facebook

Terug van vakantie: wat moet je weten van wetten en regelingen

Webredactie
2 minuten
Backtowork
Tijdens of vlak voor de zomervakantie zijn gewijzigde of nieuwe wetten en regels van kracht geworden of aangekondigd. De KNMT biedt een kort overzicht om niks te missen.

Aanvraag indienen Subsidieregeling Praktijkleren

De Subsidieregeling Praktijkleren geeft een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Je vraagt de subsidie aan het eind van een school- of studiejaar aan, na afloop van de begeleiding. Een aanvraag indienen is mogelijk tot 16 september 2022, 17:00 uur. 

Subsidies en fondsen voor werkgevers van mbo-studenten 

STAP-opleidingsbudget weer per 1 november

Het budget voor de STAP-regeling per 1 september 2022 was binnen een paar uur op. De volgende ronde start op dinsdag 1 november 2022 om 10:00 uur.

Over de STAP-regeling 

Wijzigingen arbeidsrecht per 1 augustus

  • Kosten verplichte scholing voor rekening werkgever

  • Beperking verbod op nevenwerkzaamheden

  • Voorzien in een voorspelbaar werkpatroon, ook bij oproepbasis

  • Nieuwe toevoeging aan Wet flexibel werken

  • Verdere uitbreiding informatieplicht werkgever

Lees meer over de wijzigingen

9 weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof

De Wet betaald ouderschapsverlof is ingegaan op 2 augustus 2022 en regelt dat ouders de eerste 9 weken van de 26 weken aanspraak kunnen maken op betaald ouderschapsverlof. De uitkering voor het betaald ouderschapsverlof bedraagt 70% van het dagloon. Een werknemer moet het betaalde verlof in het eerste levensjaar van het kind opnemen. De resterende 17 weken van het verlof kan een werknemer nog steeds tot de 8e verjaardag van het kind opnemen. Dit laatste deel van het ouderschapsverlof is onbetaald. 

Invoering 2 maanden betaald ouderschapsverlof

Anticiperen op afschaffing fiscale oudedagsreserve

Voor ondernemers in de inkomstenbelasting was al bekend dat het voornemen is om de fiscale oudedagsreserve (FOR) af te schaffen per 2023. Na 2022 kun je dan niet meer toevoegen aan de FOR. Een bestaande FOR kan wel volgens de huidige regels na 2023 worden afgewikkeld. 

Omdat de FOR een papieren reserve is, maar geen oudedagsvoorziening tenzij er daadwerkelijk een regeling met een externe partij is aangeschaft, is het goed om nog eens stil te staan bij het karakter van de FOR en de opties om de FOR af te wikkelen te bespreken met je adviseur.

Bekijk ons eerdere overzicht van wetten en regels in de zomer van 2022