facebook

Röntgenautoriteit gestart met digitale inspecties mondzorgpraktijken

Hans Scholten
2 minuten
Rontgen
De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) is gestart met eerder aangekondigde controles bij tandartspraktijken. De ANVS checkt of ze voldoen aan de regels rond radiologie, stralingsbescherming en röntgenapparatuur naleven. Wat moet je geregeld hebben?

De ANVS doet de controles in de vorm van digitale inspecties, waarbij ze 500 praktijken heeft verzocht om een vragenlijst in te vullen. Uit de antwoorden moet blijken of wordt voldaan aan de Kernenergiewet, het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) en de bijbehorende regelingen. Het invullen van de vragenlijst is verplicht en duurt ongeveer 15 minuten. 

Doelgroep: praktijken zonder registratie/vergunning röntgenapparatuur

De inspectie benadert die praktijken die nog geen registratie of vergunning hebben aangevraagd voor het gebruik van röntgentoestellen. De ANVS vermoedt dat in veel gevallen gedacht wordt dat de oude melding nog geldig is.  

Deadline: 15 april 2021

De ANVS geeft praktijken tot 15 april 2021 een en ander te regelen. Na 15 april 2021 gaat de ANVS handhaven op de registratie- en vergunningsplicht. Is de registratie bij inspectie na 15 april 2021 niet in orde dan kan dat per direct leiden tot een verbod op het maken van opnamen totdat alles naar behoren is geregeld.  

Ook nu al sancties mogelijk

Overigens kan de ANVS ook vóór 15 april 2021 sancties (zoals vastgelegd in de Toezicht- en interventiestrategie ANVS) opleggen; alleen zal ze dat tot dat moment niet doen op het punt van het niet naleven van de registratie- en vergunningsplicht. 

Vijf punten waaraan je moet voldoen

Om tandartsen te helpen te voldoen aan de wettelijke eisen rond radiologie en stralingsbescherming heeft de KNMT de richtlijn Tandheelkundige radiologie opgesteld. Dit zijn de vijf belangrijkste punten uit die richtlijn:

  1. Registreer al je röntgentoestellen bij de ANVS voordat je ze in gebruik neemt. De verklaring van registratie ontvang je van de ANVS en bewaar je in je KEW-dossier.   
  2. Zorg dat je een vergunning hebt voor alle Conebeam CT toestellen in je praktijk. Handreiking indienen vergunningaanvraag voor tandheelkundige diagnostiek specifiek voor het gebruik van Cone-Beam Computer Tomografietechniek. 

    Zowel voor het registreren als het aanvragen van een vergunning geldt dat je een stralingsrisicoanalyse van je praktijk moet hebben opgesteld om de aanvraag bij de ANVS te kunnen indienen. De doorlooptijd van de aanvraag is minimaal 14 weken en kan zelfs nog oplopen. Omdat voor 15 april nog minstens 500 praktijken de aanvraag via de ANVS moeten regelen, kan de wachttijd nog oplopen. Wacht dus niet tot het laatste moment!
     
  3. Zorg dat jij en je team voldoen aan de (na)scholingseisen voor werken met röntgenapparatuur en CBCT.
  4. Vermeld de naam van de stralingsbeschermingsdeskundige in het KEW-dossier. De stralingsbeschermingsdeskundige hoeft niet in de praktijk aanwezig te zijn, maar moet wél kunnen worden geraadpleegd.
  5. Laat jaarlijks de buizen controleren door een erkend bedrijf. De werking van de buizen moet jaarlijks gecontroleerd worden (prestatietest) waarbij ook de lekstraling wordt gemeten. Dit gebeurt door een en bedrijf dat daarvoor een vergunning heeft van de ANVS.