facebook

Uitstel voor termijn jaarverantwoording Wtza verleend

Karel Gosselink
2 minuten
Image
administratie-wtza
Zorgaanbieders die in aanmerking komen voor uitstel van de jaarverantwoordingsplicht, mogen er in de praktijk van uitgaan dat dit uitstel wordt verleend. Dit hebben het ministerie van VWS en Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) laten weten.

Minister Helder voornemens om termijn voor jaarverantwoording te verruimen

Begin november heeft minister Helder voor Langdurige Zorg en Sport in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd voornemens te zijn om de openbaarheidstermijnen voor de jaarverantwoording Wtza tijdelijk te verruimen voor bestaande zorgaanbieders voor de boekjaren 2022 en 2023. 

Zorgaanbieders mogen in de praktijk uitgaan van de voorgenomen verruiming

De verruiming van de termijnen is momenteel nog een voornemen, aangezien de wetgeving hiervoor nog behandeld moet worden. Vooruitlopend hierop laten het ministerie van VWS en de NZa weten dat  zorgaanbieders die in aanmerking komen voor de verruiming, in de praktijk al wel mogen uitgaan van de voorgenomen verruiming.

Alleen bestaande zorgaanbieders krijgen uitstel voor aanleveren jaarverantwoording

Alleen bestaande zorgaanbieders krijgen uitstel voor het aanleveren van hun jaarverantwoording Wtza. Onder bestaande zorgaanbieders worden zorgaanbieders verstaan die vóór 1 januari 2022 zijn gestart met hun onderneming. Voor hen geldt dat ze de jaarverantwoording over boekjaar 2022 uiterlijk 31 december 2023 dienen openbaar te maken in plaats van uiterlijk 1 juni 2023. Over boekjaar 2023 geldt een uitstel tot uiterlijk 1 oktober 2024 in plaats van 1 juni 2024.

Geen uitstel voor zorgaanbieders die na 1 januari 2022 gestart

Voor zorgaanbieders die na 1 januari 2022 zijn gestart met hun onderneming of voor bestaande zorgaanbieders die na 1 januari 2022 van rechtsvorm zijn gewijzigd, geldt dat zij worden aangemerkt als nieuwe zorgaanbieders en geen uitstel krijgen. 
Nieuwe zorgaanbieders dienen dus uiterlijk 1 juni 2023 hun jaarverantwoording in te dienen. 
 

Lees wat de jaarverantwoording voor jou betekent 

KNMT blijft zich verzetten tegen jaarverantwoording

De KNMT blijft ageren tegen de regelingen omtrent jaarverantwoording. Deze regelingen die voortvloeien uit de Wtza,  zorgen voor een disproportionele lastenverzwaring in de eerstelijnszorg, zowel administratief als financieel. Om haar bezwaren kracht bij te zetten, heeft de KNMT een beroep gedaan op de Wet open overheid (Woo) om inzicht te krijgen in de achtergrond en de totstandkoming van de nieuwe regels rondom de jaarlijkse financiële verantwoording voor de zorg.