facebook

Oproep: deel jouw ervaring met de Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

Mariska de Beijer
2 minuten
megafoon
Waar loop je bij het gebruik van de Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld tegenaan? Wat zijn lastige casussen en met welke dilemma's heb je te maken? Dat onderzoekt Augeo Foundation, de organisatie die professionals ondersteunt bij het gebruik van de meldcode. Doe mee met het anonieme onderzoek, het kost je slechts 3 minuten.

Alle professionals die werken met kinderen en/of ouders zijn verplicht te werken met de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. De uitvoering kan in de praktijk best lastig zijn, ook omdat professionals er (gelukkig) niet allemaal dagelijks mee te maken hebben. 

Onderzoek naar ervaring met meldcode

Augeo Foundation onderzoekt waar professionals tegenaan lopen bij het gebruik van de meldcode. Wat zijn bijvoorbeeld de lastige casussen? Maar ook: waarbij had het inzetten van de meldcode het beoogde resultaat? Het doel van het onderzoek is om professionals te helpen bij het nog beter toepassen van de meldcode en onveilige thuissituaties zoveel mogelijk te voorkomen. Deel jouw ervaring met de meldcode door het invullen van de korte vragenlijst over dilemma’s en casuïstiek. Deelname is anoniem en duurt ongeveer 3 minuten. 

Naar de vragenlijst

Leren van casuïstiek

Augeo Foundation start in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) een nieuw project waarmee professionals aan de slag gaan met dilemma’s en echte casussen uit de praktijk. In dit project ligt de focus op het daadwerkelijk gaan doen en leren uit de praktijk. Bij de bijeenkomsten zijn diverse experts en Veilig Thuis aanwezig en wordt er geleerd van elkaars ervaringen bij uiteenlopende dilemma’s bij het toepassen van de meldcode. 

Meer informatie over de Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld