facebook

Rijksoverheid verlengt corona-noodpakket tot 1 oktober

Hans Scholten
3 minuten
Financiële noodregelingen
De rijksoverheid verlengt het noodpakket met financiële steun voor ondernemers die door de coronacrisis in nood verkeren tot 1 oktober. Daarnaast komt er een wijziging in de nieuwe regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten. Deze tegemoetkoming gaat van maximaal 20.000 euro naar maximaal 50.000 euro. 

Ook is afgesproken dat bij grote ontslagaanvragen vakbonden betrokken moeten worden als bedrijven de loontegemoetskomingsregeling NOW ontvangen. Gebeurt dit niet dan kunnen bedrijven vijf procent gekort worden op het totale subsidiebedrag om misbruik van de NOW te voorkomen.

Eerder werd bekend dat een aantal bestaande regelingen zoals de NOW en Tozo per 1 juni wordt aangepast en verlengd, en er dan één nieuwe regeling komt, de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL).

Nieuw: Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb is nieuw. Ze is bedoeld voor mkb-bedrijven met structureel meer dan 30% omzetverlies door de coronacrisis. Bedrijven kunnen tot 50.000 euro tegemoetkoming per 3 maanden krijgen in hun vaste lasten (excl. loonkosten). De TVL gaat met terugwerkende kracht in op 1 juni en loopt af op 30 september. De regeling is de opvolger van de Tegemoetkoming Overbrugging Getroffen Sectoren (TOGS), die per 15 juni stopt.

Meer informatie over de TVL

NOW wordt verlengd: NOW 2.0

De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) gaat ook in de maanden juni, juli, augustus en september gelden. In de zogenaamde 'NOW 2.0' zijn de voorwaarden iets aangepast. Bedrijven met NOW die medewerkers ontslaan op bedrijfseconomische gronden worden daarvoor niet langer extra gekort op hun NOW-uitkering. Er geldt een uitzondering voor bedrijven die meer dan twintig medewerkers willen ontslaan. Zij moeten een akkoord hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. Als ze er onderling niet uitkomen, moet er een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij (een nog op te richten commissie van) de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan volgt een korting van de NOW van vijf procent op het totale subsidiebedrag.

Een tweede aanpassing is dat werkgevers die de NOW aanvragen hun werknemers  moeten stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Via het crisisprogramma NL leert door kunnen mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.

Ook de vaste (forfaitaire) opslag veranderd; deze wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten.

Meer informatie over NOW 2.0

Tozo verlengd tot eind september

Naast de NOW wordt ook de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) verlengd tot 30 september. De verlengde regeling heet Tozo 2 en krijgt wel iets aangepaste voorwaarden. Belangrijk verschil tussen de 2 varianten is dat bij Tozo 2 wel het partnerinkomen meeteelt voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering. Ondernemers die nu al deze uitkering voor levensonderhoud krijgen en die aan de voorwaarden van Tozo 2 voldoen, tot en met augustus een Tozo-uitkering ontvangen. De Tozo 2 staat ook open voor nieuwe aanvragen. Ook de lening voor bedrijfskapitaal binnen de Tozo wordt overigens verlengd.

Meer informatie over Tozo 1 en Tozo 2

Uitstel betaling belasting verlengd tot 1 oktober

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 oktober 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 oktober 2020 verlengd.

Coronakredietverlening en -garanties lopen door

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven uit het eerste noodpakket lopen ook door. Het gaat onder andere om de coronamodules van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO) en nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC).