facebook

Tijdelijke toeslag meerkosten door corona-uitbraak

Mariska de Beijer
3 minuten
Tandarts met face shield
Mondzorgverleners mogen vanaf 1 augustus een toeslag van € 4,26 per patiënt in rekening brengen als tegemoetkoming voor extra kosten door de corona-uitbraak. Dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) woensdag 29 juli bekend gemaakt.

Prestaties C88 en F902 van kracht van 1 augustus tot 1 november

De toeslag is een tegemoetkoming van kosten die samenhangen met de zorg van individuele patiënten, zoals triage en (extra) persoonlijke beschermingsmiddelen. Mondzorgverleners kunnen deze kosten compenseren door per patiënt de prestatie ‘toeslag extra kosten SARS-CoV-2’ te declareren. Voor tandheelkundige zorg geldt code C88 en voor orthodontische zorg de code F902. De prestaties zijn van kracht vanaf 1 augustus tot 1 november 2020. 

Declaratie toeslag 1 keer per dag, ongeacht aantal afspraken

De toeslag mag per patiënt per zitting worden gedeclareerd. Dit geldt echter niet als de patiënt op dezelfde dag 2 afspraken heeft binnen dezelfde praktijk. Bijvoorbeeld als een patiënt na een afspraak bij de tandarts ook nog een behandeling ondergaat bij de mondhygiënist. De toeslag mag dan maar één keer gedeclareerd worden. Het gebruik van deze toeslag is overigens geen verplichting.

Informeer patiënten voor de afspraak over de toeslag

Patiënten met een aanvullende tandartsverzekering krijgen de toeslag in sommige gevallen vergoed van de zorgverzekeraar. Patiënten zonder tandartsverzekering betaling de toeslag zelf. Het is daarom belangrijk dat mondzorgverleners voorafgaand aan de afspraak de patiënt hierover informeren. Dat kan door dit mondeling toe te lichten bij het maken van een afspraak, of door de volgende tekst toe te voegen aan de afspraakbevestiging:

Toeslag voor extra maatregelen in verband met SARS-CoV-2
U kunt bij ons veilig terecht voor uw mondzorgbehandeling. Voor de extra maatregelen die wij nemen in verband met het SARS-CoV-2 virus brengen wij een toeslag van € 4,26 per patiënt in rekening. Als u een mondzorgverzekering heeft, wordt deze toeslag door uw ziektekostenverzekeraar in sommige gevallen vergoed.

Vergoeding toeslag bij kinderen tot 18 jaar

Alle mondzorg (behalve orthodontie, kroon- en brugwerk) voor kinderen tot 18 jaar wordt vergoed vanuit de basisverzekering, zo ook de code C88. Omdat de code F902 bedoeld is als toeslag bij orthodontische behandelingen, zal deze alleen vergoed worden als er sprake is van een aanvullende tandartsverzekering met een module orthodontie. 

Alleen C88 en F902 gebruiken ter compensatie meerkosten

Voor de meerkosten die samenhangen met de zorg van individuele patiënten mogen uitsluitend de codes C88 en F902 gebruikt worden. Het is niet toegestaan om een andere prestatiecode in rekening te brengen voor meerkosten, zoals de code C22 (aanvullende medische anamnese) of C85 (weekendtoeslag). Dit geldt ook voor de periode dat de nieuwe code nog niet beschikbaar was. Uiteraard kunnen de codes C22 en C85 wel gedeclareerd worden als deze ook zijn uitgevoerd. 

Mondzorgkoepels hebben zich hard gemaakt voor compensatie

De afgelopen maanden hebben de mondzorgkoepels ANT, KNMT, NVM en ONT (samen de Mondzorgalliantie) zich hard gemaakt voor een tijdelijke toeslag voor de meerkosten die de corona-uitbraak met zich meebrengt. Hiervoor is intensief overleg gevoerd met de NZa en de zorgverzekeraars. De Mondzorgalliantie is dan ook blij dat naast de compensatie voor alle niet-patiëntgerelateerde (meer)kosten, het nu ook mogelijk is om de kosten die samenhangen met de individuele patiënt te compenseren.

Voor 1 november evaluatie toeslag door NZa en Mondzorgalliantie

De prestatie is van kracht van 1 augustus 2020 tot 1 november 2020. Het is de bedoeling dat mondzorgpraktijken deze periode gebruiken om hun werkwijzen zo in te richten dat de toeslag na deze periode niet langer noodzakelijk is. Voor 1 november evalueert de NZa met de Mondzorgalliantie of de toeslag moet blijven bestaan én of het tarief dan nog passend is. Om die reden is de toeslag nog niet opgenomen in de regelgeving voor 2021.

Vragen over de tijdelijke toeslag

Leden van de KNMT kunnen met vragen over de tijdelijke toeslag contact opnemen met de ledenservice. Ook verzamelen we de veel gestelde vragen over de toeslag in een FAQ-overzicht.

Naar het nieuwsbericht van de NZa