facebook

Toch uitstel mogelijk voor alle ontvangers NOW-subsidie

Hans Scholten
2 minuten
Aanvraag doen
Op aandringen van de KNMT kunnen ook praktijkhouders die minder dan 20.000 euro aan NOW-subsidie hebben gekregen in de eerste aanvraagperiode toch uitstel krijgen bij het aanvragen van de definitieve vaststelling. Eerder was dat al het geval voor praktijkhouders met een hoger subsidiebedrag. Het uitstel is nodig vanwege het ontbreken van de definitieve afrekening van de continuïteitsbijdrage (CB). 

Praktijkhouders die een beroep hebben gedaan op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voor de eerste aanvraagperiode (maart, april en mei 2020), hebben destijds een voorschot ontvangen op basis van een verwachte omzetdaling. Het UWV moet de subsidie nu definitief vaststellen op basis van de daadwerkelijke omzet. De aanvraag daarvoor kan tot en met 31 oktober worden ingediend.

Als een praktijkhouder zowel NOW 1.0 als de CB heeft aangevraagd, is het daadwerkelijk geleden omzetverlies in sommige gevallen nog niet vast te stellen. Dit komt doordat de CB in de NOW als omzet wordt beschouwd en de bijdrage nog niet door alle verzekeraars definitief is vastgesteld.   

Het ministerie van SZW regelde bij wet dat uitstel mogelijk is als een werkgever nog in afwachting is van een derdenverklaring of accountantsverklaring. Hiervan is sprake als het voorschot € 20.000,- of meer betrof. Dit betekent dat er bij een voorschot van minder dan € 20.000,- er geen uitstel mogelijk was. 

De KNMT heeft er bij Zorgverzekeraars Nederland en het UWV meerdere malen op aangedrongen dat deze generieke uitstelregeling onvoldoende is er uitstel moet komen voor iedere praktijkhouder die het daadwerkelijk geleden omzetverlies nog niet kan bepalen vanwege het ontbreken van de definitieve afrekening van de CB. 

Deze instanties hebben de KNMT nu laten weten dat dit alsnog wordt geregeld. Een voorwaarde voor uitstel is dat de aanvraag voor definitieve vaststelling van de NOW 1.0 wel uiterlijk 31 oktober wordt ingediend. 

Lees hier hoe UWV de definitieve berekening NOW afhandelt voor werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de continuïteitsbijdrage.

Lees ook: Vraag uiterlijk 31 oktober vaststelling NOW 1.0 aan