facebook

Twee knelpunten coronatoeslag nader uitgelegd

Karel Gosselink
1 minuut
knoop
Zorgverzekeraars komen naar aanleiding van de nieuwsberichten over de Coronatoeslag met twee knelpunten die nadere uitleg behoeven. Het betreft de declaratie van de F902 (toeslag orthodontie) en onduidelijkheid over afwijzingen.

Declareren F902 niet voor iedereen helder

Het is  niet voor iedereen helder dat de F902 op dezelfde wijze moet worden gedeclareerd als alle andere orthodontieprestaties. Bij het declareren van de F902 moet tevens worden aangegeven of het A, B of C betreft.

Geen afwijzingen meer van F902, toch niet alle declaraties vergoed

In het nieuwsbericht van 4 september is aangegeven dat de zorgverzekeraars alle declaraties van de C88 en F902 (A,B,C) inmiddels kunnen verwerken en dat er dus geen afwijzingen meer zullen zijn. Hiermee is niet bedoeld dat alle declaraties zullen worden vergoed, want dat is afhankelijk van de dekking in het basispakket of aanvullende (tandarts)verzekering.