facebook

Uitgenodigd voor KNMT-onderzoek naar praktijkvoering? Vul dan de vragenlijst in!

Karel Gosselink
1 minuut
Image
onderzoek
Een groep tandartsen krijgt deze week een schriftelijke uitnodiging van de KNMT om deel te nemen aan het onderzoek Tandheelkundige Praktijkvoering. De KNMT gebruikt de onderzoeksresultaten voor haar beleid. Ben je uitgenodigd voor het onderzoek? Vul dan de vragenlijst in!

Onderzoek van werk- en praktijksituatie tandartsen

De KNMT onderzoekt regelmatig de werk‑ en praktijksituatie van tandartsen in Nederland, praktijkhouders én niet-praktijkhouders. Zo ook dit najaar. Het gaat dan om het verzamelen van gegevens over bijvoorbeeld het tandheel­kundig team, de patiënten­populatie, de organisatie van de zorg, de tijdsbesteding en de ervaren werkdruk. 

Gegevens nuttig als benchmark

De gegevens uit het onderzoek zijn voor de KNMT van belang bij de opzet en uitwerking van het beleid. Voor individuele tandartsen kunnen de gegevens van nut zijn als ‘benchmark’, bijvoorbeeld bij praktijkvestiging of -uitbreiding of bij kwesties rond arbeidsongeschiktheid.

Zowel schriftelijk als online meedoen

Voor het onderzoek Tandheelkundige Praktijkvoering zijn onlangs alle tand­artsen benaderd die als ‘peil­station’ aan de vorige editie hebben deelgenomen. Ter aanvulling is een willekeurige steek­proef van tandartsen aangeschreven.­ Als je tot een van beide groepen behoort, is het vriendelijke verzoek om de betreffende vragenlijst te beantwoorden. Dat kan schriftelijk, maar ook online via de weblink met code in de brief.

Informatie vertrouwelijk behandeld 

Alle verstrekte informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld door het Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP) in Nijmegen.