facebook

Student? Check of je recht hebt op compensatie

Mariska de Beijer
3 minuten
studente collegezaal
Studenten kunnen in aanmerking komen voor compensatie als zij door de corona-uitbraak minder of geen werk hebben (gehad). Maar ook voor bijvoorbeeld collegegeld, studiebeurs en reisrecht. Lees hier om welke regelingen het gaat en check of jij er gebruik van kunt maken.

Update 26-1-2021: Update: corona-compensatie voor studenten

Loondoorbetaling bij arbeidsovereenkomst

Als student met een bijbaan heb je doorgaans een arbeidsovereenkomst gesloten met je werkgever. In de wet is geregeld dat je werkgever, ongeacht of je tijdens de corona-uitbraak werkt/hebt gewerkt, het loon moet doorbetalen over de uren die in de arbeidsovereenkomst staan vermeld. Veel studenten zijn werkzaam op basis van een nul-urencontract (oproepcontract) en zijn de afgelopen periode (tijdelijk) niet meer opgeroepen. Ook in die gevallen moet een werkgever soms het loon door te betalen. 

Stel: je hebt met je werkgever afgesproken dat hij je niet hoeft door te betalen als er geen werk is, of je contract is door de corona-uitbraak niet verlengd. In dat geval kun je misschien een beroep doen op een WW-uitkering of de TOFA-regeling. 

WW-uitkering aanvragen na verlies bijbaan

Als je jouw bijbaan (gedeeltelijk) bent kwijt geraakt, dan kan je een Werkloosheidsuitkering aanvragen bij het UWV. Je moet dan wel in de afgelopen 36 weken voorafgaand aan het verlies van je bijbaan minstens 26 weken hebben gewerkt. Daarnaast moet je beschikbaar zijn voor nieuw werk en heb je een sollicitatieplicht. 
Bekijk alle voorwaarden  
Bereken de hoogte van de WW-uitkering

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

De TOFA is bedoeld voor werknemers met een flexibel contact die door de coronacrisis (bijna) geen inkomsten hebben en geen (WW-)uitkering kunnen krijgen. Veel studenten werken op basis van zo’n flexibel contract en kunnen mogelijk een beroep doen op de regeling. De regeling bestaat uit een eenmalige tegemoetkoming voor de periode maart, april en mei 2020 en kan tot en met zondag 12 juli 2020 worden aangevraagd. De tegemoetkoming is € 1.650 bruto. 
Bekijk de voorwaarden voor TOFA  

De maatregelen met betrekking tot compensatie van het collegegeld, aflopende beurs en verlenging van het reisrecht moeten nog nader worden uitgewerkt in wetgeving, waardoor de exacte voorwaarden nog niet bekend zijn. Hieronder lees je wat wel al bekend is. 

Compensatie collegegeld voor eventuele studievertraging

Het kabinet compenseert studenten die vlak voor hun afstuderen zitten met een generieke maatregel voor eventuele studievertraging. Alle studenten die in de periode van september 2020 tot uiterlijk eind januari een masterdiploma in het wo behalen ontvangen in het eerste kwartaal van 2021 eenmalig een bedrag ter compensatie ter hoogte van drie maanden collegegeld (circa € 535). Dit geldt ook voor (internationale) studenten die instellingscollegegeld betalen.

Als je gegevens bij DUO bekend zijn, hoef je niks te doen en zal DUO het bedrag automatisch naar je overmaken. Bij het ontbreken van gegevens neemt DUO contact met je op. Je ontvang het bedrag uiterlijk 31 maart 2021. 
Meer informatie over compensatie studievertraging  

Eenmalige tegemoetkoming bij aflopende beurs

Studenten die uit hun recht op de basisbeurs (mbo-bol) en aanvullende beurs (mbo-bol en hoger onderwijs) lopen in de maanden juli, augustus en september 2020 ontvangen een eenmalige tegemoetkoming. Voor studenten in het hoger onderwijs gaat het om een tegemoetkoming van € 1.500. Je ontvangt het bedrag uiterlijk 30 september 2020.
Meer weten over eenmalige tegemoetkoming

Drie maanden meer reisrecht 

Studenten kunnen drie maanden extra reisrecht binnen het recht op studiefinanciering krijgen. Dat kan als je in maart 2020 je recht op het studentenreisproduct gebruikte of in die maand een ov-vergoeding voor het buitenland ontving. In sommige gevallen moet dit bij DUO worden aangevraagd. 
Meer weten over verlenging reisrecht