facebook

Tweejaarsregel bij herregistratie vervalt per 1 januari 2023

Mark Zwartkruis
2 minuten
Vrouw juicht achter computer
Er werd al lang over gesproken en de knoop is nu dan eindelijk doorgehakt: de tweejaars-regel bij herregistratie komt per 1 januari 2023 te vervallen. Dit goede nieuws werd enkele dagen geleden aangekondigd door minister Kuipers (VWS). Voor langdurig zieke tandartsen zal het hierdoor eenvoudiger worden om zich opnieuw te laten registreren in het BIG-register. 

De minister geeft hiermee gehoor aan de terugkerende verzoeken vanuit zowel de Tweede Kamer als de belangenbehartigers van verschillende zorgdisciplines. De KNMT schaarde zich enkele jaren geleden al, samen met de brancheorganisaties van artsen, psychotherapeuten en fysiotherapeuten, achter het voorstel om de herregistratieregel af te schaffen. 

Al langer onderwerp van discussie

De tweejaarsregel was sindsdien meer dan eens onderwerp van discussie en het besluit om de regel op te heffen, komt dan ook niet uit de lucht vallen. De steun voor de regel nam steeds verder af en voormalig minister De Jonge gaf in november 2021 al aan de tweejaars-werkonderbrekingseis onder de loep te willen nemen. Hij stelde toen dat de regel in de praktijk vaak onevenredig hard uitpakt voor langdurig zieke zorgprofessionals, dat dit mogelijk zelfs tot uitstroom uit de zorg kon leiden en beloofde hierop actie te ondernemen. Die belofte zet de huidige minister Kuipers nu voort. 

Rechtlijnige tweejaarsregel bleek problematisch

Artikel 3-beroepsgroepen benadrukten al langere tijd het belang van maatwerk bij herregistratie, omdat zij door de rechtlijnige regel vaak onnodig in de knel kwamen. De tweejaarsregel houdt in dat de gewerkte uren voorafgaand aan een werkonderbreking van meer dan twee aaneengesloten jaren, niet meetellen bij de herregistratie in het BIG-register. Aan de roep om meer maatwerk wordt nu dus gehoor gegeven.

Lees de kamerbrief van minister Kuipers
 

Advertorial

Align Benelux Summit 2022 op 8 juli in Huis ter Duin

Align Summit Benelux 2022

Dit evenement is een geweldige kans om te luisteren naar toonaangevende sprekers zoals Kenji Ojima en Raman Aulakh, met hosts Rick Nieman en Michiel Vos. Begin of verbeter tijdens deze summit uw vaardigheden met het Invisalign systeem. Ook interesse?