facebook

UBO-register van start

Hans Scholten
2 minuten
Wie trekt er aan de touwtjes?
Sinds 27 september 2020 moeten bedrijven en organisaties zich bij KVK inschrijven in het UBO-register. In dat register leggen ze vast wie het bij ze voor het zeggen heeft. Wie als tandarts een eenmanszaak runt of als zzp'er werkt, valt niet onder de deze verplichting, die voortkomt uit Europese regelgeving tegen witwassen en terrorismefinanciering.

Uiteindelijke belanghebbende vastleggen

In het UBO-register wordt vastgelegd wie de ’Ultimate Benficial Owner’, oftewel de ‘uiteindelijk belanghebbende’, van een organisatie is. UBO’s zijn de natuurlijke personen met een (in)direct kapitaalbelang vanaf 25% in alle naar Nederlands recht opgerichte rechtspersonen, zoals bv’s, stichtingen en maatschappen. 

Eenmanszaken en zzp'ers niet in landelijk register

Tandartsen die persoonlijk eigenaar van hun praktijk zijn en dus een eenmanszaak runnen of als zzp’er werken hoeven zich niet in te schrijven in het landelijke UBO-register. Wel moeten ook zij op verzoek UBO-informatie verstrekken aan financiële instellingen zoals banken en (zorg)verzekeraars. 

UBO-aanmelding bij Vektis alleen niet voldoende

Veel mondzorgverleners hebben bij Vektis al een UBO-registratie gedaan, om uitkeringen van zorgverzekeraars te kunnen krijgen. De zorgverzekeraars hebben deze registratie laten doen omdat ze wettelijk verplicht zijn om de uiteindelijk belanghebbenden van hun relaties te kennen en controleren. Deze registratie komt niet in de plaats van de verplichte opname in het landelijke UBO-register voor bedrijven en organisaties van KVK.

Gratis UBO inschrijven bij KVK

Vanaf 27 september 2020 hebben organisaties 18 maanden de tijd om de UBO te melden. KVK gaat ze te zijner tijd actief benaderen met het verzoek zich in te schrijven. Daarop wachten hoeft niet: inschrijven kan via KVK.nl/UBO. Aan het inschrijven van UBO’s zijn geen kosten verbonden.

Bij KVK.nl: De belangrijkste vragen over het UBO-register