voor betalen vaste lasten)

(Geplaatst: 4-9, 14.30 uur)

Nieuwe versie Leidraad Mondzorg Corona (5.0) en nieuw triageschema

Het aangepaste RIVM-beleid voor patiënten en mondzorgverleners rondom nauw contact met besmette personen, thuisisolatie en quarantaine is nu ook opgenomen in een nieuwe versie van de Leidraad Mondzorg Corona. Ook de triagevragen en het stroomschema zijn erop aangepast.
(Geplaatst: 3-9, 10.10 uur)

Voorkom dat patiënten lang in de wachtkamer zijn: tips

De Commissie Leidraad Mondzorg Corona wil het belang van het advies om patiënten niet te lang in de wachtkamer te laten verblijven nog eens benadrukken. Ze doet dat bij het verschijnen van versie 5.0 van de Leidraad. Deze 6 tips helpen je om het verblijf in de wachtkamer zo kort mogelijk te houden.
(Geplaatst: 3-9, 10.10 uur)

Quarantaineregels mondzorgverleners aangescherpt

Het RIVM heeft de richtlijn rond het testbeleid en de inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis aangepast. De regels voor wanneer mondzorgverleners wel en niet mogen werken in coronatijd zijn als gevolg hiervan aangescherpt.
(Geplaatst: 28-8, 15.25 uur)

Kabinet verlengt coronasteun banen en economie tot en met 2021

Het kabinet verlengt steunmaatregelen om de economie op de been te houden in coronatijd. Een nieuw, derde steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden loopt tot in 2021, zo heeft het kabinet bekendgemaakt. De KNMT zal de maatregelen analyseren en je er binnenkort nader over informeren via het Financieel Corona Loket.
(Geplaatst: 28-8, 15.25 uur)

Stand van zaken declareren 'coronatoeslag'

Nagenoeg alle zorgverzekeraars kunnen inmiddels de prestaties voor een coronatoeslag C88 en F902 verwerken als deze in combinatie met een andere prestatie gedeclareerd worden, zo stelt Zorgverzekeraars Nederland. Deze toeslag kan met terugwerkende kracht tot 1 augustus in rekening worden gebracht. Voor het 'los' declareren van de toeslagcode C88 of het declareren van deze code met code C13 (probleemgericht consult) is het advies van de Mondzorgalliantie om te wachten tot 1 september.
(Geplaatst: 27-8, 9.20 uur)

‘Het nieuwe normaal’ in de studie tandheelkunde: hoe ziet dat er uit?

Hoe hebben de opleidingen tandheelkunde het einde van het vorige studiejaar ervaren? En wat zijn de plannen bij de start van het nieuwe studiejaar, in tijden van een coronapandemie? De directeuren van de drie faculteiten blikken terug én kijken vooruit op 'het nieuwe normaal' aan de universiteit.
(Geplaatst: 27-8, 9.20 uur)

Slide voor tv/wachtkamerscherm toeslag corona

Door een aanbieder van wachtkamerschermen is een slide voor het (tv-)scherm in de wachtkamer gemaakt over de toeslag van € 4,26 per patiënt voor de extra coronamaatregelen in de praktijk. Deze is ook beschikbaar voor alle KNMT-leden. Zo informeert u patiënten voor de afspraak eventueel nog een keer over de toeslag.
(Geplaatst: 24-8, 15.47 uur)

NOW 2.0 aanvragen kan tot en met 31 augustus

Werkgevers kunnen nog tot en met maandag 31 augustus 2020 een beroep doen op de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 2.0 (NOW 2.0), die bedoeld is om werknemers te kunnen doorbetalen. De tweede tegemoetkoming NOW geldt voor een periode van 4 maanden. Voorwaarde is onder andere dat de onderneming tussen 1 juni en 30 november gedurende vier maanden minstens 20% minder omzet heeft (inclusief eventueel verkregen continuïteitsbijdrage).
(Geplaatst: 24-8, 9.20 uur)

NZa past knelpunten regeling toeslag COVID- 19 aan

De knelpunten in de NZa-regeling ‘toeslag extra kosten SARS-CoV-2’ zijn opgelost. De toeslag kan nu ook los - dus zonder andere prestatie - worden gedeclareerd. Bij het probleemgericht consult (C13) is de tijdelijke toeslag  toegevoegd. De aangepaste regeling gaat in per 1 augustus 2020 en loopt tot 1 november 2020. De Mondzorgalliantie die de  knelpunten meldde bij de NZa  is blij met deze oplossing.
(Geplaatst: 19-8, 16.55 uur)

Gemeenten vorderen Tozo terug

Gemeentes in Nederland zijn gestart met het terugvorderen van ten onrechte uitbetaalde uitkeringen in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, Tozo. KNMT Ledenservice krijgt al reacties van tandartsen die hiermee te maken krijgen. 
(Geplaatst: 19-8, 9.35 uur)

FAQ Personeelszaken aangevuld

Antwoorden op vragen over thuisquarantaine na vakantie en (laten) testen van medewerkers zijn toegevoegd.
(Geplaatst: 13-8, 16.05 uur)

WHO adviseert voor mondzorg strikte regels aan te houden zoals Nederlandse Leidraad Corona

In de media verscheen vandaag het bericht dat de World Health Organisation (WHO) zou adviseren niet-essentiële tandartsbezoeken uit te stellen. Deze internationale berichtgeving die is overgenomen door een aantal Nederlandse media, stelt dat de WHO de kans op besmettingen in een tandartspraktijk te groot zou achten. De WHO doet de oproep echter aan landen die nog niet volgens een Corona-leidraad werken, zoals Nederland dit als eerste land wel deed.

Lees het hele bericht

Het AD heeft na publicatie zijn bericht aangevuld met de informatie vanuit de KNMT/Mondzorgalliantie.

(Geplaatst: 12-08, 16.05 uur)

Bericht ontvangen over terugbetalen voorschot continuïteitsbijdrage?

Heb je bericht van de zorgverzekeraar ontvangen dat je het voorschot op de continuïteitsbijdrage terug moet betalen? Dan kan het zijn dat je vergeten bent om naast de aanvraag voor een voorschot, ook een formele aanvraag in te dienen waarmee je de voorwaarden van de regeling aanvaardt. Zorgverzekeraars kunnen dan het voorschot terugvorderen. 

Om terugvordering te voorkomen kan je mogelijk de voorwaarden voor de continuïteitsbijdrage alsnog formeel aanvaarden. Neem hiervoor contact op met je preferente zorgverzekeraar.

De KNMT gaat met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in overleg om te bespreken op welke wijze het verzuim om te aanvaarden het meest eenvoudig herstel kan worden.

Vragen over de terugvordering van de continuïteitsbijdrage? Stuur je vraag naar de KNMT Ledenservice.
(Geplaatst: 11-08, 15.05 uur)

Klachten gezinsleden verduidelijkt in Leidraad 4.01

Valt een persoon met een verkouden kind onder patiëntgroep A of B? Om verwarring te voorkomen heeft de Commissie Leidraad Mondzorg Corona de klachten van gezinsleden en huishoudcontacten verduidelijkt van 'symptomen passend bij COVID-19' naar 'koorts en benauwdheidsklachten'.
(Geplaatst: 3-8, 12.45 uur)

Probleem verwerking C88 en F902 bij sommige verzekeraars

De tijdelijke prestaties C88 en F902 voor de toeslag meerkosten door corona kunnen per 1 augustus nog niet door alle zorgverzekeraars verwerkt worden. Mondzorgpraktijken die deze prestaties willen declareren bij een andere zorgverzekeraar dan CZ, VGZ of Zilveren Kruis, kunnen hun declaraties met deze codes daarom beter aanhouden om foutmeldingen te voorkomen.
(Geplaatst: 31-7, 16.41 uur)

Tijdelijke toeslag meerkosten door corona-uitbraak

Mondzorgverleners mogen vanaf 1 augustus een toeslag van € 4,26 per patiënt in rekening brengen als tegemoetkoming voor extra kosten door de corona-uitbraak. De toeslag is een tegemoetkoming van kosten die samenhangen met de zorg van individuele patiënten, zoals triage en (extra) persoonlijke beschermingsmiddelen.
(Geplaatst: 29-7, 10.24 uur) 

Dik een op de drie tandartsen vraagt continuïteitsbijdrage aan

Iets meer dan een op de drie tandartspraktijken heeft een beroep gedaan op de continuïteitsbijdrage-regeling. In totaal hebben 10.506 zorgaanbieders gebruik gemaakt van de regeling van zorgverzekeraars voor de compensatie van misgelopen omzet in de maanden maart tot en met juni, zo meldt Skipr. Zorgverzekeraars Nederland schat dat het om 36% van de tandartsen gaat, 54% van de fysiotherapeuten en 47% van de apothekers. Zorgaanbieders met een jaaromzet tot 10 miljoen euro konden tot 14 juli een aanvraag doen voor de bijdrage.
(Geplaatst: 24-7, 12.15 uur)

Verruimde declaratieregels digitale zorg gelden tot eind 2020

De NZa heeft de per 1 maart dit jaar verruimde regels voor het leveren van zorg op afstand verlengd tot eind 2020. Daarnaast wil de zorgautoriteit de tijdelijke verruimingen vanaf 2021 structureel maken.
(Geplaatst: 17-7, 12.05 uur)

Compensatieregeling mondzorgaanbieders Wlz definitief

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) breidt de compensatieregeling voor de langdurige zorg definitief uit naar aanbieders die mondzorg bieden aan Wlz-cliënten. Alle aanbieders die mondzorg leveren in de Wlz hebben recht op compensatie vanwege de coronacrisis
(Geplaatst: 17-7, 11.05 uur)

Alsnog afzien van continuiteïtsbijdrage? Wees er snel bij 

Heeft u spijt van uw aanvraag voor een continuïteitsbijdrage? Dan kunt u uw aanvraag binnen 5 dagen nadat deze is gedaan intrekken. U doet dat door een schriftelijk ondertekend verzoek in te dienen bij de grootste zorgverzekeraar in uw regio. Deze verzekeraar sluit uw intrekking dan weer kort met de overige verzekeraars. Zijn de 5 dagen verstreken dan kunt u uw aanvraag niet meer intrekken. U kunt dan alleen nog bezwaar maken tegen de uitkomsten van uw aanvraag via de bij de regeling horende geschillenregeling. U kunt op die regeling een beroep doen als u het niet eens bent met de toekenning van de continuïteitsbijdrage of de hoogte daarvan.
(Geplaatst: 15-7, 17.15 uur)

Getest op COVID-19? Geef het anoniem door via Meldpunt Mondzorg Corona

Werk je in de mondzorg en ben je getest op COVID-19? Geef dat dan anoniem door aan het Meldpunt Mondzorg Corona. Gedane meldingen dragen bij aan het nemen van optimale (beschermings)maatregelen in de mondzorgpraktijk.
(Geplaatst: 14-7, 11.00 uur)

Laatste dag aanvragen continuïteitsbijdrage

Vandaag, dinsdag 14 juli, is de laatste dag dat mondzorgpraktijken een beroep kunnen doen op de continuïteitsbijdrage-regeling (CB). De CB-regeling is de regeling waarbij de zorgverzekeraars aan zorgaanbieders een bijdrage betalen voor de praktijkkosten die samenhangen met de niet gerealiseerde verzekerde zorg vanwege de coronacrisis.
(Geplaatst: 14-7, 9.25 uur)

Wees alert op peildatum loonsom NOW 1.0-periode

In het kader van de NOW-subsidie wordt de loonsom over de periode van 1 maart 2020 – 31 mei 2020, die mede bepalend is voor de hoogte van de definitieve subsidie, vastgesteld op basis van de aangiften loonheffing en aanvullingen daarop tot 19 juli 2020. Loonaangiften en eventuele correcties die na die dag zijn ingediend, worden niet meer meegenomen bij het bepalen van de definitieve hoogte van de NOW-subsidie. Het is zodoende raadzaam om de loonaangifte en eventuele correcties tijdig in te dienen.
(Geplaatst: 13-7, 11.45 uur) 

Deadline aanvragen CB nadert

Mondzorgpraktijken kunnen nog tot en met dinsdag 14 juli een continuïteitsbijdrage (CB) aanvragen. De CB-regeling is de regeling waarbij de zorgverzekeraars aan zorgaanbieders een bijdrage betalen voor de praktijkkosten die samenhangen met de niet gerealiseerde verzekerde zorg vanwege de coronacrisis.
(Geplaatst: 9-7, 11.55 uur) 

WHO vraagt mondzorg naar ervaringen met Covid-19 

1200 tandartsen en 500 mondhygiënisten hebben 8 juli een uitnodiging ontvangen voor een webenquête over hun eerste ervaringen met de Covid-19-pandemie. De vragenlijst wordt onder de vleugels van de World Health Organization (WHO) uitgezet in verschillende landen.
(Geplaatst: 9-7, 11.55 uur)

Vanaf nu NOW 2 aanvragen

Werkgevers kunnen van maandag 6 juli tot en met 31 augustus 2020 opnieuw een tegemoetkoming NOW aanvragen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers doorbetalen. De tweede tegemoetkoming NOW is voor een periode van 4 maanden. Voorwaarde is onder andere dat de onderneming tussen 1 juni en 30 november gedurende vier maanden minstens 20% minder omzet heeft. Dat is inclusief eventueel verkregen continuïteitsbijdrage die de omzetderving immers verlaagt.
(Geplaatst: 6-7, 14.30 uur)

Student? Check of je recht hebt op compensatie

Studenten kunnen in aanmerking komen voor compensatie als zij door de corona-uitbraak minder of geen werk hebben (gehad). Maar ook voor bijvoorbeeld collegegeld, studiebeurs en reisrecht. Lees hier om welke regelingen het gaat en check of jij er gebruik van kan maken.
(Geplaatst: 2-7, 10.03 uur)

NOW 2 en TVL, hoe zit dat precies?

Heb je vragen over de rijksregelingen Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 2) of Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)? Richard Take legt je in een filmpje uit wat deze regelingen precies betekenen.
(Geplaatst: 1-7, 16.22 uur)

Periode UBO (aan)melden verlengd tot 7 juli 

Met de verlenging van de continuïteitsbijdrageregeling (CB) tot en met 14 juli is de termijn voor de (aan)melding van de 'ultimate beneficiary owner' (UBO) ook verlengd tot 7 juli. Lees meer over het aanmelden voor UBO en wat je kunt doen als je tegen problemen aanloopt
(Geplaatst: 30-6, 19.02 uur)

Aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) mogelijk vanaf 30 juni

Vanaf dinsdag 30 juni kunnen mkb-bedrijven de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen. Een van de voorwaarden voor deze regeling is dat het mkb-bedrijf 30% omzet heeft verloren door de coronacrisis. Lees verder
(Geplaatst: 30-6, 16.28 uur)

Leidraad Mondzorg Corona 4.0 met werkinstructie Spoedzorg COVID-19 staat online

De CAM-praktijken sluiten met ingang van 1 juli hun deuren. Dit betekent dat patiënten die (vermoedelijk) besmet zijn met het coronavirus in geval van spoed in de algemene tandartspraktijk geholpen worden. De Leidraad Mondzorg Corona is daarop aangepast en aangevuld met de werkinstructie Spoedzorg COVID-19.
(Geplaatst: 30-6, 14.51 uur)

Antwoord op 6 vragen over het behandelen van corona-verdachte patiënten

Tandartsen hebben vooral behoefte aan informatie over het behandelen van corona- of coronaverdachte patiënten en de voorbereiding daarop. Dat blijkt uit de ledenpeiling van de KNMT over het verlenen van spoedzorg aan deze groep patiënten in de reguliere praktijk, zoals per 1 juli het geval zal zijn. We geven antwoord op 6 veel in de peiling gestelde vragen.
(Geplaatst: 25-6, 19.05 uur)

Inhaalzorg: niet per maand maar voor de hele periode

Na contact met enkele branche- en beroepsorganisaties, waaronder de Mondzorgcoalitie, heeft ZN de werkwijze voor de verrekening van inhaalzorg en de bepaling van omzetderving in de continuïteitsbijdrage-regeling verduidelijkt. Dat betekent dat de inhaalzorg en de omzetderving (op uniforme wijze) niet per maand, maar voor de periode als geheel, worden bepaald. Voor alle zorgaanbieders pakt dit neutraal of positief uit, zo stelt ZN.
(Geplaatst: 25-6, 12.05 uur)

Aan de slag met beeldbellen? 10 tips en een webinar om je te helpen

Beeldbellen met patiënten heeft tijdens de coronacrisis een grote vlucht genomen in de zorg. Ook steeds meer tandartsen en tandartsspecialisten maken er gebruik van. Overweeg je ook online consults te gaan geven? We geven je 10 tips en je kunt het speciale webinar over beedbellen terugkijken.
(Geplaatst: 25-6, 12.00 uur)

Aanvragen continuïteitsbijdrage kan nog tot en met 14 juli

Mondzorgpraktijken kunnen nog tot en met dinsdag 14 juli een continuïteitsbijdrage aanvragen. Dat heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) bekendgemaakt. Aanvankelijk was de deadline 30 juni. Een aanvraag intrekken kan ook. ZN heeft ook de berekening van inhaalzorg verduidelijkt.
(Geplaatst: 24-6, 18.45 uur)

Coronacrisis extra spannend voor startende praktijkhouders

Ga er maar aan staan: ben je net begonnen met je eigen mondzorg- of orthodontiepraktijk, breekt het coronavirus uit in Nederland, met alle gevolgen van dien. Het NT vroeg de drie startende praktijkhouders Jeffrey Knip, Olivier de Waard en Sepand Manouchehr hoe ze de crisis het hoofd bieden.
(Geplaatst: 24-6, 11.40 uur) 

Deadlines aanvragen CB en TOGS naderen

De deadlines om gebruik te maken van de continuïteitsbijdrage-regeling (CB) en de Tegemoetkoming Overbrugging Getroffen Sectoren (TOGS) zijn in zicht. TOGS aanvragen kan tot en met vrijdag 26 juni. De laatste dag waarop je een beroep kunt doen op de CB is dinsdag 14 juli.
(Geplaatst: 23-6, 10.40 uur; geactualiseerd op 24-6, 18.50 uur) 

FAQ Coronaleidraad aangevuld

De Commissie Leidraad Mondzorg Corona heeft antwoord gegeven op een aantal aanvullende vragen over het verlenen van mondzorg volgens haar leidraad en het bijbehorende addendum. De nieuwe vragen zijn geel gearceerd in het document FAQ Leidraad Mondzorg Corona (pdf)
(Geplaatst: 23-6, 10.30 uur)

Lage ww-premie? Regel een fysiek contract vóór 1 juli

Voor medewerkers met een vast contract met een vast aantal uren betaalt een tandarts-werkgever een lagere ww-premie dan andere soorten contracten. Maar, dan moet er wel voor 1 juli een schriftelijk exemplaar van dat contract zijn. Aanvankelijk was de deadline 1 april, maar vanwege het coronavirus kregen werkgevers een paar maanden respijt.
(Geplaatst: 19-6, 14.15 uur)

Versie 3.2 Leidraad Mondzorg Corona beschikbaar

De Leidraad Mondzorg Corona is per 18 juni opnieuw geactualiseerd. Ook het addendum voor mondzorg in instellingen en verpleeghuizen is aangepast. De wijzigingen in beide documenten zijn beperkt. Wat is er gewijzigd? 
(Geplaatst: 18-6, 11.45 uur)

Laatste week: geef je UBO door aan Vektis

De KNMT raadt praktijken die een beroep doen op de continuïteitsbijdrage-regeling of dat overwegen te doen om via Vektis een UBO-formulier in te vullen als ze dat nog niet gedaan hebben. Dat kan alleen deze week nog. Er bereiken ons veel berichten van tandartsen dat ze een afwijzing krijgen van hun CB-aanvraag met als reden dat de UBO niet bekend is. Dat is opmerkelijk, omdat ZN heeft aangegeven dat als de UBO niet bekend zou zijn, je daar als zorgaanbieder persoonlijk een mail over zou moeten hebben ontvangen in de periode maart, april, mei. Bovendien is het zo dat in het geval van de natuurlijke personen die een onderneming drijven de eigenaren automatisch de UBO’s zijn. Om mogelijke problemen te voorkomen adviseren wij iedereen die van de CB gebruik wil maken, ook als je de CB al hebt aangevraagd (en eventueel zelfs al toegekend hebt gekregen) én die nog geen UBO-formulier heeft ingevuld, dit alsnog te doen via Vektis. Houd bij de verzekeraars rekening met een verwerkingstijd van enkele dagen. UBO doorgeven aan Vektis
(Geplaatst: 17-6, 17.50 uur)

Spoedmondzorg coronapatiënten naar reguliere praktijken

Het Coronacentrum Acute Mondzorg (CAM), dat de afgelopen maanden in 12 praktijken door heel Nederland patiënten met het coronavirus behandelde, sluit de deuren. Vanaf 1 juli moeten alle patiënten weer voor spoedeisende mondzorg bij de ‘gewone’ tandarts of orthodontist terecht kunnen.
(Geplaatst: 16-6, 11.30 uur)

Zorgkantoren geven voorschot "coronacompensatie" Wlz-mondzorg

Mondzorgaanbieders die zorg bieden die gefinancierd wordt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) kunnen vanaf nu een voorschot op een definitieve coronacompensatieregeling aanvragen bij de zorgkantoren.
(Geplaatst: 15-6, 10.10 uur)

Video: rekentool stap voor stap uitgelegd

Wil je de rekentool van de Mondzorgalliantie gebruiken om inzicht te krijgen in de werking van de continuïteitsbijdrage-regeling en het verband tussen die regeling en de rijksregelingen, zoals de NOW en de TOGS? Maar kom je er nog niet helemaal uit? Bekijk dan de speciale video waarin adviseur Richard Take van het Financieel Corona Loket van de KNMT je de regelingen uitlegt en stap voor stap laat zien hoe je de tool kunt gebruiken.
(Geplaatst: 12-6, 13.05 uur)

Tandheelkunde studeren in coronatijd: "Ik was net lekker bezig"

Colleges volgen vanuit huis, je scriptie schrijven zonder naar de universiteit te gaan, je stage moeten afbreken en geen patiënten behandelen… Ook studenten tandheelkunde ondervinden de gevolgen van de coronacrisis. Hoe beleven zij deze periode? Het NT ging op onderzoek uit.
(Geplaatst: 11-6, 11.10 uur)

Modelverklaring ‘geen CB’ voor zzp-tandartsen met Tozo

Sommige gemeenten vragen zzp-tandartsen die een Tozo-uitkering of –krediet aanvragen om bewijs dat ze geen continuïteitsbijdrage ontvangen. Om die tandartsen te helpen heeft de KNMT een modelverklaring gemaakt. Daarin geven praktijkhouders aan dat ze de zzp’er geen continuïteitsbijdrage kunnen geven omdat ze hetzij geen beroep doen op de regeling, hetzij omdat de continuïteit van de praktijk dan in gevaar komt. Meer informatie over Tozo en de modelverklaring
(Geplaatst: 10-6, 10.20 uur)

Korting op corona-hulpmiddelen voor jouw praktijk

Ben je op zoek naar praktische hulpmiddelen waarmee je jouw patiënten attendeert op de geldende coronamaatregelen? Kijk dan eens op de speciale ledenvoordeelpagina en bestel bijvoorbeeld een informatieve (animatie)video of handige houd-afstand-deurmat met korting bij een van onze partners.
(Geplaatst: 9-6, 09.40 uur)

Speciale RI&E-module: is jouw praktijk ‘corona-proof’?

Neemt jouw praktijk de juiste voorzorgsmaatregelen om de gezondheid en veiligheid van medewerkers, patiënten en bezoekers te garanderen tijdens de coronacrisis? Dat kun je nu toetsen in de speciale COVID-19-module in de RI&E-manager voor de mondzorg. Beantwoord de 8 vragen uit de module en je weet of je praktijk ‘corona-proof’ is.
(Geplaatst: 8-6, 17.15 uur)

Beeldbellen, iets voor jou? 

Zorg op afstand verlenen is door de coronacrisis ook in de mondzorg actueler dan ooit. Wil je er meer over weten? Volg dan dinsdag 9 juni van 19 - 20 uur het webinar over beeldbellen van KNMT-partner Pharmeon. Tandarts Anne-Gitte Hulshoff en mondhygiënist Marit Verschuuren vertellen over hun ervaringen met het geven van online consults via videobellen. Experts van Pharmeon geven daarnaast uitleg over het beeldbelprogramma WeSeeDo en beantwoorden jouw vragen. Het webinar is exclusief voor KNMT-leden. Meer informatie en aanmelden webinar beeldbellen
(Geplaatst: 8-6, 10.30 uur)

CB-afwijzing gehad vanwege ontbrekende UBO?

Een aantal leden geeft bij KNMT Ledenservice aan dat hun aanvraag voor een continuïteitsbijdrage is afgewezen omdat de zogenaamde UBO van de praktijk niet bekend is bij de zorgverzekeraar. Ervaar je dat probleem ook? Geef dan je UBO-gegevens door via Vektis. Veel praktijken hebben dat overigens dit voorjaar gedaan al nadat ze daarover zijn benaderd. Geef je je gegevens alsnog door aan Vektis, houd dan rekening met enkele dagen verwerkingstijd. Lees meer over de UBO-uitvraag bij tandartsen
(Geplaatst: 5-6, 16.45 uur)

Eerste uitbetalingen CB een feit

Van leden hoort de mondzorgalliantie dat een aantal tandartsen dat een continuïteitsbijdrage heeft aangevraagd inmiddels een eerste uitkering van een of meerdere zorgverzekeraars heeft ontvangen. Het lijkt erop dat ongeveer 1.600 tandartsen tot nu toe een beroep hebben gedaan op deze regeling van de zorgverzekeraars. Aanvragen van een continuïteitsbijdrage kan overigens nog tot en met 30 juni.
(Geplaatst: 4-6, 17.30 uur)

Coronavirus en de airco: hoe zit dat?

De warme lente en de zomer in aantocht leidt bij KNMT Ledenservice tot veel vragen over klimaatbeheersing en het gebruik van airconditioning in de mondzorgpraktijk. Veel praktijken vragen zich af: kun je de airco wel laten loeien in coronatijd?
(Geplaatst: 3-6, 14.10 uur)

'Corona-vragen' voor het bestuur? Je wordt teruggebeld

Leden die met bestuurders van de KNMT willen spreken over de aanpak van de coronacrisis door de vereniging worden daarover voortaan teruggebeld op moment dat voor hen gelegen komt. Dat betekent dat ze niet langer gebonden zijn aan het wekelijkse 'coronaspreekuur' van voorzitter Wolter Brands en vice-voorzitter en penningmeester Henk Donker. Dat spreekuur komt dan ook met ingang van woensdag 3 juni te vervallen. Wie vragen heeft voor een van de bestuurders kan voortaan terecht bij team Ledenservice. Zij noteren je vraag en vragen een van de bestuurders om je terug te bellen. Die doen dat graag, dus schroom niet om contact op te nemen.
(Geplaatst: 2-6, 10.00 uur)

Tozo 1 aanvragen kan tot 1 juni

Ondernemers van wie sinds 1 maart het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum is de gedaald, kunnen (in de meeste gemeenten) nog tot 1 juni een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Ze kunnen dan via hun woongemeente maximaal 3 maanden een uitkering krijgen van maximaal € 1.500,- per maand. De regeling is ook voor wie vanwege een liquiditeitsprobleem bedrijfskrediet nodig heeft. Na 1 juni gaat tot 1 oktober 'Tozo 2' gelden, met iets gewijzigde voorwaarden.
(Geplaatst: 29-5, 17.25 uur)

Aansluiting factoring alsnog mogelijk na aanvraag CB

Niet-gecontracteerde tandartsen kunnen zich ook na het aanvragen van een continuïteitsbijdrage nog aansluiten bij een servicebureau. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) meldt dit op haar website. Dit kan wenselijk zijn omdat praktijken die een beroep doen op de continuïteitsbijdrage-regeling facturen voor verzekerde zorg rechtstreeks en digitaal bij de zorgverzekeraar in moeten dienen. Een rekening rechtstreeks aan de patiënt sturen of direct laten betalen mag vanaf het moment van aanvragen van een continuïteitsbijdrage niet langer, ook niet voor behandelingen tijdens spoeddiensten (uitzonderingen daargelaten).
(Geplaatst: 29-5, 11.05 uur)

Rijksoverheid verlengt corona-noodpakket tot 1 oktober

De rijksoverheid velengt het noodpakket met financiële steun voor ondernemers die door de coronacrisis in nood verkeren tot 1 oktober. Daarnaast komt er een wijziging in de nieuwe regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten. Deze tegemoetkoming gaat van maximaal 20.000 euro naar maximaal 50.000 euro.
(Geplaatst: 28-5, 11.05 uur)

NOW aanvragen kan nog tot 5 juni

Tandartspraktijken die een beroep willen doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kunnen daarvoor tot en met vrijdag 5 juni een aanvraag bij het UWV indienen. Ze kunnen dan maximaal 90% van de loonkosten vergoed krijgen. Gebruikmaken van de regeling kan ook in combinatie met de continuïteitsbijdrage-regeling. De NOW-tegemoetkoming wordt toegekend als praktijken van maart tot en met mei minimaal 20% omzetverlies verwachten. Op basis van de aanvraag betaalt het UWV een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald. Achteraf wordt de tegemoetkoming definitief vastgesteld. Een eventueel ontvangen continuïteitsbijdrage wordt dan opgeteld bij de omzet en verlaagt zo het geleden omzetverlies. De overheid werkt overigens ook aan een 'NOW 2.0' voor de maanden juni tot en met september. Die kan momenteel nog niet worden aangevraagd.
(Geplaatst: 28-5, 10.35 uur)

Wachtkamerposter: 'Schone handen? Handen af van je mobiel'

De KNMT heeft op suggestie van een aantal leden een nieuwe wachtkamerposter gemaakt. Met die poster kun je patiënten erop wijzen dat ze na het wassen of desinfecteren van hun handen óók hun mobiel even links moeten laten liggen. Telefoons en tablets zijn immers een bron van micro-organismen en moeten daarom in de zak of in de tas blijven tijdens het wachten. De poster is te downloaden op de pagina met alle patiënteninformatie over het coronavirus.
(Geplaatst: 27-5, 17.50 uur)

‘Sommige gesprekken laten mij niet onberoerd’

In 'coronatijd' leven bij KNMT-leden veel inhoudelijke vragen die niet altijd door de afdeling Ledenservice kunnen worden beantwoord. Dus is een telefonisch spreekuur in het leven geroepen: op woensdagmiddag staan vice-voorzitter/penningmeester Henk Donker en voorzitter Wolter Brands leden te woord. Ook komende woensdag 27 mei zitten ze er weer klaar voor. Je kunt ze tussen 14.00 en 16.00 uur bellen via tel. 030 6076 305. Henk Donker vertelde aan het NT over zijn ervaringen met het 'coronaspreekuur'.
(Geplaatst: 26-5, 17.00 uur) 

Meerkosten door het coronavirus: compensatie op komst? 

Mondzorgpraktijken maken door de uitbraak van het coronavirus extra kosten voor de zorgverlening. Om ze daarvoor te compenseren is een regeling op komst die het mogelijk moet maken om deze meerkosten in rekening te brengen bij de zorgverzekeraar van de patiënt. Hoe staat het ervoor?
(Geplaatst: 26-5, 12.45 uur)

Tot aan continuïteitsbijdrage: wel of niet factureren?

Regelmatig vragen leden aan KNMT Ledenservice of het nog is toegestaan direct aan patiënten te factureren als de praktijk overweegt een continuïteitsbijdrage aan te vragen. Wie werkt met een factoringbedrijf zoals Infomedics of Anders kan via hen gewoon facturen blijven versturen, zowel vóór als na het aanvragen van de continuïteitsbijdrage. De servicebureaus dienen declaraties eerst in bij de zorgverzekeraar voordat ze eventueel een rekening voor het niet-verzekerde deel versturen naar patiënten. Wie zelf bij patiënten incasseert, moet inderdaad stoppen met direct factureren van verzekerde zorg aan de patiënt vanaf het moment van aanvragen van de continuïteitsbijdrage. Vanaf dan moet de praktijk verzekerde zorg bij de zorgverzekeraar declareren. Dit geldt ook voor behandelingen die zijn gedaan tijdens spoeddiensten. Dit verloopt via VECOZO.
(Geplaatst: 26-5, 11.30 uur; gecorrigeerd 28-05, 17.10 uur, aangevuld 29-05, 11.05 uur)

Analyse declaratievoorwaarden CB online

De Mondzorgalliantie heeft een analyse gemaakt van de voorwaarden die de grootste 10 zorgverzekeraars stellen aan het declareren van behandelingen voor zorgverleners die deelnemen aan de continuïteitsbijdrage-regeling.
(Geplaatst: 25-5, 18.00 uur)

Drukte bij Financieel Corona Loket

Het Financieel Corona Loket, dat leden helpt die vragen hebben over financiële zaken rondom de coronacrisis, heeft het momenteel extra druk. Er komen heel veel belletjes en berichten binnen over de continuïteitsbijdrage-regeling. Daardoor kan het wat langer dan normaal duren voor de adviseurs uw telefoontje kunnen aannemen of je e-mail beantwoorden. Wij vragen je begrip hiervoor.
(Geplaatst: 25-5, 18.00 uur) 

Werken op anderhalve meter. Hoe gaat dat er aan toe?

Tape op de vloeren, plastic schermen bij de balie, flesjes desinfectiemiddel in elke hoek, afgeplakte stoelen in de wachtkamer... De coronacrisis zorgt ervoor dat tandartspraktijken de nodige maatregelen moeten nemen. Hoe ziet zo’n anderhalvemeter-praktijk eruit en hoe vinden tandartsen het om in te werken? Het NT zocht het uit.
(Geplaatst: 25-5, 18.00 uur) 

Rijksoverheid komt met nieuw corona-noodpakket

De rijksoverheid komt per 1 juni met een aanvullend pakket met financiële steun voor ondernemers die door de coronacrisis in nood verkeren. Een aantal bestaande regelingen zoals de NOW en Tozo wordt aangepast en verlengd, en er komt een nieuwe regeling, de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL).

Noodpakket corona 2.0 van de rijksoverheid


(Geplaatst: 24-5, 17.30 uur)

Financieel Corona Loket: vrijdag bereikbaar per mail

Op Hemelvaartsdag donderdag 21 mei is de KNMT gesloten. Het Financieel Corona Loket is vrijdag 22 mei per mail bereikbaar voor vragen over coronagerelateerde financiële vragen. De andere KNMT-afdelingen staan je graag weer te woord vanaf maandag 25 mei om 8.30 uur.
(Geplaatst: 20-5, 21.30 uur)

De continuïteitsbijdrage in vijf vragen

KNMT-leden hebben veel vragen over de continuïteitsbijdrage-regeling (CB) van de zorgverzekeraars. We zetten de antwoorden op de vijf meest gestelde vragen over de CB op een rijtje.
(Geplaatst: 20-5, 17.45 uur)

Beeldbellen met patiënten: een uitkomst in tijden van corona?

Beeldbellen biedt de mogelijkheid om contact te hebben met een patiënt zonder fysieke aanwezigheid. Handig in tijden van corona, maar ook daarna. Het NT onderzocht wat er allemaal kan en interviewde een aantal mondzorgverleners over hun ervaringen. KNMT-leden die benieuwd zijn naar het voeren van online consults kunnen meedoen aan een gratis webinar over beeldbellen.
(Geplaatst: 20-5, 12.40 uur)

Pleidooi aan VWS: compenseer ook tandartsen in instellingen

Ook tandartsen die mondzorg bieden aan gehandicapten en mensen in verpleeghuizen kunnen niet zonder financiële steun de coronacrisis doorstaan, en daarom moet er voor hen een eigen compensatiebijdrage-regeling komen. Dat dringende beroep doen de KNMT en andere betrokken partijen op het ministerie van VWS.
(Geplaatst: 19-5, 16.45 uur)

Weer mondzorg in verpleeghuis en gehandicaptenzorg

De Leidraad Mondzorg Corona is recent uitgebreid met een addendum waarin voorwaarden staan voor het verlenen van mondzorg aan cliënten in verpleeghuizen en mensen binnen de instellingen voor gehandicaptenzorg. Alle informatie voor bij deze zorg betrokken tandartsen is nu bijeengebracht op een aparte pagina in het coronadossier op deze website.
(Geplaatst: 19-5, 16.30 uur)

Juridische analyse continuïteitsbijdrage-regeling

De mondzorgalliantie van KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT heeft in samenwerking met de advocaten van Eldermans|Geerts een analyse gemaakt van de voorwaarden waaronder mondzorgverleners een beroep kunnen doen op de continuïteitsbijdrage-regeling (CB) van de zorgverzekeraars. De CB-analyse (pdf; voor leden) bestaat uit twee delen: een beknopte toelichting op de berekeningssystematiek van de continuïteitsbijdrage én een juridische analyse van de belangrijkste bepalingen en de betekenis voor mondzorgaanbieders. Er is ook nog een aantal zaken niet helemaal duidelijk. Daarvoor heeft de alliantie een nadere duiding aan ZN gevraagd. De koepels leggen ook nog de laatste hand aan een handige rekentool die u kan helpen bij het berekenen van de te verwachten continuïteitsbijdrage, de NOW-regeling en de te verwachten correcties voor inhaalzorg. De alliantie analyseert momenteel tot slot ook nog een nieuw, 50-pagina’s tellend document met separate declaratievoorwaarden voor elke zorgverzekeraar. Alle informatie over de continuïteitsbijdrage vind je in het Financieel Corona Loket.
(Geplaatst: 18-5, 17.15 uur)

Veel vragen over continuïteitsbijdrage 

KNMT ledenservice krijgt veel vragen over de continuïteitsbijdrage en de aanvraag daarvan die vanaf vandaag mogelijk is. De informatiepagina over de continuïteitsbijdrage is geüpdate en biedt daarmee antwoord op veel vragen. Bijvoorbeeld over het advies om te wachten met declareren van verzekerde zorg, ook als je voor 18 mei wel al gedeclareerd hebt. Vind je geen antwoord op jouw vraag? Neem dan contact op met het Financieel Corona Loket van de KNMT, per e-mail of tel. 030 - 6076 335.
(Geplaatst: 18-5, 13.42 uur)

Nieuw Leidraad Mondzorg Corona beschikbaar

De Leidraad Mondzorg Corona (LMC) is geüpdate en sluit daardoor aan bij de laatste wetenschappelijke inzichten en het huidige beleid van de RIVM. Het addendum bij deze LMC maakt het mogelijk om mondzorg te bieden aan de patiëntengroepen die in een instelling wonen of personen die woonachtig zijn in een verpleeghuis. Bekijk alle aanpassingen van de LMC.
(Geplaatst: 15-5, 17.28 uur)

Aanvraag continuïteitsbijdrage vanaf maandag 18 mei

ZN heeft bekend gemaakt dat de mondzorg vanaf maandag 18 mei aanvragen voor de continuïteitsbijdrage kan indienen. Zodra de voorwaarden hiervoor bekend zijn, en wij weten wat dit betekent voor de mondzorg, zullen wij onze leden direct informeren. 
(Geplaatst: 14-5, 18.22 uur)

Stress voorkomen en je veerkracht behouden tijdens de coronacrisis

Zorgen over de financiële situatie van de praktijk, over je personeel en over je patiënten. Grote kans dat je er sinds de coronacrisis last van hebt. Veel mensen vinden het lastig om te gaan met verandering. Hoe kun je als tandarts het beste met stress en die verandering omgaan en hoe zorg je ervoor dat je je veerkracht behoudt? Tandarts en coach Sara Setodeh geeft 6 tips.
(Geplaatst: 13-5, 13.44 uur)

BHV in coronatijd: anders dan normaal

Ben je op de hoogte van de aangepaste richtlijn basale reanimatie van volwassenen? Zijn de vluchtwegen of looproutes in jouw praktijk nu anders en heeft dit bijvoorbeeld gevolgen voor je ontruimingsplan? Sta er even bij stil dat bedrijfshulpverlening (BHV) tijdens de corona-uitbraak anders is dan normaal. Lees de 5 aandachtspunten en bespreek ze in je team.
(Geplaatst: 12-5, 14.40 uur)

Gratis coaching en ondersteuning voor tandarts-ondernemers in coronatijd

Voor tandartsen die tijdens de coronacrisis behoefte hebben aan coaching of ondersteuning op het gebied van hun ondernemerschap zijn er momenteel verschillende opties, die (deels) gratis worden aangeboden. Je kunt gebruik maken van ondersteuningen via het ondernemersklankbord, het Financieel Corona Loket en VoorElkaar.
(Geplaatst: 12-5, 14.31 uur)

Let op: dien NOW-aanvraag in vóór 1 juni 2020

Praktijkhouders die loonkostensubsidie willen aanvragen voor de periode vanaf maart 2020 kunnen hun aanvraag hiervoor tot en met 31 mei indienen. De NOW-regeling biedt een loonkostensubsidie van ten hoogste 90% van de loonkosten, afhankelijk van de omzetderving in de subsidieperiode. Meer informatie over de NOW-regeling
(Geplaatst: 12-5, 08.09 uur)

Extra corona-overbruggingskrediet voor kleine bedrijven 

Voor kleine bedrijven met een relatief kleine financieringsbehoefte tussen de € 10.000 en € 50.000, maakt de overheid € 750 miljoen aan overbruggingskredieten mogelijk. Financiers verstrekken de zogenoemde Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC). Ook mondzorgverleners kunnen gebruik maken van de regeling, naar verwachting vanaf half mei.
(Geplaatst: 8-5, 15.50 uur)

Coronacrisis: wat zoek je precies?

Het zoekgedrag op KNMT.nl geeft een aardig inkijkje in de vragen waarop tandartsen hier antwoord zoeken gedurende de coronacrisis. We zetten de top 10 meestgezochte ‘corona-zoektermen’ op een rijtje – met links naar de gezochte informatie uiteraard.
(Geplaatst: 8-5, 09.00 uur)

Alleen vandaag nog vooruitbetaling continuïteitsbijdrage aanvragen

De regeling waarmee tandartsen een vooruitbetaling kunnen aanvragen op de continuïteitsbijdrage sluit vrijdag 8 mei om 23.59 uur. Dat meldt Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De regeling is bedoeld voor zorgaanbieders bij wie de financiële nood zo hoog is dat ze écht niet kunnen wachten op de continuïteitsbijdrage. Die laatste wordt vanaf 15 mei gefaseerd opengesteld en vanaf eind mei uitbetaald, zo belooft ZN.
(Geplaatst: 7-5, 09.55 uur)

Terugkijken: webinar over de Leidraad Mondzorg Corona

Op woensdag 6 mei verzorgde de Commissie Leidraad Mondzorg Corona een webinar over de richtlijn die zij heeft opgesteld voor mondzorgverleners om de reguliere mondzorg te kunnen hervatten. Tijdens het webinar gaf een aantal commissieleden toelichting op de totstandkoming van de Leidraad. Ze gingen onder meer in op de onderbouwing van de leidraad, triage volgens de leidraad en het gebruik van mondkapjes en andere persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook beantwoordden ze vragen van kijkers. Het webinar is nu terug te kijken.
(Geplaatst: 7-5, 08.20 uur)

Antwoord op de meest gestelde vragen over de continuïteitsbijdrage 

Team Ledenservice heeft veel vragen gekregen over de continuïteitsbijdrage nu er meer bekend geworden is over deze compensatieregeling van de zorgverzekeraars. Lees nu antwoorden op de meest gestelde vragen over de continuïteitsbijdrage.
(Geplaatst: 4-5, 13.50 uur)

Informatie continuïteitsbijdrage geactualiseerd

Team Ledenservice heeft de laatste informatie over de continuïteitsbijdrage geanalyseerd. Alle nu bekende informatie over de regeling van de zorgverzekeraars hebben we op een rijtje gezet in het Financieel Corona Loket (voor leden).
(Geplaatst: 4-5, 12.00 uur)

Meer details bekend over continuïteitsbijdrage-regeling

Zorgverzekeraars Nederland heeft meer details bekendgemaakt van haar continuïteitsbijdrage-regeling - maar nog niet alles. Zo is het percentage bekend van de bijdrage voor de mondzorg (81%) en ook de hoogte van de vergoeding voor “inhaalzorg”. Het wachten is nu nog op de voorwaarden van de betalingsovereenkomst die praktijkhouders moeten gaan afsluiten. De mondzorgalliantie gaat daarom verder in gesprek met ZN en het ministerie van VWS. Nu er meer zicht is op de continuïteitsbijdrage-regeling gaat de alliantie ook om te tafel met de Nederlandse Vereniging van Banken en de sectorspecialisten van de grote banken om met hen te spreken over de precaire situatie in de mondzorg.
(Geplaatst: 2-5, 21.10 uur)

Infomedics biedt overzicht facturen per zorgverzekeraar 2019

Infomedics heeft voor haar klanten de via de factoringmaatschappij vergoede zorg per zorgverzekeraar in 2019 op een rij gezet. Klanten van het bedrijf kunnen het overzicht online inzien en downloaden in het 'Inzicht'-portaal. Op het moment dat er meer details over de continuïteitsbijdrage-regeling bekend zijn, kunnen de overzichten praktijken helpen een inschatting te maken van de financiële steun die ze tegemoet kunnen zien van de zorgverzekeraars.
(Geplaatst: 1-5, 15.30 uur)

Beschikbaarheid persoonlijke beschermingsmiddelen

KNMT Ledenservice krijgt regelmatig vragen over de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes, gezichtsschermen en desinfectant. Navraag door de KNMT leert dat de voorraden bij de dentale depots variëren: de ene keer zijn er tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), de andere keer niet. Dit is afhankelijk van de aanvoer en van de ordergroottes. De depots zien dat er gemiddeld genomen grotere orders worden gedaan. Veel depots stellen een maximum aan het per keer te bestellen aantallen persoonlijke beschermingsmiddelen om zo veel mogelijk klanten te kunnen bedienen. Houd de websites van de leveranciers in de gaten voor de actuele stand van zaken. Zorginstellingen en zorgprofessionals kunnen persoonlijke beschermingsmiddelen tegen het coronavirus aanvragen bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Zo ook de reguliere mondzorg. Voor vragen over aansluiting of bestellingen, kunt u contact opnemen met met Mediq (088-8889404). U kunt ook gebruikmaken van Hulptroepen.nu, een initiatief ten behoeve van kleinere zorgverleners. 
(Geplaatst: 1-5, 13.25 uur)

Voorwaarden continuïteitsbijdrage-regeling op komst

Naar verwachting maakt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) op korte termijn meer details bekend van haar continuïteitsbijdrage-regeling. Zodra die er zijn, informeert de mondzorgalliantie haar achterban daarover. Voordat u vervolgens verdere actie onderneemt, raden wij u aan de inhoudelijke en juridische beoordeling af te wachten die de gezamenlijke mondzorgkoepels snel na de bekendmaking van de details van de regeling zal maken. Daarna kunt u een zorgvuldige afweging maken bij het aanvragen van de continuïteitsbijdrage.
(Geplaatst: 1-5, 12.35 uur)

Eenduidiger testbeleid; mondzorg nu expliciet benoemd

Sinds dinsdag 28 april hanteert het RIVM nog maar één testbeleid voor alle zorgmedewerkers buiten ziekenhuis. Ook de mondzorg staat nu expliciet vermeld in de richtlijn als een van de zorgsectoren die onder dat testbeleid vallen. 
(Geplaatst: 30-04, 17.40 uur)

Nederland doet mee aan #mijnhartvoordezorg

Bijna in elke straat kom je ze tegen: t-shirts voor de ramen waarmee Nederlanders alle mensen die in de zorg werken een hart onder de riem steken. De ene keer gaat het om 'echte' shirts, de andere keer om papieren knutselwerkjes van kinderen - maar in alle gevallen wordt duidelijk dat Nederland aan de werkers in de zorg denkt. In een speciale video is nu een overzicht te zien van wat de actie #mijnhartvoordezorg, een gezamenlijk initiatief van KNMG, KNGF, KNMT, KNMP en KNOV, zoal heeft losgemaakt.
(Geplaatst: 29-4, 13.50 uur) 

Extra nieuwe belastingmaatregelen vanwege de coronacrisis

Het kabinet treft zes nieuwe belastingmaatregelen om met name ondernemers, waaronder zzp’ers in deze lastige tijden te ondersteunen. De maatregelen zijn erop gericht ondernemers meer financiële ruimte te geven, bovenop de belastingmaatregelen die al zijn genomen. Zo kunnen ondernemers die minder omzet maken straks tijdelijk van een lager loon uitgaan. Bedrijven die vennootschapsbelastingplichtig zijn, kunnen verliezen van dit jaar alvast eerder ‘verrekenen’ met de winst over 2019, waardoor nu meer geld bij de bedrijven blijft. Zzp’ers houden recht op de zelfstandigenaftrek nu ze minder werk hebben.
(Geplaatst: 28 april 2020, 09.50 uur)

Positief getest op het coronavirus? Geef het door

Zorgmedewerkers met milde klachten kunnen zich nu laten testen op het coronavirus. Is iemand in jouw praktijk positief getest op COVID-19? Meld het Ledenservice (per e-mail; zet in het onderwerp: 'positief getest'; anoniem melden kan; vermeld alsjeblieft wel de functie van de positief geteste persoon). Deze meldingen worden ter voorbereiding op het meldpunt Mondzorg Corona verzameld, waarmee de mondzorgalliantie beoogt de capaciteit van mondzorgverleners gedurende de COVID-19-crisis te monitoren.
(Geplaatst: 24-4, 18.55 uur)

Mondzorgalliantie vraagt duidelijkheid aan kinderopvang

KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT vragen in een brief aan de Brancheorganisatie Kinderopvang of die haar achterban duidelijk wil maken dat mondzorgverleners een beroep kunnen doen op noodopvang
(Geplaatst: 24-4, 15.55 uur)

Herziening WW-premie bij meer dan 30% overwerk opgeschort 

Het kabinet heeft toegezegd dat de lage WW-premie (2,94%) voor vaste contracten met een vaste arbeidsomvang in het kalenderjaar 2020 niet met terugwerkende kracht wordt herzien naar de hoge WW-premie (7,94%), indien parttimers 30% meer dan hun contracturen werken. Deze opschorting voorkomt dat tandarts-praktijkhouders worden geconfronteerd met het betalen van 5% meer WW-premie bij (forse) extra inzet van het personeel.
(Geplaatst: 24-4, 11.50 uur) 

Patiënten informeren: gebruik de speciale materialen

Wil je patiënten in je praktijk informeren over de maatregelen die je neemt vanwege het coronavirus, dan kun je gebruik maken van verschillende materialen van de mondzorgalliantie. Zo zijn er een poster voor de buitendeur, een wachtkamerposter, een video en beeldmateriaal voor tv-schermen in de wachtkamer. Bekijk de materialen
(Geplaatst: 24-4, 10.10 uur)

Vanaf nu voorschot mogelijk op continuïteitsbijdrage voor alle praktijkhouders

Vanaf begin mei kunnen praktijkhoudende tandartsen en tandartsspecialisten een beroep doen op de continuiteitsbijdrage-regeling van de zorgverzekeraars. Die regeling compenseert praktijken voor kosten die samenhangen met de verzekerde zorg tussen 1 maart en 30 juni 2020. Gecontracteerde tandartsen kunnen sinds donderdag 16 april via VECOZO een vooruitbetaling aanvragen bij die zorgverzekeraars waarmee zij een contract hebben. Tandartsen die geen contract met een zorgverzekeraar hebben kunnen dat doen vanaf vrijdag 24 april. De administratieve verwerking daarvan is complex en tijdrovend. Daarom vraagt VECOZO zorgaanbieders met klem om alleen een vooruitbetaling aan te vragen als dat echt niet anders kan. Alleen op die manier krijgen de zorgaanbieders die het echt nodig hebben op tijd hun vooruitbetaling. 
(Geplaatst: 24-4, 09.40 uur)

IGJ positief over komst Leidraad Mondzorg Corona

De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd roept tandartsen en mondhygiënisten op de Leidraad Mondzorg Corona goed na te leven als ze de reguliere mondzorg hervatten. De inspectie meldt op haar website positief te zijn over de komst van de nieuwe leidraad met maatregelen tijdens corona. Ze geeft aan het belangrijk te vinden dat voorlopig de meest noodzakelijke mondzorg wordt opgepakt. Daarna kan er ruimte komen voor uitbreiding van de reguliere zorg. Ook het RIVM, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS steunen de Leidraad overigens.
(Geplaatst: 24-4, 09.00 uur)  

Highlights webinar 'Samen professioneel omgaan met corona'

KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT organiseerden 18 april een webinar waarin zij toelichting gaven op de processen die achter de schermen nodig zijn om de mondzorg door deze vreemde tijd te loodsen. Ook konden de bijna vierduizend kijkers vragen stellen. Gemist of de belangrijkste punten nog eens terugkijken? We hebben de highlights op een rij gezet (duur: 14.33 min.).
(Geplaatst: 23-, 13.20 uur)

Dossier coronavirus nu ‘Leidraad-proof’

De informatie over het coronavirus op deze website is nu aangepast naar aanleiding van de Leidraad Mondzorg Corona. Onder andere de pagina’s over de werkwijze in de mondzorg, bescherming en richtlijnen en doorverwijzen naar CAM-tandartsen zijn weer up-to-date en in lijn met de leidraad. Van de leidraad zelf is een versie gepubliceerd met ‘werkende’ links. Van het document met suggesties voor patiënteninformatie is nu een Word-versie beschikbaar, waardoor je er gemakkelijker mee kunt werken. Alle informatie vind je in het dossier coronavirus op www.knmt.nl/coronavirus.
(Geplaatst: 22-4, 18.15 uur)

Aanvraag TOGS vanaf nu mogelijk

Tandartsen, tandartsspecialisten en andere zorgverleners die daarvoor in aanmerking kunnen vanaf nu een aanvraag indienen voor de regeling Tegemoetkoming Overbrugging Getroffen Sectoren (TOGS). De TOGS is een eenmalige, belastingvrije gift van € 4.000,- die bedoeld als een tegemoetkoming in de vaste kosten (niet zijnde personeelskosten) van ondernemingen. 
(Geplaatst: 22-4, 09.55 uur)

Mondzorgverleners kunnen reguliere zorg hervatten

Mondzorgpraktijken kunnen met ingang van woensdag 22 april de reguliere zorg op verantwoorde en gepaste wijze hervatten, met behulp van de Leidraad Mondzorg Corona.
(Geplaatst: 21 april, 22.00 uur)

Update testen op coronavirus voor mondzorgverleners

De KNMT krijgt signalen van leden dat het ze niet lukt zichzelf of collega's te laten testen op het coronavirus ondanks dat ze klachten hebben. Momenteel kan elke zorgmedewerker met symptomen van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) die directe zorg aan patiënten verleent (werkzaamheden binnen 1,5 meter) getest worden. Een verwijzing naar de GGD om te testen krijg je via de bedrijfsarts. Is er geen bedrijfsarts dan kun je ook contact opnemen met de regionale GGD. Voldoe je aan de voorwaarden maar lukt het niet om getest te worden? Meld het Ledenservice (per e-mail; zet in het onderwerp: 'coronatest') de KNMT bundelt de signalen en geeft deze door bij een landelijk meldpunt. 
(Geplaatst: 21 april, 12.00 uur)

Webinar met de 4 voorzitters mondzorgkoepels terugkijken

In de afgelopen weken hebben de vier mondzorgkoepels de krachten gebundeld om de gehele mondzorg zo goed mogelijk door de coronacrisis heen te leiden. KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT hielden zaterdag 18 april het webinar 'Samen professioneel omgaan met corona'. Daarin gaven de voorzitters van de vier beroepsverenigingen toelichting op de processen die achter de schermen nodig zijn om de mondzorg door deze vreemde tijd te loodsen en beantwoordden ze vragen van leden. Webinar terugkijken
(Geplaatst: 18-4, 18.10 uur)

Nieuw testbeleid: zorgmedewerkers met milde klachten, laat je testen

Het landelijke testbeleid op COVID-19 is aangepast. De IGJ roept zorgmedewerkers met klachten op zich te laten testen; de GGD's heten ze van harte welkom.
(Geplaatst: 17 april, 18.15 uur)

Stand van zaken hervatting reguliere werkzaamheden

De mondzorgkoepels KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT volgen een gezamenlijke koers om op gepaste en verantwoorde wijze de reguliere werkzaamheden te hervatten. Bekijk de stand van zaken
(Geplaatst: 16-4, 19.55 uur)

Leidraad Mondzorg Corona opgeleverd

De Leidraad Mondzorg Corona is gereed. De leidraad biedt eenduidige adviezen rondom infectiepreventie gedurende de coronacrisis. Ze is ontwikkeld door een speciaal daarvoor door de mondzorgkoepels ingestelde commissie. Naar de Leidraad Mondzorg Corona 
(Geplaatst: 16-4, 9.45 uur)

Aanvraag TOGS: pas verwacht vanaf woensdag 22 april

De openstelling van de regeling Tegemoetkoming Overbrugging Getroffen Sectoren (TOGS) is vertraagd. Naar verwachting vanaf woensdag 22 april kunnen tandartsen, tandartsspecialisten en andere zorgverleners die daarvoor in aanmerking komen er een aanvraag voor indienen. Dat meldt de uitvoerende instantie RVO sinds woensdagmiddag op haar website. De TOGS is een eenmalige, belastingvrije gift van € 4.000,- die bedoeld als een tegemoetkoming in de vaste kosten (niet zijnde personeelskosten) van ondernemingen. De KNMT heeft bij de RVO haar beklag gedaan over het uitstel. 
(Geplaatst: 15-4, 15.30 uur)

Afspraken met Duitsland over 'coronacompensatie'

Nederland en Duitsland hebben afspraken gemaakt over toepassing van het belastingverdrag bij grensoverschrijdende werkzaamheden en coronamaatregelen, zo meldt de website Taxlive.
(Geplaatst: 15-4, 10.05 uur)

Pas op voor phishingmails en ransomware

Ook tandartsen hebben phishingmails ontvangen die afkomstig zouden zijn van de ‘Inspectie SZW'. Het zou gaan om 'een officiële kennisgeving met betrekking tot een mogelijk onderzoek'. Trap er niet in, en ook niet in de verschillende phishing- en ransomware-campagnes die specifiek inspelen op de angst rond het coronavirus. Tips: laat het coronavirus je online veiligheid niet aantasten
(Geplaatst: 10-4, 13.30 uur)

Advies koepels verlengd: tot 20 april alleen spoedzorg niet-coronapatiënten

De gezamenlijke mondzorgkoepels roepen tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici op om vooralsnog tot maandag 20 april alleen spoedzorg en semi-spoedzorg te bieden aan patiënten die niet besmet zijn met het coronavirus, en de reguliere zorgverlening tot die tijd te blijven staken. Ze geven dit advies in afwachting van het advies van de Commissie Leidraad Mondzorg Corona. Volgende week zullen wij u informeren over de periode na 20 april en het advies van de commissie.
(Geplaatst: 9-4, 18.40 uur)

Eerste meldingen uitbetalingen financiële noodmaatregelen

KNMT-leden melden aan Ledenservice dat ze inmiddels financiële steun hebben ontvangen. Het gaat daarbij om uitkeringen op basis van de regeling Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW; uitgevoerd door het UWV) en de regeling Tegemoetkoming Overbrugging Zelfstandige Ondernemers (TOZO; uitgevoerd door de gemeentes).
(Geplaatst: 9-4, 17.05 uur)

Vraag en antwoord over je verzuimverzekering

Veel leden hebben vragen over hun verzuimverzekering tijdens de coronacrisis, meestal de KNMT Verzuimcombinatie. De Amersfoortse, die deze verzekering uitvoert, beantwoordt op haar website veel vragen over de dekking. Ook heeft ze de KNMT aangegeven dat ze coulant omgaat met leden die momenteel in betalingsproblemen zitten.
(Geplaatst: 9-4, 11.50 uur)

Herregistratie tandarts-specialisten opgeschort

Alle orthodontisten en kaakchirurgen behouden dit jaar hun registratie in de registers van de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) van de KNMT. Daarnaast krijgen tandartsspecialisten die zich vanaf 1 maart 2020 moeten herregistreren, een tegemoetkoming in de registratie-eisen van 10%. Deze regeling ontlast tandartsspecialisten tijdens de coronacrisis. Wie zich zonder uitstel wil herregistreren kan dat blijven doen. 
(Geplaatst: 9-4, 11.20 uur)

Nieuw voor KNMT-leden: Financieel Corona Loket

Om haar leden te helpen bij alle financiële zaken rondom de coronacrisis heeft de KNMT een speciaal Financieel Corona Loket (FCL) in het leven geroepen. In het FCL vindt u steeds de laatste stand van zaken rondom alle regelingen: www.knmt.nl/loket. U kunt ook persoonlijk advies krijgen per mail of telefonisch, via tel. 030 6076 335. Het loket is open van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 uur - 17.00 uur.
(Geplaatst: 09-04, 9.55 uur) 

Triageschema spoedgevallen aangepast

Het triageschema, dat mondzorgverleners helpt bij de afweging om spoedbehandelingen wel of niet in de eigen praktijk uit te voeren (pdf), is aangepast. Het schema sluit nu aan bij de laatste inzichten om ook bij luchtwegklachten zónder koorts niet zelf te behandelen. Alle informatie over spoedbehandelingen tijdens de corona-uitbraak vind je op knmt.nl/spoed.
(Geplaatst: 08-04, 16.21 uur)

Financiële compensatie coronacrisis: zo staat het ervoor

De laatste dagen zijn er veel ontwikkelingen rondom financiële compensatiemaatregelen voor de mondzorg. We hebben op een rijtje gezet wat we nu weten.
(Geplaatst: 8-4, 12.20 uur)

Spoed en semi-spoed eenduidig gedefinieerd

KNMT en ANT hebben eenduidig gedefinieerd wat onder spoedeisende mondzorg en semi-spoedeisende mondzorg valt, zodat voor alle tandartsen duidelijk is welke behandelingen er nu uitgevoerd kunnen worden.
(Geplaatst: 6-4, 17.09 uur)

Technische en juridische analyse brief ZN

De brief van ZN roept veel vragen op bij leden. Wij zijn bezig met de technische en juridische analyse van de brief, en in het bijzonder de voorwaarden. 
(Geplaatst: 6-4, 13.33 uur)

Bijlage brief ZN: overzicht voorwaarden regeling vooruitbetaling 

In de brief van ZN wordt verwezen naar deze bijlage Overzicht voorwaarden regeling vooruitbetaling.
(Geplaatst: 6-4, 11.24 uur)

Update: brief ZN over ondersteuning zorgaanbieders

Zorgverzekeraars Nederland heeft zojuist in een brief aan branche- en beroepsverenigingen duidelijkheid verschaft over de ondersteuning van zorgaanbieders als gevolg van het coronavirus.
(Geplaatst: 5-4, 19.30 uur)

Noodoproep mondzorg in Hart van Nederland

Zaterdagavond deden KNMT-voorzitter Wolter Brands en ANT-voorzitter Jan Willem Vaartjes in een gezamenlijk item bij Hart van Nederland een noodoproep, ook namens NVM en ONT. Bekijk het item: ‘Mondzorg op instorten door corona’
(Geplaatst: 5-4, 11.30 uur)

Advies koepels: tot en met 13 april alleen spoedzorg niet-coronapatiënten 

De gezamenlijke mondzorgkoepels roepen tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici op om vooralsnog  tot en met Pasen (maandag 13 april) alleen spoedeisende hulp te bieden aan patiënten die niet besmet zijn met het coronavirus, en de reguliere zorgverlening tot die tijd te blijven staken. Zie voor de achtergrond van het advies ook: ‘Overheid laat mondzorg in onacceptabele onzekerheid’ (pdf)
(Geplaatst: 4-4, 13.40 uur)

Veelgestelde vragen geactualiseerd

Het overzicht van antwoorden op de meest gestelde vragen van mondzorgverleners over de coronacrisis is geactualiseerd.
(Geplaatst: 4-4, 13.40 uur)

Commissie Leidraad Mondzorg Corona van start

De beroepsorganisaties KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT hebben onlangs de Commissie Leidraad Mondzorg Corona ingesteld die de beroepsgroep op korte termijn zal voorzien van eenduidige adviezen rondom infectiepreventie gedurende de coronacrisis.
(Geplaatst: 4-4, 11.00 uur)

Update VWS: stand van zaken noodmaatregelen mondzorg

Naar de update van 3 april over de ontstane situatie in de mondzorg (alleen voor leden).
(Geplaatst: 3-4, 18.18 uur)

Ledenbericht namens alle koepels

Als vervolg op de berichtgeving van gisteravond en vanochtend over de voortgang van de gesprekken over de financiële compensatie informeren we jullie over over de ontstane situatie: Ledenbericht namens alle koepels.
(Geplaatst: 3-4, 14.30 uur)

NTVT-webinar over spoedzorg coronapatiënten

Vrijdag 3 april organiseerde het NTVT een webinar over hoe je optimaal en verantwoord zorg kunt dragen voor patiënten die besmet zijn met het coronavirus: webinar terugkijken.
(Geactualiseerd: 3-4, 18.18 uur)

Overheid laat mondzorg in onacceptabele onzekerheid

Vandaag hebben ANT, NVM-mondhygiënisten, ONT en KNMT gezamenlijk een noodoproep gedaan inzake het acute gevaar waarin de mondzorg verkeert. De overheid laat de mondzorg in onacceptabele onzekerheid. Er zijn duidelijke beloften gedaan en nu is het moment om deze te concretiseren. Wij willen uiterlijk vrijdag 3 april helderheid van de overheid.
(Geplaatst: 2-4, 22.29 uur)

Update: Financiële maatregelen voor ondernemers in de mondzorg

De informatie over financiële maatregelen die overheden, zorgverzekeraars en financiële instellingen nemen om door de corona-uitbraak getroffen ondernemers tegemoet te komen is geactualiseerd.

Maatregelen voor praktijkhouders (voor leden)
Maatregelen voor zzp'ers (voor leden)

(Geplaatst: 2-4, 16.00 uur)

KRT stelt herregistratie uit

Vanwege de corona-uitbraak stelt het KRT de herregistratieverplichting in het kwaliteitsregister tot nader order uit. Herregistratie aanvragen is nu niet nodig en er worden geen registraties doorgehaald. Als de eis weer wordt ingevoerd, zullen KRT-leden een redelijke termijn krijgen om eraan te voldoen. 
(Geplaatst: 2-4, 11.55 uur)

Zorg goed voor jezelf, zorg goed voor elkaar

Hoe zorg je ervoor dat je onder deze moeilijke werkomstandigheden als zorgprofessional goed voor elkaar én jezelf blijft zorgen? De Federatie Medisch Specialisten verzamelt tips en trics voor zorgverleners om juist nu fysiek en mentaal gezond te blijven
(Geplaatst: 2-4, 11.55 uur)

Mondzorgkoepels pleiten samen voor noodpakket mondzorg

Donderdag 2 april zullen alle mondzorgkoepels (ANT, NVM-mondhygiënisten, ONT en KNMT) in een overleg met VWS, NZa en ZN gezamenlijk pleiten voor een noodpakket met specifieke steunmaatregelen voor de mondzorg.
(Geplaatst: 1-4, 21.40 uur)

Vragen over testen mondzorgverleners op coronavirus

De rijksoverheid heeft aangekondigd dat zorgverleners buiten het ziekenhuis binnenkort eerder in aanmerking komen voor preventief testen op het coronavirus. Dat wordt mogelijk vanwege de uitbreiding van de testcapaciteit. Veel tandartsen vragen zich af op deze verruiming ook voor de mondzorg geldt. Zodra er meer bekend is of en wanneer tandartsen hiervoor in aanmerking komen, melden we dat op deze pagina.
(Geplaatst: 1-4, 15.05 uur)

NZa verruimt regels voor zorg op afstand

De NZa heeft de regels verruimd voor het leveren van zorg op afstand. Dat geldt ook voor de mondzorg, ook al zijn de mogelijkheden daar beperkt.
(Geplaatst: 27-3, 13.45 uur)

Webinar terugkijken: spoedzorg

Het NTVT verzorgde vrijdag 27 maart het webinar: 'Spoedbehandeling in bijzondere tijden'
(Geplaatst: 27-3, 13.45 uur)

Nieuw platform vacatures zorg COVID-19

De VvAA heeft een online platform gelanceerd dat aanbod van beschikbare zorgverleners en zorgorganisaties tijdens de crisis rond COVID-19 bij elkaar wil brengen: de ZorgCompetentieBank. Daarbij vormen niet functies, maar de competenties van de zorgverleners het uitgangspunt.
(Geplaatst: 26-3, 15.00 uur)

Werkinstructie voor spoedzorg in de algemene praktijk beschikbaar

De KNMT heeft een werkinstructie ontwikkeld die mondzorgverleners kunnen gebruiken bij spoedbehandelingen van niet-besmette patiënten in de reguliere praktijk. Deze werkinstructie is ook toegevoegd aan knmt.nl/spoed.
(Geplaatst: 26-3, 10.59 uur)

Belastingdienst: doe aangifte loonheffingen

De Belastingdienst roept werkgevers op hun aangifte loonheffingen op tijd te versturen. Dan kan het UWV de gegevens uit de aangiftes loonheffingen gebruiken voor de uitvoering van de Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)-regeling.
(Geplaatst: 26-3, 10.45 uur)

Blog aangepast: naslag op nieuwe pagina

Vanaf nu vind je op deze pagina nog steeds alle actuele updates maar niet meer alle naslaginformatie. Die informatie, bijvoorbeeld over spoedzorg, bescherming en richtlijnen en financiële maatregelen vind je vanaf nu op www.knmt.nl/coronavirus
(Geplaatst: 25-3, 17.20 uur)

Dit zijn de 12 meest gestelde vragen aan Ledenservice

Het coronavirus heeft een enorme impact op de mondzorg en team Ledenservice van de KNMT krijgt dan ook heel veel vragen momenteel. Dit zijn de 12 meest gestelde vragen, met antwoorden
(Geplaatst: 25-3, 16.00 uur)

Spoedzorg tijdens corona-uitbraak

Tandartsen houden, ondanks dat reguliere behandelingen sinds 16 maart worden gestaakt, de zorgplicht over hun patiënten. Hoe je deze zorg organiseert en welke patiënten je wel en niet mag behandelen in jouw praktijk staat overzichtelijk in een triageschema (pdf). Coronapatiënten die zeer acute tandheelkundige spoedzorg nodig hebben, kunnen door hun tandarts worden doorverwezen naar het Coronacentrum Acute Mondzorg (CAM).

Meer informatie over spoedzorg tijdens corona-uitbraak

(Geplaatst: 25-3, 9.00 uur)

Verzoek: alleen bellen met Ledenservice in dringende gevallen

Heb je vragen dan helpt team Ledenservice van de KNMT je graag. Maar vanwege de extreme drukte momenteel vragen we je vriendelijk:

 • Check de nieuwste informatie op deze pagina
 • En bekijk het overzicht van álle FAQ
 • Stel je vragen liefst via e-mail
 • of Whatsapp via tel. 030 - 60 76 203
 • en bel alleen in dringende gevallen: tel. 030 - 60 76 380

Op die manier kunnen we zo snel mogelijk zo veel mogelijk leden helpen.

(Geplaatst: 24-3)

KNMT gelast cursussen en bijeenkomsten af

De rijksoverheid heeft tot 1 juni alle bijeenkomsten in Nederland verboden. Dat betekent dat ook de bijeenkomsten van de KNMT (zoals de Algemene Vergadering) en de cursussen van de KNMT Academy tot die datum geschrapt worden. De KNMT Academy onderzoekt mogelijkheden om met een online aanbod te komen.
(Geplaatst: 24-3)

Oproep aan EU: steun voor tandartsen

De Europese koepelorganisatie van tandartsen CED roept de Europese Commissie op om de gevolgen op lange termijn voor Europese tandartsen door de coronacrisis, te helpen verzachten. Dit moet voorkomen dat de toegang tot de mondzorg gevaar gaat lopen.
(Geplaatst: 24-3)

Ontvang iedere dag het laatste coronanieuws in je mailbox

Ben je lid van de KNMT en wil je iedere dag het laatste coronanieuws in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de mailing Dagnieuws.
(Geplaatst: 23-3)

Ook compensatie loonkosten bij vrijwillige sluiting praktijk

Het ministerie van Economische Zaken heeft vandaag laten weten dat de NOW-regeling (werktijdverkorting) ook geldt bij vrijwillige sluiting van de praktijk als gevolg van het coronavirus.
(Geplaatst: 22-3)

Vlaamse richtlijn (nog) niet van toepassing op Nederlandse situatie

Veel leden wijzen de KNMT op de Vlaamse richtlijn rondom behandelen tijdens de coronacrisis. Die schrijft in meer detail voor hoe er gehandeld mag worden. Ze vragen zich af of het hier geldende advies niet moet worden aangescherpt. Dat is vooralsnog niet het geval. Met het advies van zondag 16 maart gelden er al beperkingen in de Nederlandse situatie. Het advies houdt namelijk in alleen spoedklachten te behandelen met reguliere beschermingsmiddelen als ingeschat wordt dat de patiënt niet besmettelijk is. Vanaf nu alle behandelingen uitvoeren met extra beschermingsmiddelen is door de grote tekorten niet mogelijk. Nieuwe voorraden moeten, als ze er zijn, ook verdeeld worden over de hele zorgsector.
(Geplaatst: 20-3)

Oproep aan Nederland: hang wit shirt met hart voor het raam

Om alle mensen in de zorg te steunen, roepen de KNMG, KNGF, KNMT, KNMP en KNOV gezamenlijk Nederlanders op een wit shirt met een hart achter de ramen te hangen. Een symbolische witte zorgjas met een groot rood hart dat voor hen klopt en laat zien dat we aan hen denken. De oproep aan Nederland wordt gedaan in een bijzondere film
(Geplaatst: 20-3)

Toelichting op financiële maatregelen overheid

Team Ledenservice krijgt veel vragen over de financiële maatregelen die het kabinet neemt vanwege de coronacrisis.
(Geplaatst: 18-3)

VWS steunt advies KNMT, ANT, NVM en ONT

Het ministerie van VWS heeft dinsdagmiddag laten weten dat men het advies van de KNMT ondersteunt om de reguliere zorgverlening te staken en in de eigen praktijk nog uitsluitend spoedzorg te verlenen aan niet-coronapatiënten.

Lees ook de brief VWS inzake steun opschorten niet-spoedeisende mondzorg (pdf)

(Geplaatst: 17-3)

Gezocht: beademingsapparatuur

Het ministerie van VWS is dringend op zoek naar beademingsapparatuur. Kan jouw praktijk deze apparatuur tijdelijk ter beschikking stellen? Mail dan alsjeblieft naar: coronabeschermingsmiddelen@minvws.nl.
(Geplaatst: 13-3)

Samenwerking in de mondzorg

De mondzorgkoepels KNMT, ANT, NVM en ONT hebben de krachten gebundeld rondom het coronavirus. Er is zonodig dagelijks onderling contact, minstens wekelijks overleg en de informatievoorziening wordt op elkaar afgestemd. De KNMT vertegenwoordigt de mondzorg bij landelijke spoedoverleggen bij het ministerie en zorgt voor centrale informatievoorziening via deze pagina www.knmt.nl/corona.   

Bescherming en richtlijnen

Informatie over bescherming en richtlijnen

  Vraag en antwoord coronavirus

  Bekijk de antwoorden op veel gestelde vragen

  Informatie voor patiënten

  Heb je binnenkort een afspraak bij de tandarts? Op Allesoverhetgebit.nl lees je het laatste nieuws over een tandartsbezoek en het coronavirus.

  Handige links en downloads

  Handige links en downloads

  Disclaimer

  De KNMT houdt je dagelijks op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het coronavirus. De KNMT besteedt veel aandacht aan de betrouwbaarheid en actualiteit van deze informatie. De ontwikkelingen gaan op dit moment soms sneller dan de KNMT kan vertalen naar de gevolgen voor jou en je team. De KNMT spant zich uiteraard in de website zo actueel als mogelijk te houden.

  coronavirus
  infectiepreventie

  Advertorial

  Word nu lid van de KNMT!

  Klik hier