facebook

Periode UBO (aan)melden verlengd tot 7 juli 

Mariska de Beijer
2 minuten
meer tijd horloge
Met de verlenging van de continuïteitsbijdrageregeling (CB) tot en met 14 juli is de termijn voor de (aan)melding van de "ultimate beneficiary owner’’ (UBO) ook verlengd tot 7 juli. Tevens in dit bericht wat te doen wanneer er zich problemen voordoen bij de (aan)melding. 

UBO (aan)melding tot 7 juli

Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om van alle ondernemingen aan wie zij geld overmaken vast te stellen wie de UBO is of zijn. Het UBO register is nog niet actief, derhalve de specifieke aanmelding, ook voor zorgaanbieders die straks niet in het formele register worden opgenomen (eigenaren). 

UBO noodzakelijk voor aanvraag CB

Voor het aanvragen van de CB is het noodzakelijk dat de UBO van de aanvrager bekend is. Met de verlenging van de CB tot en met 14 juli is er ook langer de tijd om de UBO aan te melden.  

UBO (aan)melding zo gedaan, verwerking duurt langer

Een aanvraag is zo gedaan. Dat kan via dit formulier. Het verwerken van de aanvraag duurt enkele dagen. 

Aanvragen niet goed verwerkt

Er zijn signalen geweest dat er aanvragen niet goed zijn verwerkt. Het is bekend bij welke verzekeraars dat het geval is geweest. Dit zou inmiddels hersteld moeten zijn maar wees bewust dat een afwijzing bij de verzekeraar kan liggen.

Bezwaarprocedure via verzekeraar die afwijst

Wordt de CB aanvraag afgewezen als gevolg van het ontbreken van een UBO of, waarschijnlijker, het gebruik van een onjuist databestand dan is bezwaar mogelijk. De procedure loopt dan in eerste instantie via de zorgverzekeraar die afwijst. 

Na afwijzing dient aanvraag opnieuw gedaan te worden

Bij een afwijzing van de CB aanvraag op onjuiste gronden (ontbrekende UBO) dient de aanvraag opnieuw gedaan te worden wanneer de UBO alsnog is aangemeld. Dit gebeurt niet automatisch. 

Klachtenprocedure na bezwaar

Als het bezwaar niets oplevert is het mogelijk om de klacht ter beoordeling voor te leggen aan de geschilleninstantie (NAI) of aan de civiele rechter. Gegevens van het NAI kunt u vinden via www.NAI-NL.org

Signalen bij de beroepsverenigingen gebundeld

Neemt u ook contact op met uw beroepsvereniging (bijvoorbeeld via de financiële loketten). Signalen worden gebundeld en vanuit de mondzorgalliantie onder de aandacht gebracht bij ZN.  

Namens ANT, NVM-mondhygiënisten, ONT en KNMT