facebook

Samenhang NOW en continuïteitsbijdrage: hoe zit dat?

Hans Scholten
3 minuten
rekenmachine
Hoe beïnvloedt de continuïteitsbijdrage de definitieve berekening van de NOW-subsidie? De Mondzorgalliantie informeert je over deze vraag - en over de tussentijdse afrekeningen van de continuïteitsbijdrage.

Definitieve afrekening NOW

Sinds 7 oktober 2020 kan de definitieve aanvraag voor de loonkostensubsidie NOW 1.0 worden ingediend. Je hebt tot 23 maart 2021 de tijd om de gegevens aan te leveren voor de definitieve afrekening van de NOW. 

Alleen als je een accountantsverklaring moet bijvoegen, dan heb je tijd tot 29 juni 2021. 

De gegevens die moeten worden aangeleverd betreffen de omzet die je in de maanden dat je NOW hebt ontvangen (maart/april/mei of april/mei/juni), hebt gegenereerd. Declaraties aan patiënten, ontvangen TOGS, TOZO en continuïteitsbijdrage horen hier ook bij. 

Continuïteitsbijdrage (CB): vraag om specificatie

De tot nu toe ontvangen continuïteitsbijdrage (CB) is een voorlopige bijdrage. Het is mogelijk dat deze te hoog is vastgesteld, bijvoorbeeld omdat de gemiddelde gerealiseerde omzet over de 4 maanden hoger was dan de initiële uitkering gebaseerd op de bepaalde normomzet per maand. 

Bij grote verschillen in deze omzet hebben zorgverzekeraars aangegeven een tussentijdse afrekening te doen.

Een aantal praktijken heeft inmiddels deze tussentijdse afrekening ontvangen. Het is niet altijd transparant hoe een verzekeraar aan de definitieve omzet in deze 4 maanden is gekomen. Vraag in ieder geval een specificatie aan bij de verzekeraar om hier inzicht in te krijgen. 

Voor diegenen die met een factoringmaatschappij werken kun je voor inzicht in de door jou gedeclareerde omzet per verzekeraar een verzoek doen aan de factoringmaatschappij dit voor je te specificeren.

Inhaalzorg bepaald over volledige periode

In een eerder bericht gaven we aan dat de inhaalzorg en de CB over de volledige periode bepaald wordt, respectievelijk over zes maanden (juli t/m december) en vier maanden (maart t/m juni). Om die reden nemen verzekeraars de inhaalcorrectie niet mee in de tussentijdse afrekening. Deze wordt in de eindafrekening vastgesteld en verrekend. De hierboven genoemde tussentijdse afrekening gaat dus alleen over de gerealiseerde omzet in de periode maart tot en met juni.

Inhaalomzet bepaald per zorgverzekeraar

Van inhaalomzet is sprake wanneer er in de resterende maanden vanaf juli 2020 alsnog meer dan de normomzet is gedeclareerd. Dit is te bepalen per zorgverzekeraar. Het is dus mogelijk dat je te maken hebt met omzetderving in 2020, terwijl er bij een specifieke zorgverzekeraar toch sprake is van inhaalomzet. Je hebt dan bij de verzekerden van die verzekeraar achterstand ingelopen. Over die inhaalomzet krijg je een lagere vergoeding. Waarschijnlijk pas later in 2021, via een navordering. 

Samenhang NOW en CB

Het is goed te beseffen dat voor het berekenen van de definitieve NOW-bijdrage duidelijk moet zijn wat het finale eindbedrag is van de CB-regeling over de maanden maart tot en met juni 2020. Zonder dit eindbedrag is de omzet namelijk niet vast te stellen. Deze finale eindberekening van de CB zal naar verwachting pas in de eerste helft van 2021 definitief worden. 

Tot die tijd is een finale eindafrekening van de NOW niet mogelijk.

Het verdient aanbeveling om nog even te wachten met het indienen van een definitieve aanvraag voor de loonkosten NOW 1.0. Zeker wanneer het bedrag dat je hebt ontvangen je verplicht tot het toevoegen van een derdenverklaring of zelfs accountantsverklaring.

Tijdige afrekening CB gevraagd

De Mondzorgalliantie heeft de vraag of de eindafrekening van de CB voor de deadline van 23 maart beschikbaar is bij de zorgverzekeraars aangekaart en dringend verzocht om deze afrekening tijdig te doen.

Loop je tegen problemen aan, meld dit dan bij je beroepsorganisatie, zodat deze inzicht krijgt in de problematiek en dit mee kan nemen in het overleg dat de Mondzorgalliantie begin januari heeft met Zorgverzekeraars Nederland.