facebook

STAP-budget per 1 september weer beschikbaar

Mark Zwartkruis
2 minuten
Stapel muntjes met een afstudeerhoedje
Op 1 september 2022 opent voor alle geïnteresseerden in scholing de derde aanvraagperiode van het STAP-budget. We zetten de belangrijkste informatie over deze regeling nogmaals voor je op een rij.

Op 1 maart 2022 was het voor het eerst mogelijk om een STAP-budget van maximaal € 1.000,- aan te vragen voor scholing en ontwikkeling. Er bleek grote belangstelling te zijn voor de nieuwe regeling. Slechts enkele dagen na het openen van de eerste aanvraagperiode was het beschikbare totaalbedrag volledig benut. Geïnteresseerden die te laat waren, moesten wachten op een volgende aanvraagmogelijkheid.

'STAP' in het STAP-budget staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. Deze regeling stelt werkenden en werkzoekenden in staat om gesubsidieerd scholing te volgen en zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. De subsidie kan worden ingezet voor scholing gericht op het werk in de praktijk of daarbuiten.

STAP-budget vervangt fiscale aftrek van scholingskosten

De STAP-regeling vervangt de mogelijkheid om scholingskosten af te trekken bij de aangifte inkomstenbelasting. Die regeling is per 1 januari 2022 afgeschaft. Voor ondernemers blijft het nog wel mogelijk om, onder voorwaarden, kosten voor scholing ten behoeve van de onderneming of het vrije beroep van de winst af te trekken.

Hoe werkt het?

Iedereen die aan de voorwaarden voldoet, kan het STAP-budget van maximaal € 1.000,- aanvragen bij het UWV via het STAP-portaal. Er zijn vijf momenten in het jaar dat dit aangevraagd kan worden en per moment wordt een maximum budget gehanteerd. Voor het indienen van de aanvraag moet je al bij de opleider zijn ingeschreven voor de scholing.

Watch Kom ik in aanmerking voor STAP-budget? on YouTube.

Je kunt alleen het STAP-budget aanvragen voor scholing die is opgenomen in het scholingsregister van Dienst Uitvoering Onderwijs (hierna: DUO). In dat register worden voorlopig alleen opleiders opgenomen die door het ministerie van OCW, de NTRO, NLQF of een erkennende sector-brancheorganisatie zijn erkend. In het scholingsregister kun je zien welke opleidingen hieraan voldoen.

Via onderstaande link vind je uitgebreide informatie over de voorwaarden, aanvraagproces en veel gestelde vragen met betrekking tot het STAP-budget en de mondzorg. 

Uitgebreide informatie over het STAP-budget

STAP-budget combineren met werkgeversbijdrage mogelijk

Met het STAP-budget kunnen de volledige scholingskosten worden gefinancierd tot een bedrag van € 1.000,-. Een aanvulling van de werkgever is mogelijk, maar voorlopig alleen voor scholing die duurder is dan € 1.000,-.  

Voorbeeld

Een tandartsassistente (A) wil de opleiding tot preventie-assistent (branche erkende B opleiding) volgen en deze opleiding kost € 2.800,-. Er kan voor € 1.000 STAP-budget worden aangevraagd en voor het resterende bedrag van € 1.800,- is een werkgeversbijdrage mogelijk of anders een eigen bijdrage.