facebook

Oproep: wil jij deelnemen aan de Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) Behandeling van patiënten met kanker?

Laura van Gool
2 minuten
Image
Logo-kimo-kennisinstituut-mondzorg 728x400
Op initiatief van het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) is dit jaar een start gemaakt met de klinische praktijkrichtlijn Behandeling van patiënten met kanker, één van de onderwerpen van het KIMO-richtlijnenprogramma. Tijdens de Invitational conference zijn knelpunten verzameld, waarmee de Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) aan de slag gaat. Wij zijn op zoek naar algemeen practici die willen bijdragen aan de ontwikkeling van deze richtlijn. Aanmelden is mogelijk tot 18 augustus.

Richtlijn Behandeling van patiënten met kanker

Tandartsen en andere mondzorgverleners behandelen patiënten die een kankerbehandeling ondergaan of in het verleden zijn behandeld. De richtlijn Behandeling van patiënten met kanker probeert de juiste handvatten te bieden aan mondzorgverleners, zodat zij in verschillende situaties de beste mondzorg kunnen bieden voor patiënten met kanker (in de voorgeschiedenis).

Welke kennis en vaardigheden moet je hebben als ROC-lid?

 • Kennis van EBRO‐methode en bereidheid tot deskundigheidsbevordering door het volgen van de KIMO EBRO‐training (Evidence Based Richtlijn Ontwerp);
 • Ruime klinische ervaren zorgverlener met expertise op het betreffende onderwerp;
 • Wetenschappelijke scholing;
 • Draagvlak binnen beroepsgroep;
 • Voldoende tijd beschikbaar;
 • Affiniteit met kwaliteitsaspecten van mondzorg en wetenschappelijke scholing;
 • Bereidheid om constructief in teamverband te functioneren;
 • Doelstellingen van het KIMO onderschrijven;
 • Geen bestuurlijke functie bij landelijke beroepsvereniging (belangenvereniging).

Zo zien jouw werkzaamheden eruit

In de ontwikkelingsfase:

 • Het bijwonen van de vergaderingen;
 • Het beoordelen van uitgangsvragen;
 • Het beoordelen van titels/abstracts/teksten, systematische literatuuroverzichten op relevantie voor uitgangsvragen;
 • Het verifiëren van de ‘evidence‐synthese’ (GRADE) geschreven door methodoloog;
 • Het beoordelen van teksten m.b.t. aanbevelingen en overwegingen;
 • Het mede formuleren van de aanbevelingen;
 • Oog houden voor balans tussen wetenschappelijke basis en praktische toepasbaarheid;
 • Het beschrijven van het optimale zorgtraject (de samenwerking tussen professionals);
 • Het zich eigen maken van het principe van en de rol van EBRO.

In de afrondingsfase:

 • Zich inzetten voor de implementatie in de praktijk van de klinische praktijkrichtlijnen (KPR);

 • Inzet bij het ontwikkelen en uitzetten van meetinstrumenten van de KPR;

 • Het bijdragen aan het verspreiden van de kennis rondom het richtlijnonderwerp.

Wil je graag een bijdrage leveren aan de richtlijn Behandeling van patiënten met kanker als ROC-lid? Meld je dan voor 18 augustus aan via richtlijnen@knmt.nl. Ook met eventuele vragen kun je hier terecht.