facebook

Prikpunt: veel prikaccidenten tijdens opruimen na recappen

Profile picture for user Evert Berkel
Evert
Berkel
1 minuut
Syringe
In de eerste helft van 2018 zijn bij Prikpunt, het 24/7 meldpunt voor prikaccidenten waarbij de KNMT is aangesloten, 349 meldingen door aangesloten tandartspraktijken gedaan.

Een derde jonger dan 25 jaar

Het betrof hier met name prikaccidenten (bijna 90 procent), snij-, spat- en spataccidenten kwamen veel minder voor. Wat de prikaccidenten betreft ging het in ruim 35 procent van de meldingen om prikken met een verdovingsnaald.  In bijna 70 procent van de gevallen werd een incident binnen een uur nadat het zich had voorgedaan gemeld. Het merendeel van de melders was vrouw (311), van wie ongeveer een derde jonger was dan 25 jaar.

Hoes gaat onverwacht los

De gerapporteerde naaldongevallen hangen meestal samen met het opruimen van naalden na het recappen. De teruggeplaatste hoes blijkt soms doorboord met de naald, maar het overgrote deel van de naaldongevallen ontstaat doordat de teruggeplaatste hoes onverwacht los gaat bij het verwijderen van de naald.

 Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleert

Een verbod op recappen door personeel in loondienst staat sinds 2012 in het Arbo-besluit. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de afgelopen periode verscherpt gecontroleerd of tandartspraktijken zich houden aan dit verbod.

Handreiking Recappen geactualiseerd

In een reactie hierop heeft de KNMT recent de Handreiking Recappen geactualiseerd. Hierin staan informatie en praktische adviezen hoe de kans op prikaccidenten in de tandartspraktijk kan worden voorkomen.

 

KNMT-PrikPunt
prikaccidenten

Recent nieuws