facebook

Testen met voorrang verbeterd; ook voor assistenten

Hans Scholten
2 minuten
Coronatest
Om ervoor te zorgen dat de juiste groep zorgverleners met voorrang getest kan worden op het coronavirus werkt de GGD sinds deze week met beroepenlijsten. Daarop staan de beroepen die in aanmerking komen voor de zogenoemde ‘fast lane’ voor de zorg. Tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici staan er al op; tandartsassistenten komen op verzoek van de Mondzorgalliantie vrijdag 10 oktober op de lijst.

Beroepenlijst voorkomt regionale verschillen

Het werken met de lijst zorgt ervoor dat alle GGD’s dezelfde criteria hanteren bij het toekennen van voorrangstesten. Mondzorgverleners zouden dus niet langer een afwijzing moeten krijgen op basis van hun beroep, wat eerder wel is voorgekomen in sommige regio’s.

Tandarts, mondhygiënist en tandprotheticus in aanmerking voor prioriteitstesten

Volgens de beroepenlijst die dinsdag 6 oktober is gepubliceerd, komen vooralsnog alleen de tandarts, mondhygiënist en tandprotheticus in aanmerking voor prioriteitstesten. Dit betekent overigens niet dat assistenten tot aanstaande vrijdag geen aanspraak kunnen maken op voorrangsroute in de teststraten van de GGD. Ze staan namelijk niet expliciet genoemd op de lijst met beroepen die van het prioriteitstesten worden uitgesloten. De toevoeging van assistenten in de mondzorg aan de beroepenlijst vanaf vrijdag 10 oktober biedt echter de gewenste duidelijkheid en voorkomt onnodige discussies aan de toegangspoort. 

Beroepenlijst vrijdag uitgebreid met assistenten

Vanaf vrijdag 9 oktober aanstaande krijgen assistenten in de mondzorg dus een plek op de beroepenlijst. Dit verzekert hen ook van voorrang in de teststraten van de GGD. Goed nieuws, want assistenten van zowel tandartsen, mondhygiënisten als tandprothetici zijn natuurlijk onmisbaar voor de continuïteit van de zorgverlening in mondzorgpraktijken.

Daarbij is er sprake van een groot tekort aan assistenten op de arbeidsmarkt waardoor vervanging niet mogelijk is. Voor de mondzorgverleners is het daarom cruciaal dat ook hun collega’s in aanmerking komen voor prioriteitstesten.

De Mondzorgalliantie van KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT is dan ook blij dat het ministerie van VWS en de GGD GHOR na informeel contact hebben aangegeven assistenten uit de mondzorgpraktijken vanaf vrijdag 9 oktober te zullen toevoegen aan de beroepenlijst.

Assistenten zijn onmisbaar in de mondzorg

De mondzorgpraktijken kunnen niet zonder hun assistenten. Volgens het ‘4-handed dentistry’ principe, waarbij tandartsen en assistenten samen aan de stoel staan, zorgen assistenten en mondzorgverleners er met elkaar voor dat de mondzorgpraktijken hun patiënten goede zorg bieden. De assistenten zijn daarbij door taakdelegatie in de mondzorg onmisbaar geworden.

Zorgvuldige omgang met prioriteitsplekken blijft geboden

Volgens de GGD GHOR doen veel mensen een beroep op de prioriteitsregeling. Het ministerie ontvangt daarbij ook signalen dat er sprake is van onbedoeld gebruik van de prioriteitsplekken. De mondzorgsector zal uiteraard zorgvuldig omgaan met de beschikbare testcapaciteit. De Mondzorgalliantie zal haar leden blijven oproepen geen gebruik te maken van de regeling als een zorgmedewerker zich wel kan laten vervangen of als de patiëntenzorg niet in het gedrang komt.