facebook

Tandarts maakt met succes bezwaar tegen vaststelling NOW

Hans Scholten
2 minuten
Lege tandartspraktijk
Een tandarts die aan de hand van tips van de KNMT zelf bezwaar aantekende tegen de definitieve vaststelling van de aan hem toegekende NOW-subsidie is door het UWV in het gelijk gesteld.

De NOW-regeling is in maart 2020 onder stoom en kokend water ontwikkeld om werkgevers in Nederland in de coronacrisis snel van financiële steun te kunnen voorzien. Hierdoor heeft de NOW noodgedwongen een generiek karakter gekregen. Van maatwerk op het niveau van de individuele werkgever is daardoor geen sprake, wat tot onrechtvaardige uitkomsten kan leiden. 

De KNMT raadde leden eerder aan bezwaar aan te tekenen tegen de onrechtvaardige afrekening van de NOW 1.0, omdat minister Koolmees in zijn antwoord op kamervragen suggereerde dat het UWV in de bezwaarfase in de geest van de regeling onbedoelde effecten zou kunnen beperken of corrigeren.

Incidentele loonbetalingen in januari 2020 leiden tot forse correctie

Van een onbedoeld effect is onder meer sprake als een praktijkhouder in de maand januari 2020 een bonus (of een andere vorm van zogenaamde incidenteel loon) aan één of meerdere werknemers heeft uitbetaald. Bij het berekenen van de definitieve NOW-subsidie vergelijkt het UWV de (in dit geval schijnbaar hogere) loonsom van januari 2020 namelijk met de loonsom in de periode maart, april en mei 2020.

Bij een lagere loonsom in die 3 maanden veronderstelt het UWV dat de werkgever het personeel niet in dienst heeft gehouden en/of doorbetaald en dat een te hoge NOW-subsidie is uitbetaald. Ze past dan een korting toe op de definitief toe te kennen subsidie (bekijk een concreet voorbeeld van een dergelijke situatie).  

UWV stelt tandarts in het gelijk 

Dit overkwam ook een lid van de KNMT, die vervolgens met tips van de KNMT bezwaar aantekende tegen het besluit van het UWV. In zijn bezwaarschrift voerde de praktijkhouder aan dat de correctie in verband met een dalende loonsom ten onrechte is toegepast, omdat van een loonsomdaling geen sprake is, hij aan alle verplichtingen van de regeling had voldaan en er conform de doelstelling van de NOW geen sprake is geweest van het verlies van werkgelegenheid. 

Het UWV heeft het KNMT-lid in het gelijk gesteld en alsnog de incidentele bonussen uitgefilterd, waardoor de correctie niet meer werd toegepast. Het UWV overwoog in de beslissing op bezwaar: 

“Wij zijn van mening dat de gehanteerde berekening in onze primaire beslissing geen recht doet aan uw situatie als werkgever. De regeling streeft op deze wijze zijn doel voorbij. U heeft in de loonaangifte de uitbetaalde bonussen als bijzondere beloning opgegeven. Dit betekent dat wij de berekening van de definitieve tegemoetkoming NOW de uitbetaling van de bonussen van 2019 uit de loonsom van januari 2020 filteren.” 

Deel uitkomsten bezwaar- en beroepsprocedures

Heb je ook bezwaar aangetekend of beroep ingesteld tegen de definitieve vaststelling van de NOW 1.0? Deel de uitkomst dan met team Ledenservice, zodat de KNMT er andere leden mee kan helpen.