Tarievenboekje 2020 verschenen

03 december 2019

Het tarievenboekje voor 2020 van de KNMT is verschenen. Hierin staan niet alleen de door de NZa vastgestelde prestaties en tarieven voor de tandheelkundige en orthodontische zorg per 1 januari 2020, maar ook de bijbehorende Algemene bepalingen en de Regeling Mondzorg. De online versie is beschikbaar, de papieren versie wordt valt vóór de kerst bij KNMT-leden in de bus.

Indexatie tarieven bedraagt 1,7 procent

Alle tarieven in de tarievenlijst zijn geïndexeerd. Zowel de tarieven tandheelkundige zorg als de tarieven orthodontische zorg stijgen met 1,7%.

Algemene bepalingen en Regeling Mondzorg

De Algemene bepalingen zijn vastgesteld op basis van behandelprotocollen en dienen als richtlijn voor de uit te voeren prestaties en de daarbij behorende tarieven van de hoofdstukken Wortelkanaalbehandelingen (VII), Behandeling Kauwstelsel (IX), Tandvleesbehandelingen (XII),  Implantaten (XIII) en Orthodontie (XVII). 

De Regeling Mondzorg bevat voorschriften op het gebied van administratie, declaratie en transparantie om onder andere:

  • De betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de mondzorg te kunnen volgen;
  • Inzichtelijke en rechtmatige declaraties mogelijk te maken; 
  • Consumenten op tijd en zorgvuldig te informeren over de tarieven die in rekening worden gebracht.

Enkele belangrijke wijzigingen uit de tarievenlijst 2020:

G-hoofdstuk aangepast

In samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Gnathologische en Prothetische Tandheelkunde (NVGPT) is het G-hoofdstuk aangepast naar de laatste stand van wetenschap en techniek en in lijn gebracht met de systematiek van de andere hoofdstukken.

Prestatie J 87 voor plaatsen tijdelijke kroon

Prestatie J87 wordt toegevoegd voor het plaatsen van een tijdelijke kroon op een immediaat geplaatst implantaat in de esthetische zone (element 14 tot en met 24). Deze prestatie omvat zowel het plaatsen van de noodkroon als de bijbehorende nazorg.

Prestaties voor peri-implantitis

Omdat er geen prestaties zijn voor het behandelen van een ernstige ontsteking van de weefsels rond een implantaat (peri-implantitis) wordt prestatie J35 ‘grondig submucosaal reinigen implantaat’ toegevoegd. Voor de chirurgische behandeling van peri-implantitis wordt prestatie T84 opgesteld.

Behandeling micro invasieve infiltratie

Prestatie M80 en M81 (let op: worden toegevoegd voor de behandeling van witte vlekken in het eerste en volgende element.) Micro invasieve infiltratie is een techniek waarbij witte vlekjes of kleine beschadigingen in het tandglazuur kunnen worden behandeld. Behandeling met ICON is hier een voorbeeld van.

Online versie tarievenboekje

Tarievenboekje 2020 (pdf)

Download ook het inlegvel met zogenaamde serviceprestaties

Nabestellen papieren versie

Nabestellen Tarievenboekje 2020 

Alles over prestaties en tarieven: www.knmt.nl/tarieven

Total votes: 39

0 reacties op Tarievenboekje 2020 verschenen