facebook

Reminder: Geef commentaar op de conceptrichtlijn Spoeddienst

Mariska de Beijer
2 minuten
man met kiespijn
De herziene richtlijn Opvang tandheelkundige spoedgevallen buiten praktijkuren is in concept klaar. Deze richtlijn biedt je praktische handvatten om de opvang van spoed zelf te organiseren en uit te voeren of uit te besteden aan een spoedpraktijk. Wat vind je ervan?

De commentaartermijn is inmiddels verstreken: reageren op de conceptrichtlijn is niet meer mogelijk.

Herziene richtlijn sluit aan bij ontwikkelingen in de mondzorg

De herziene richtlijn Opvang tandheelkundige spoedgevallen buiten praktijkuren sluit aan bij de trends en ontwikkelingen die gaande zijn binnen de mondzorg. Zo trad in 2016 de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking, organiseren tandartspraktijken de opvang van spoedgevallen steeds vaker via een spoedpraktijk en zijn veel praktijken standaard ook in de avond of in het weekend geopend. Een update van de huidige spoeddienst-richtlijn uit 2012 was daarom hard nodig.

Praktische handvatten om opvang te regelen zoals jij het wil

Met de herziene richtlijn kunnen tandartspraktijken de opvang  van spoedgevallen goed én op de manier die bij hen past regelen. Onderwerpen die in de richtlijn aan bod komen zijn:

  • Beoordeling van spoed
  • Bereikbaarheid en triage
  • Verslaglegging
  • Organisatie van de spoedgevallendienst
  • Aansluiting bij een spoedpraktijk

Geef uiterlijk zondag 30 januari je commentaar op het concept door

We verwachten met deze herziene richtlijn een praktisch en werkbaar hulpmiddel ontwikkeld te hebben waar jij als tandarts de spoedopvang goed mee kan regelen. We zijn dan ook benieuwd naar wat je ervan vindt. Heb je commentaar op sommige onderdelen? Geef dat dan uiterlijk zondag 30 januari aan ons door via het online commentaarformulier.

Vervolgtraject na commentaarronde

Alle commentaren worden door de werkgroep onderzocht, beoordeeld en verwerkt. Daarna zal de richtlijn Opvang tandheelkundige spoedgevallen buiten praktijkuren door het KNMT-bestuur definitief vastgesteld worden. Dit zal naar verwachting in het voorjaar van 2022 zijn.