Openbare kennisgeving van doorhaling in het specialistenregister DMO

21 februari 2018

Per 15 februari 2018 is de inschrijving van de heer J. Payam te Apeldoorn in het specialistenregister Dento-Maxillaire Orthopaedie doorgehaald (artikel 29, derde lid, van de Regeling specialismen tandheelkunde).

De doorhaling is het gevolg van de uitspraak van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg van 15 februari 2018.

De inschrijving in het register van tandartsen van de heer J. Payam is eveneens op 15 februari 2018 doorgehaald.

0 reacties op Openbare kennisgeving van doorhaling in het specialistenregister DMO