Oproep: wil jij commentaar geven op de herziene richtlijn Verwijzen?

Danielle Brinkman
1 minuut
Image
Cursusaanbod junijuli
De module ‘verwijzen tussen tandartsen onderling en naar de orthodontist’ van de herziene praktijkrichtlijn Verwijzen is gereed. De KNMT-projectgroep Richtlijnen vraagt tandartsen om hier commentaar op te geven.

Horizontale en verticale verwijzing samengevoegd

In de praktijkrichtlijn Horizontale Verwijzing uit 2002 is het gebruik van de termen horizontale en verticale verwijzing niet altijd duidelijk. Dit constateerde de projectgroep Richtlijnen van de KNMT bij de herziening van de richtlijn. Daarom is gekozen voor één richtlijn Verwijzen, onderverdeeld in verschillende modules.

Vernieuwde richtlijn deels klaar voor commentaar

De inleiding, de verantwoording en de eerste module over 'verwijzen tussen tandartsen onderling en naar de orthodontist' zijn momenteel in concept klaar. De komende 4 weken is het mogelijk hier commentaar op te geven. Tandartsen worden hiervoor opgeroepen.

Geef vóór woensdag 17 juli commentaar

Om commentaar te geven kun je tot woensdag 17 juli het ingevulde reactieformulier mailen naar richtlijnen@knmt.nl

Inleiding en verantwoording 

Module 1 van de conceptrichtlijn

Vervolg na commentaarronde

Op dit moment wordt gewerkt aan de module 'verwijzen naar de kaakchirurg'. Ook hiervoor zal een commentaarronde plaatsvinden. De definitieve richtlijn wordt te zijner tijd gepubliceerd op www.knmt.nl/richtlijnen.

De KNMT-projectgroep Richtlijnen houdt zich bezig met de actualisatie van richtlijnen voor tandartsen. De projectgroep bestaat uit 3 KNMT-medewerkers en 5 algemeen practici.