facebook

Oproep: "Stel jaarverantwoording uit voor alle zorgaanbieders"

Hans Scholten
2 minuten
Image
Administratie
Druk de "pauzeknop" voor de jaarverantwoording in voor alle zorgaanbieders, en verleen hen daarmee allemaal 2 jaar uitstel voor het doen van de jaarverantwoording. Daarvoor pleit de KNMT bij monde van de Eerstelijnscoalitie. We doen dat in onze reactie op de internetconsultatie voor het besluit de werkingssfeer voor de jaarverantwoording te beperken. Nu geldt het uitstel alleen voor zorgaanbieders die voor 1 januari 2022 hun praktijk zijn gestart. Nieuwe aanbieders of aanbieders die van rechtsvorm zijn veranderd na 1 januari 2022 moeten wel voldoen aan de jaarverantwoordingsplicht.

Internetconsultatie formeel besluit jaarverantwoording

Voor de zomer heeft minister Helder aangekondigd de pauzeknop in te drukken voor de jaarverantwoording in het kader van de Wtza. Dit voornemen is inmiddels formeel uitgewerkt in het besluit Beperking Werkingssfeer jaarverantwoording.  Door middel van een zogenoemde internetconsultatie kan iedereen die dat wil een reactie geven op dit besluit. De Eerstelijnscoalitie heeft namens de betrokken organisaties gereageerd; daaronder ook de KNMT. 

Vraagtekens bij onderscheid bestaande en nieuwe aanbieders

In de reactie op de internetconsultatie geven we als Eerstelijnscoalitie (ELC) aan verheugd te zijn over het uitstel van de jaarverantwoordingsplicht voor bestaande aanbieders (opgericht voor 1 januari 2022). We plaatsen echter vraagtekens bij het maken van onderscheid tussen bestaande aanbieders én nieuwe aanbieders (aanbieders die na 1 januari 2022 zijn gestart) en aanbieders die na 1 januari 2022 van rechtsvorm zijn veranderd. Deze laatste twee moeten wél voldoen aan de jaarverantwoordingsplicht. 

Gelijke zorgaanbieders gelijk behandelen

Als ELC zijn we van mening dat een dergelijk onderscheid in aanbieders leidt tot rechtsongelijkheid en verwarring in de sector. Omdat de aangeboden zorg hetzelfde is, zal het opzetten van een bedrijfsvoering in een nieuwe praktijk immers niet wezenlijk anders zijn dan de bedrijfsvoering in een nieuwe praktijk. 

Bovendien zullen zorgaanbieders die al jaren zorg verlenen, maar in de afgelopen twee jaar van rechtsvorm zijn veranderd, zichzelf niet direct als ‘nieuwe’ zorgaanbieder beschouwen.

We vragen in onze reactie de minister dan ook om zorgaanbieders die dezelfde zorg aanbieden gelijk te behandelen voor wat betreft de jaarverantwoordingsplicht.

Berekening jaarverantwoordingsplichtige zorgaanbieders niet juist

Daarnaast is de ELC van mening dat de indicatie van de afname van het aantal jaarverantwoordingsplichtige zorgaanbieders niet 18.000 bedraagt, zoals in het besluit wordt aangegeven. In deze berekening wordt namelijk geen rekening gehouden met het aantal startende (en van rechtsvorm veranderde) zorgaanbieders in 2022/2023 die onder de Wtzi (de wet die is vervangen door de Wtza) niet jaarverantwoordingsplichtig waren. In onze reactie vragen wij de minister in de berekening rekening te houden met deze aanbieders.

Samenvattend is het advies van de ELC aan minister Helder om de pauzeknop voor alle zorgaanbieders in te stellen om rechtsongelijkheid te voorkomen. Wij gaan hierover graag in gesprek. 

Lees de volledig reactie van de ELC op de internetconsultatie (pdf)

Over de Eerstelijnscoalitie

De Eerstelijnscoalitie (ELC) bestaat uit 9 eerstelijnsorganisaties: KNMP (apothekers), KNMT (tandartsen), KNOV (verloskundigen), LHV (huisartsen), LVVP (vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten), PPN (paramedici), NVM-mondhygiënisten, NVvP (podotherapeuten) en ONT (tandprothetici). Verenigd in de Eerstelijnscoalitie vragen deze organisaties al een aantal jaren aandacht voor de toename en de stapeling van administratieve lasten voortvloeiend uit wet- en regelgeving.