facebook

Tarievenboekje 2021 verschenen

Karel Gosselink
2 minuten
instrumenten
Het tarievenboekje voor 2021 van de KNMT is verschenen. Hierin staan niet alleen de door de NZa vastgestelde prestaties en tarieven voor de tandheelkundige en orthodontische zorg per 1 januari 2021, maar ook de bijbehorende Algemene bepalingen en de Regeling Mondzorg. De tarieven tandheelkundige zorg stijgen met 3,4% en de tarieven Orthodontische zorg met 3,2%. De online versie is nu beschikbaar, de papieren versie valt vóór de kerst bij KNMT-leden in de bus.

Algemene bepalingen per hoofdstuk ondergebracht

De NZa heeft ter verduidelijking het grootste gedeelte van de Algemene bepalingen uit het E-, G- en T-hoofdstuk niet meer apart opgenomen maar ondergebracht in het betreffende hoofdstuk in de tarievenlijst.

Wijzigingen in prestaties

Daarnaast heeft de NZa ook wijzigingen in een aantal prestaties doorgevoerd. Hieronder worden voor de tandheelkundige zorg een aantal wijzigingen toegelicht.

Wijzigingen T-hoofdstuk (Tandvleesbehandelingen)

Per 2021 is de Richtlijn Parodontale Screening, Diagnostiek en Behandeling in de Algemene Praktijk van kracht. Hierdoor is het T-hoofdstuk in zijn geheel herzien en is ook de nummering van de codes aangepast. De prestaties zijn in lijn gebracht met de nieuwe richtlijn. Op grond van de richtlijn is er sprake van een Paro Preventie Traject (M-codes) en een Paro Traject (T-codes).

F401 is verplaatst naar het G-hoofdstuk in de tandheelkundige zorg

Prestatie F401 is verplaatst van de regelgeving orthodontische zorg naar de regelgeving tandheelkundige zorg. De code van prestatie F401 is hiermee gewijzigd in G74. De inhoud van deze prestatie blijft ongewijzigd.

Een aantal nieuwe prestaties zijn toegevoegd

G09        Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur

E88         Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen

J81          Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een

               venapunctie 

Een aantal combinaties is nu toegestaan

J28 en J27

R80 en R34

Hoofdstuk abonnementen (Z) is verwijderd

Het hoofdstuk van de abonnementen is verwijderd uit de regelgeving. De prestaties (Z10, Z20, Z30, Z40, Z50 en Z60 (Abonnement categorie A t/m F per maand)) in dit hoofdstuk zijn opgezet in een tijd waarin nog weinig werd gewerkt met verwijzers. De prestaties en tarieven voor de abonnementen zijn niet meer passend in de huidige tijd.

Wijzigingen in de orthodontische zorg


Onder meer: F531, F532 en F533

Er wordt nu gesproken over retentiecontroles en niet over nacontroles. Deze prestatie kan nu worden gedeclareerd voor nacontroles én retentiecontroles. 

Toevoeging 'per kaak' bij prestaties F812 en F814

F812 en F814 worden ook opgenomen in de lijst van prestaties waarbij de kaak vermeld moet worden (Regeling mondzorg).

Downloaden, nabestellen en meer informatie

Tarievenboekje 2021 (pdf)

Nabestellen tarievenboekje 2021
Alles over prestaties en tarieven

Lees ook: De lijst met prestaties en tarieven: zo komt hij tot stand