facebook

Spoedmondzorg coronapatiënten naar reguliere praktijken

Hans Scholten
2 minuten
spoedzorg corona
Het Coronacentrum Acute Mondzorg (CAM), dat de afgelopen maanden in 12 praktijken door heel Nederland patiënten met het coronavirus behandelde, sluit de deuren. Vanaf 1 juli moeten alle patiënten weer voor spoedeisende mondzorg bij de ‘gewone’ tandarts of orthodontist terecht kunnen.

Het CAM stopt nu de eerste crisisfase van de corona-uitbraak in Nederland achter de rug is. Het aantal patiënten dat zich bij het CAM meldt, is fors gedaald tot nog maar enkele per week in heel het land. Daarnaast is er geen tekort meer aan de benodigde beschermingsmiddelen. En is er, mede dankzij de Commissie Leidraad Mondzorg Corona, meer duidelijkheid gekomen over de voorwaarden waaronder corona(verdachte) patiënten met acute klachten binnen aanvaardbare risico’s behandeld kunnen worden.

Hulp bij overgang op komst

Om mondzorgpraktijken te helpen de spoedzorg voor coronapatiënten op zich te nemen, komt er een nieuwe versie van de Leidraad Mondzorg Corona. Ook komt er een speciale werkinstructie waarin staat hoe praktijken kunnen inspelen op de zorg aan deze groep patiënten, inclusief informatie over de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook delen CAM-praktijken hun inzichten en tips. Tot slot houdt de KNMT een peiling onder haar leden om te inventariseren welke vragen praktijken hebben, zodat de vereniging daarop kan inspelen en kan helpen de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Onderling afspraken maken is mogelijk

Het is overigens niet gezegd dat in elke praktijk daadwerkelijk coronapatiënten behandeld zullen worden. Praktijken hebben een zorgplicht en moeten hun patiënten helpen maar dat mag ook in een andere praktijk waarmee ze samenwerken. Praktijken kunnen dus, net zoals voor spoeddiensten, onderling afspraken maken over hoe ze omgaan met coronapatiënten met acute gebitsproblemen. 

Geen reguliere mondzorg voor coronapatiënten

Net als nu zal er overigens géén reguliere mondzorg voor coronapatiënten geboden worden. Alleen met spoedeisende klachten kan deze groep patiënten bij de tandarts terecht.