facebook

Subsidie voor behoud zorgmedewerkers met post-covid-klachten

Hans Scholten
2 minuten
Ziekte en verzuim
Sinds 15 juni 2022 is het voor werkgevers mogelijk om een subsidie aan te vragen om zorgmedewerkers met post-covid-klachten langer in staat te stellen te werken aan herstel en re-integratie, met behoud van de arbeidsovereenkomst. 

De werknemers in de zorg die in de beginfase van de pandemie zijn besmet met het coronavirus en nog niet zodanig zijn hersteld dat zij weer arbeidsgeschikt zijn (door long covid) dreigen hun arbeidsovereenkomst te verliezen omdat zij langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn. 

Gedeeltelijke financiële ondersteuning

De overheid biedt via de subsidieregeling ‘Behoud langdurig zieke zorgwerknemers’ een gedeeltelijke financiële ondersteuning. Van de werkgevers wordt daarbij verwacht dat de loondoorbetaling minimaal zes maanden en maximaal 12 maanden wordt verlengd. Loondoorbetaling is op het niveau van het loon in het tweede ziektejaar. Het subsidiebedrag per werknemer is ten hoogste € 1.100,- per maand.

Geen gevolgen voor WIA

Deze subsidieregeling heeft geen gevolgen voor de termijnen en procedures die gelden voor een WIA-aanvraag. De WIA biedt de mogelijkheid de loondoorbetaling na het tweede ziektejaar te verlengen. Kies je hiervoor, dan wordt de aanvraag van een WIA uitkering met de duur van de verlenging uitgesteld.

Niet voor zzp'ers en DGA's 

Volledigheidshalve: de subsidieregeling is niet van toepassing op tandartsen of mondhygiënisten die als zelfstandig beroepsbeoefenaar werkzaam zijn op basis van een overeenkomst van opdracht, de zzp’ers. Zzp’ers zijn immer geen werknemers. 

De subsidieregeling is ook niet van toepassing op de tandartsen die werkzaam zijn vanuit een eigen BV en tegelijk ook de belangrijkste aandeelhouder zijn. De zogenoemde directeuren-groot aandeelhouders (DGA’s) zijn ook geen werknemer in de zin van deze subsidieregeling.